dinsdag 15 maart 2016

Naar de USA deel 1

In het begin van de eeuwwisseling vertrokken duizenden Vlamingen naar Amerika, het beloofde land.Er waren ook Olieu's die de overstap waagden.

De Vlamingen vertrokken vooral met de Red Star Line, die in 1873 werd opgericht.Deze scheepvaartmaatschappij regelde de volledig overtocht.Ook een aantal Olieu's, het grootste deel uit dezelfde familie vertrokken rond 1910. Red Star Line werkte met agentschappen, die hun hoofdzetel hadden in Antwerpen.Het was ook alleen aan door de overheid erkende agenschappen toegestaan tickets te verkopen.Om hun klanten beter te bereiken, werd er gewerkt met 'hulpagenten'. Meestal  één of meerdere per gemeente.Dat kon van kappers, tot herbergiers en winkeliers gaan.Red Star Line maakte aantrekkelijk affiches die ze konden ophangen.Buiten konden ze ook een uithangbord bevestigen.Deze 'ronselaars' kregen een procent per klant die tickets kocht.Ze deden dan ook hun best om zoveel mogelijk klanten over de schreef te trekken.Tijdens het haarknippen, bij aankoop van wat winkelwaren of aan de toog, werden de klanten getrakteerd op sterke verhalen over het land van honing aan de overkant van de oceaan (meestal waren dat Amerika of Canada). Algauw deed mond aan mond reclame de rest en overhaalden familie of vrienden elkaar om de stap te wagen.En voor vele jonge volwassenen lonkte het avontuur.
 
 
 
De Olieu's die vertrokken kwamen hoofdzakelijk uit Wevelgem en uit de gezinnen van Charles Louis Olieu (1858-1941) en zijn broer en zusters.
Zijn 4 oudste zonen vertrokken tussen 1909 en 1911.
 
Julius Olieu, was de oudste.Hij werd geboren in 1882 en huwde op 9 februari 1907 in Wevelgem met Adelina Deprez.In november van datzelfde jaar werd hun zoon Georges Gerard geboren en in maart 1909 een dochter, Aline Louise.Er werd afgesproken dat Julius als eerste zou vertrekken en Adelina hem later met de 2 kinderen vervoegen.Waarschijnlijk vonden ze Aline Louise nog wat te jong om ze al bloot te stellen aan zo'n lange zeereis.
 
Waarschijnlijk rond 8 oktober nam Julius afscheid aan het station van Wevelgem voor de treinreis naar Antwerpen.Daar werd hij samen met de andere emigranten in de gebouwen van Red Star Line aan een eerste (geneeskundig) onderzoek onderworpen.Geesteszieken,mensen met een besmettelijke ziekte, gehandicapten, landlopers en ook zwangere vrouwen werden namelijk teruggestuurd vanuit de USA op kosten van de rederij.Alle bagage van de emibranten werd er ook ontsmet en ontluisd.
 
Pas daarna konden de emigranten inschepen.Het grootste deel waren derdeklaspassagiers, die het goedkoopste ticket hadden gekocht.De overtocht was geen pretje.De hygienische omstandigheden waren beneden alle peil.Velen leden aan zeeziekte zodat de slaapzalen vol kots lagen en regelmatig moesten schoongespoten worden.
 
 
Op 9 oktober 1909 was het zover.Julius kon inschepen op de SS Zeeland, gebouwd in 1901.De reis duurde meestal 10 tot 11 dagen, en op 20 oktober kon Julius voor het eerst voet aan wal zetten op Amerikaanse grond.Dit gebeurde op Ellis Island in de baai van New York, speciaal voor 'landverhuizers' geopend op 1 januari 1892.
 
Maar eerst controleerden gezondheidsofficiers of er geen besmettelijke ziektes aan boord waren.Daarna werden de eerste- en tweedeklas passagiers kort gecheckt en mochten dan van boord gaan.De derdeklaspassagiers moesten wachten tot ze overgebracht werden naar Ellis Island. Eens daar aangekomen werden ze na her afgeven van hun bagage al een eerste keer gescreend onderweg naar boven waar ze geregistreerd werden en een medisch onderzoek ondergingen.Het was de bedoeling alle personen die eventueel ten laste zouden kunnen vallen van de Amerikaanse staat, die fysieke of mentale ziekten hadden, of geen geldige documenten bezaten terug te zenden. Ze moesten op  30 tal standaard vragen antwoorden.We overlopen even de vragen die aan Julius Olieu werden gesteld en zijn antwoorden.
 
Naam: Olieu Jules - Leeftijd: 26 - Geslacht: mannelijk - Gehuwd of single: gehuwd - Beroep: landarbeider - In staat om te lezen en schrijven : ja - Nationaliteit: Belg - Bevolkingsgroep: Vlaams -Laatste verblijfplaats, land en gemeente: België, Wevelgem - Naam en verblijfplaats van de dichtste verwante of vriend in het land van vertrek: vader: H. Olieu, Wevelgem - Eindbestemming: Nebraska, Omaha - In bezit van een ticket naar de eindbestemming: ja - Door wie werd de overtocht betaald: door mezelf - In bezit van 50$ en indien minder hoeveel: 20$ - Ooit in de USA geweest en zo ja wanneer en hoe lang: nee - Gaat u een verwante of vriend vervoegen en zo ja zijn naam en compleet adres: Henri Deprez, Omaha, Nebraska, 3807 R Street (Henri Deprez was de broer van zijn vrouw Adelina die in september 1907 naar de USA vertrok) - Ooit ondergebracht in een gevangenis  of krankzinnigenengesticht , of onderhouden door een weldadigheidsinstelling: nee - Bent u een polygamist: nee - Bent u een anarchist: nee - Bent u gekomen op uitnodiging of een contract voor een bepaald werk: nee - Gezondheid fysiek en geestelijk: goed - Misvormd of kreupel, zo ja hoelang en de oorzaak:  nee - Lengte: 5 foot, 7 inches (170,2 cm) - Teint (gezicht): licht - Kleur haar en ogen : zwart en bruin - Speciale kenmerken: geen - Geboorteland en gemeente; België, Wevelgem
 
Shipmanifest Julius Olieu - nummer 27 op de lijst
 
 
De Registry Room rond 1910 - Julius moest hier de vragen beantwoorden

Interactive Tour of Ellis Island: Ellis Island
 
 
 
 
 
 
Daarna volgde een medisch onderzoek.Er werd ondermeer een test gedaan om de besmettelijk oogziekte 'trachoma' op te sporen.Daarvoor werd een soort van haak gebruikt.Dit onderzoek was vaak pijnlijk.
 
Julius Olieu geraakte door het medisch onderzoek en  nam daarna de trein om door te reizen naar zijn schoonbroer in Omaha.Hij vond er werk als landarbeider.Zijn vrouw Adelina reisde hem een jaar later.Meer over Julius en Adelina in de USA in een volgend blogbericht.
 
 
 
Hier alvast een foto van Julius en Adelina met de familie.
 
Helemaal rechts: Julius Olieu met naast hem zittend zijn vrouw Adelina Deprez
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten