zaterdag 17 februari 2018

Van Gullegem naar Eksaarde - de Olieu(x)'s in Oost-Vlaanderen deel 2

In deel 1 zagen we hoe Gullegemnaar Franciscus Olieux geboren in 1776 naar de streek van Lochristi trekt en op 9 februari 1800 in Eksaarde (het Burgerlijk huwelijk gaat door in Belsele) huwt met Sophia Francisca Van Hecke. Twee van hun kinderen zetten de Olieux-tak verder. Hun zoon Amand Olieux en hun dochter Livina Olieux, die ongehuwd één zoon krijgt Dominicus Olieux. In deze post volgen we Amand Olieux.

A. De kinderen van Amand Olieux , zoon van Franciscus Olieux

1.4.1. Petrus Olieux
Amand huwt op 19 april 1831 in Zaffelare met Veronique Roels. Veronique is bijna 30 en 6 jaar ouder dan Amand. Na het huwelijk gaan ze in Lochristi wonen. In de zomer van 1833 wonen ze in de wijk Geetkot in het noorden van Lochristi en daar wordt op 5 augustus hun eerste kind en zoon geboren. Hij wordt Petrus genoemd, naar de enige broer van Amand. 


Petrus Olieux zal 14 kinderen krijgen 10 uit zijn eerste huwelijk en 4 uit zijn tweede. Verder meer over Petrus Olieux.

1.4.2. Marie Christina Olieux
Op 18 januari 1833 wordt Marie Christina geboren. Ze wordt vernoemd naar haar tante, de zus van Amand. Grootvader Andries Roels gaat samen met Amand aangifte doen van de geboorte.


In 1857 wonen Amand Olieux en Veronique Roels in de Oude Veldstraat. Marie Christina woont net als haar broers en zusters nog thuis en verdient mee de kost voor de familie als werkbode. Ze overlijdt dat jaar op 6 januari, 12 dagen voor haar 22e verjaardag. Haar vader Amand en oudere broer Petrus doen aangifte van het overlijden.


1.4.3.Livina Olieux
Op nieuwjaarsdag 1839 wordt bijna 4 jaar na Marie Christina opnieuw een meisje geboren. Ze krijgt de voornaam Livina, naar de jongere zus van vader Amand. Het gezin woont nu in de wijk Hyfte in Lochristi.


Het gezin heeft het zoals veel andere moeilijk. Er zijn nu drie kinderen en maar één kostwinner. Als dagloner verdient Amand ook niet veel. Hij huurt een huisje van landbouwer  Franciscus Buyle, maar kan in 1839 zijn huur niet meer betalen. Op 1 oktober, bij het einde van het huurcontract, heeft hij al een achterstand van 76 frank en 19 centiemen. Hij blijft er na 1 oktober ook wonen. Franciscus Buyle stapt naar de vrederechter en Amand wordt op 8 februari gedagvaard om op dinsdag 11 februari in het vredegerecht te verschijnen.Amand daagt echter niet op in het vredegerecht. Franciscus Buyle vraagt aan de vrederechter dat Amand veroordeeld wordt tot het onmiddellijk betalen van de achterstallige huur. Ook wil hij dat het huis onmiddellijk ontruimd wordt.

Het huis van Franciscus Buyle in de wijk Hyfte is een driewoonst met bijgebouwen, die bewoond wordt door Amand  en Franciscus Van Laere met hun gezin. Amand betaalt voor de zitting wel 18 frank en 13 centiemen aan de eigenaar. Dat is voldoende voor de maanden oktober tot januari en een vermindering van een paar frank op de achterstallige huur. Amand wordt door de vrederechter veroordeeld om 74 frank en 97 cent te betalen aan Franciscus Buyle en het huis binnen de drie dagen na de betekening van het vonnis te ontruimen en te verlaten. Alle deurwaarders krijgen toestemming om hem met zijn gezin en huisraad op straat te zetten, indien hij dit niet binnen de drie dagen doet.


Of Amand met zijn gezin effectief op straat wordt gezegd weten we niet. Krijgt hij hulp? Bedenkt Franciscus Buyle zich? In ieder geval woont hij twee jaar later, begin 1842 nog altijd in de Hyfte-wijk.

In de zomer van 1864 is Livina in verwachting. Op 10 februari 1865 wordt haar zoontje levensloos geboren. Livina huwt 5 jaar later in Lochristi met Seraphinus Naudts.

Livina ondertekent de huwelijksakte

Na hun huwelijk gaan Livina en Seraphinus in Oostakker wonen. In 1871 wordt daar hun dochter Maria Sophie geboren en in 1875 hun zoon Dominicus. Ze verhuizen later naar Zeveneken, waar ook vader Amand is gaan wonen. Livina overlijdt op 3 november 1916 in Zeveneken.

1.4.4.Charles Louis Olieux
Exact twee jaar en één dag na Livina wordt op 2 januari 1842 de tweede zoon van Amand en Veronique geboren. Veronique Roels is ondertussen 40. Tot dan toe heeft Amand zijn kinderen een voornaam van zijn broer en zusters gegeven. Hij heeft echter maar één broer, Petrus, en moet dus voor zijn tweede zoon op zoek naar een andere voornaam. Het worden er twee die dikwijls samen gebruikt worden, Charles Louis. Petrus, die dienstknecht is in het nabijgelegen Eksaarde, het geboortedorp van Amand, gaat weer mee met zijn broer om de geboorte aan te geven. De andere getuige is de 78-jarige Nicolas Van Laere. Amand woont nog altijd in de wijk Hyfte. 


Charles Louis werkt als dientknecht en huwt op 15 juli 1871 in Lochristi met de 22-jarige Sophia Verschraegen. Ze krijgen 12 kinderen. Verder meer over Charles Louis Olieux.

1.4.5. Sophia Olieux
Amand Olieux en Veronique Roels denken waarschijnlijk dat het bij 4 kinderen zal blijven. Veronique is nu al de veertig gepasseerd. In de zomer van 1845 is ze toch opnieuw in verwachting. Ze is bijna 45 wanneer op 28 april 1846 haar derde dochter geboren wordt. Ze krijgt de voornaam Sophia. Het gezin woont in 1846 in de Oudeveldstraat in Lochristi.


Net als haar oudere zus Livina is Sophia eind 1864 in verwachting. Ze is pas 19 en werkt als dienstmeid. Het zoontje van Livina wordt in februari 1865 levensloos geboren. Sophia bevalt op 17 augustus van datzelfde jaar ook van een zoon. Hij krijgt de voornaam Aloysius. Haar oudste broer Petrus gaat aangifte doen van de geboorte. Veronique Roels de moeder van Sophia kan niet meer helpen bij de opvoeding van het kleintje, want ze is drie maand eerder overleden.


Zes weken later gaat Amand Olieux samen met zijn zoon Petrus het overlijden aangeven van zijn kleinkind. Eind 1868 is Sophia opnieuw zwanger. Zoekt ze iemand om te huwen of huwt ze met de vader? Dat valt niet te achterhalen. Op 7 april 1869 huwt ze in ieder geval met de 43-jarige Leonardus Everaert. Hij is daarmee 20 jaar ouder. Op 2 augustus wordt een dochter geboren. Ze krijgt de voornamen Maria Amelia. In 1870 is Sophia weer in verwachting. Ze is ondertussen verhuisd naar Oostakker, waar ze in de wijk Achtendries wonen. Daar wordt op 21 april 1871 een tweede dochter geboren, Amelia. De bevalling is slecht verlopen en Sophia overlijdt vijf weken later, op de 25-jarige leeftijd, aan de gevolgen ervan. De kleine Amelia overlijdt een drietal maand later.Twee van de drie dochters van Amand overlijden dus al op jonge leeftijd. Marie Christina wordt maar 21 en Sophia 25. Amand zelf wordt 80. Hij overlijdt op 19 januari 1888 in Zeveneken, waar hij op de wijk Ruilare woont. Zijn neef Dominicus, de zoon van zijn zuster Livina, die in hetzelfde gehucht woont, gaat samen met Seraphin Naudts, de schoonzoon van Amand, aangifte doen van het overlijden.


B. De kinderen van Petrus Olieux (1.4.1.) zoon van Amand Olieux (1.4.) en kleinzoon van Franciscus Olieux (1)

Om beter te kunnen volgen duiden we alle personen nu met een nummer aan:
1 is Franciscus Olieux die vanuit Gullegem in Eksaarde is komen wonen.
1.4 is Amand Olieux, het vierde kind van Franciscus 
1.4.1 is Petrus Olieux het eerste kind van Amand Olieux
1.4.1.5. is het vijfde kind van Petrus Olieux enz..

Petrus Olieux, de kleinzoon van Franciscus, groeit op in Lochristi. Hij werkt als dagloner en dienstknecht. Hij huwt op 12 november 1859 met Virgenie Van Belle uit Zaffelare. Na het huwelijk gaan ze in Zaffelare in de Rechtstraat wonen. Ze krijgen 10 kinderen.1.4.1.1. Clemencia Olieux
Wordt geboren op 16 juli 1860 in de Rechtstraat in Zaffelare.
Overlijdt op 16 augustus 1876 in de woning van haar ouders in de Dorpstraat van Lochristi. Ze is een maand voordien 16 geworden.


1.4.1.2. Seraphina Olieux
Wordt geboren op 1 december 1861 in Zaffelare.
Overlijdt op 31 december 1872 in het huis van haar ouders in de Dorpstraat in Lochristi. Gustavus Bernardus De Mey, dienstdoend burgemeester, schrijft het overlijden eerst in als dat van Clémence. Ook de leeftijd is die van Clémence. Pas later wordt in de rand van de akte toegvoegd dat het om Seraphina gaat. Ze is maar iets meer dan 11 geworden.


1.4.1.3. Blondina Olieux
Op 25 augustus 1864 wordt in de Rechtstraat in Zaffelare een derde dochter geboren. Ze krijgt de voornaam Blondina.


Blondina deelt het lot niet van haar twee oudere zusjes en blijft in leven. In 1888 is ze dienstmeid in Oostakker. Ze huwt er op 2 mei van dat jaar met de drie jaar oudere Joannes Floré. Ze krijgen 4 dochters. De eerste drie overlijden al heel jong:

- Clementina Virginia Floré °04/01/1891 Oostakker - +28/02/1891 Oostakker
- Paulina Floré °23/08/1892 Oostakker - +09/09/1892 Oostakker
- Emelie Marie Floré °21/09/1893 Oostakker - +25/03/1894 Oostakker
- Maria Elodie Floré °19/09/1894 Oostakker

Joannes Floré overlijdt bovendien op 6 april 1894, vijf maand voor de geboorte van zijn vierde dochter. Blondina huwt op 29 mei 1895 opnieuw met Dominicus Boes. Die is weduwnaar met twee kleine dochtertjes. Blondina krijgt nog 3 kinderen met Dominicus, maar de eerste twee overlijden ook weer op jonge leeftijd.

- Theophiel Joseph Boes °03/04/1896 Oostakker - +30:/06/1896 Oostakker
- Philemon Joannes Baptiste Boes °22/03/1899 Oostakker - +31/07/1899 Oostakker
- Leonie Marie Boes °18/09/1900 Oostakker

Blondina Olieux

Dominicus Boes overlijdt op 21 gebruari 1939 in Oostakker en Blondina op 15 april 1948. Ze is 83 geworden. (Hieronder: identiteitskaart Blondina Olieux 1944)

1.4.1.4. Ferdinand en 1.4.1.5. Rosalia Olieux
In 1865 wonen Petrus Olieux en Virgenie Van Belle op de wijk Moleneinde in Zaffelare. Volgens de registers van de Burgerlijke Stand wordt daar op 10 oktober 1865 een tweeling van Petrus en Virgenie geboren.

Hieronder: Ferdinand wordt als eerste ingeschreven. In de volgende akte wordt weer Ferdinand vermeld als voornaam. Dit wordt in de rand aangepast in Rosalia.Rosalia overlijdt 3 weken later op 31 oktober in Zaffelare. Haar tweelingbroertje Ferdinand overlijdt drie en een half jaar later in Lochristi. Het gezin is in 1867 verhuisd naar de Dorpstraat daar.

1.4.1.6. Maria Theresia Olieux
Maria Theresia is de laatste die in Zaffelare geboren wordt, op 18 november 1866. Ook zij blijft niet lang in leven. Ze overlijdt na 23 dagen op 11 december.

1.4.1.7. Dylbarina Olieux
Op 16 december 1867 wordt weer een dochter geboren, de zesde ondertussen. Er zijn nu 4 meisjes in het gezin, Clemencia (7), Seraphina (6), Blondina (3) en Dylbarina. Maar zoals we eerder zagen overlijden  de twee oudste op 16- en 11 jarige leeftijd.

Dylbarina is naast Blondina nog maar de tweede die het geluk heeft de huwelijksleeftijd te halen. In 1888 is Dylbarina 21 en dienstmeid in Oostakker. In het najaar van 1888 is ze in verwachting en ze huwt op 24 oktober met Theophiel Aerssens, afkomstig van Watervliet, en dienstknecht in Oostakker. Drie maand later wordt in de Meulestraat 17 (nu de Ledergemstraat) in Oostakker hun dochter, Louisa Marie Florentine geboren. 

Dylbarina en Theophiel krijgen in totaal 8 kinderen. Ze worden allemaal in Oostakker geboren
- Louisa Marie Florentine °19/01/1889
- Benoni Joseph °23/07/1890
- Paulina Maria °20/12/1891
- Seraphinus °11/05/1894
- Amelie Melanie °05/03/1897
- Leonie °01/05/1898
- Florimond Philemon °06/08/1899
- Oscar °24/11/1900

Dylbarina overlijdt op 22 maart 1932 in Oostakker en haar man Theophiel op 11 augustus 1942 in Gent.1.4.1.8. Sophia Olieux
Op 13 oktober 1871 wordt opnieuw een dochter geboren in Lochristi. Ze overlijdt na 16 dagen op 29 oktober.1.4.1.9. Livinus Olieux
Na de vele dochters wordt op 19 september 1872 een zoon geboren. Hij krijgt de voornaam Livinus. Maar ook Livinus leeft niet lang. Hij overlijdt op 12 januari 1873.

1.4.1.10. Seraphin Olieux
Na het overlijden van Ferdinand in 1869 en van Livinus in januari 1873, ziet het er naar uit dat Petrus Olieux en Virgenie Van Belle geen opgroeiende zoon meer zullen hebben. Virgenie is ondertussen 43. Maar ze is in het voorjaar van 1873 toch een laatste keer in verwachting. Op 18 januari 1874 wordt Seraphin geboren. En Seraphin blijft ook in leven. 

In januari 1874 bestaat het gezin naast de ouders uit, Clemencia (13), Blondina (9), Dylbarina (6) en de pasgeboren Seraphin. De 6 andere kinderen zijn overleden. In 1876 overlijdt ook nog Clemencia. De tien zwangerschappen zullen heel wat gevergd hebben van Virgenie Van Belle en in het najaar van 1880 is ze ziek. Ze overlijdt op 24 november in haar huis in de Dorpstraat in Lochristi. Ze is maar 50 geworden.

Petrus Olieux is 47 en blijft achter met zijn 3 kinderen, Blondina (15), Dylbarina (12) en Seraphin (6). De twee meisjes zijn nu wel oud genoeg om te helpen in het huishouden en bij de opvoeding van Seraphin. Seraphin is ook de enige die kan zorgen voor verdere afstammelingen met de naam Olieux.

In Lochristi woont ook een zekere Joanna Carolina Martens. Ze werd er geboren in februari 1848.
In 1869 is ze in verwachting en ze bevalt op 29 januari 1870 van een dochtertje, dat de voornaam Louisa krijgt en haar achternaam. Ze huwt pas zeven jaar later op 8 februari 1877 op 29 jarige leeftijd met de 5 jaar oudere Hyppolitus Mostaert. Louis wordt niet gewettigd bij het huwelijk en blijft zo de achternaam van haar moeder behouden.  Hyppolitus Mostaert is is weduwnaar van Rosalie De Groote, met wie hij 6 kinderen heeft gekregen. Bij de bevalling van de jongste Maria Philomena op 26 april 1876 gaat het mis. Rosalie De Groote overlijdt zes dagen later en het meisje 13 dagen later. Er zijn nog 3 kleine kinderen in leven en vader Hyppolitus Mostaert moet dus vlug op zoek naar een nieuwe vrouw, die hem kan helpen bij de opvoeding. Hij vindt die dus in Joanna Martens, die ook een dochtertje van 7 heeft.

In augustus 1877 is de 29-jarige Joanna Martens in verwachting. In november werkt Hyppolitus als molenaarsgast in Destelbergen. Hij overlijdt er op 29 november in het huis van Coleta Everaert in het Kerkstraatje. Hij is pas 34. Uit de overlijdensakte kunnen we niet opmaken of Joanna Martens ook in Destelbergen woont of in Lochristi is gebleven. Ze bevalt vijf maand later van een tweeling., Clementina Maria en Sylvie Maria Mostaert. Joanna Martens woont bij de geboorte in bij haar jongere broer Charles. Die gaat ook aangifte doen van de geboorte van de tweeling.Petrus Olieux is 15 jaar ouder dan Joanna Martens, maar dat belet haar niet toe te stemmen wanneer hij haar ten huwelijk vraagt. Ze huwen in Lochristi op 25 juli 1883. Blondina Olieux is ondertussen 19 en Dylbarina 16. Seraphin is 9. Louisa Martens is 13 en de tweeling Clementina en Sylvie Mostaert zijn 5. Joanna Martens is 35 en het is dus mogelijk dat ze nog kinderen krijgt met Petrus Olieux. Het zullen er vier zijn.

1.4.1.11 Amandus Olieux 
Op 12 maart 1885 wordt Amandus Olieux geboren. Het 11e kind van Petrus, en het eerste met Joanna Martens.  Hij is naast zijn 11-jaar oudere halfbroer Seraphin Olieux, de tweede die de Olieux-tak van Petrus Olieux kan verder zetten. Later meer over Amandus Olieux.

1.4.1.12 Augusta Maria Olieux
Augusta Maria wordt op 10 april 1886 geboren in Lochristi. August Martens, één van de jongere broers van Joanna, en zetelmaker in Sint-Amandsberg gaat samen mer Petrus Olieux aangifte doen van de geboorte.Van zodra ze oud genoeg is gaat Augusta werken als dienstmeid. Ze werkt eerst in Gent en vertrekt eind januari 1907 naar Brussel, waar ze in de Justus Lipsiusstraat gaat inwonen en werken bij Ernest Todros, directeur-generaal van de NV La Floridienne. 


Augusta Maria OlieuxIn Brussel werkt ook Franciscus Fredericus Stals. Hij is vijf jaar ouder dan Maria Augusta en ook geboren in Lochristi. Hij komt op 4 mei 1907 naar Brussel om er te werken als vuurstoker in de gasfabriek van Schaarbeek, aan de Quai des Usines, bij her kanaal Brussel-Willebroek. Hij verblijft in de Rue des Camions.


Misschien kennen Augusta Maria en Franciscus Fredericus elkaar al van in Lochristi. Ze ontmoeten elkaar in ieder geval in Brussel en huwen er op 20 november 1907.


Ze keren na het huwelijk terug naar Lochristi. Daar wordt op 18 november 1908 hun zoon Petrus Albert geboren. Op 10 januari 1910 volgt een tweede zoon, Camille. In 1912 wordt een dochter, Clara, geboren maar die overlijdt na 6 weken. Augusta zal daarna geen dochters meer krijgen.

Tijdens de oorlogsperiode beginnen Augusta en haar man te overwegen om te emigreren naar Canada, waar al een neef van Franciscus woont in Edmonton. Franciscus vertrekt op 30 mei 1914 als eerste, samen met zijn zuster Delfine, vanuit Liverpool op de R.M.S. Aquitania. Het is voor de Aquitania, die op 21 april 1913 te water werd gelaten, de eerste reis. Het schip komt op 6 juni toe in New York.Twee maand later vallen de Duitsers België binnen, en het wordt moeilijk voor Augusta om haar man achterna te reizen. Pas op 16 december 1916 kan ze in Rotterdam, samen met haar twee zonen, inschepen op de Nieuw Amsterdam, van de 'Holland-Amerika Lijn'. Als laatste verblijfplaats geeft Augusta 'Lourdes' op. Het gaat hier om de wijk Lourdes in Oostakker.


Ze komen op 2 januari 1917 aan in new York. Augusta verklaart dat ze onderweg is naar haar man Frans Stals, die in Edmonton, Canada woont. Ze moeten nog zo'n 3900 km met de trein afleggen om daar te geraken. 

Op 21 december 1917 wordt in Edmonton hun derde zoon, Jules, geboren. Op 3 mei 1921 volgt Alfred en tenslotte in 1922 Henry. Die laatste overlijdt in september 1929 op 7-jarige leeftijd. Het gezin verhuist daarna naar Wakatenau, een 90-tal km ten noorden van Edmonton, waar Frans en Augusta goedkoop land hebben kunnen kopen. Ze worden samen met hun twee zonen die nog in België geboren zijn genaturaliseerd tot Canadezen op 14 april 1926.Augusta blijft contact houden met haar familie in België. Ze is opgegroeid met de drie dochters die haar moeder al had, voor ze huwde met Petrus Olieux, en haar twee broers Amandus en Franciscus. Met Blondina, Dylbarina en Serpahina Olieux, haar halfzusters en halfbroer uit het eerste huwelijk van haar vader heeft ze heel wat minder contact gehad. 

In januari 1954 schrijven Clara Maria De Guchtenaere en haar man Alfons Everaert naar Francis en Augusta in Waskatenau. Clara De Guchtenaere is de dochter van Louisa Martens, de oudste dochter van Joanna Martens en de halfzus van Augusta.  Op 25 januari 1954 schrijft Augusta terug. Ze vertelt dat ze al dikwijls aan René, de broer van Clara, heeft gevraagd of haar zuster Clementine nog leeft. Het gaat om Clementine Mostaert, haar halfzus, die in 1898 in Lochristi is gehuwd met Camillus Slock. Clementine Mostaert is echter bijna een jaar voordien op 18 februari 1953 in Gent overleden.

Frans Stals overlijdt bijna 8 jaar later op 22 oktober 1961 in Waskatenau en Augusta Olieux op 15 oktober 1962. Ze liggen beiden begraven in het Sprucefield Cemetery, dicht bij Waskatenau.
1.4.1.13 Franciscus Olieux
Op 24 oktober 1887 wordt in de Dorpstraat nog een zoon geboren. Hij krijgt de voornaam Franciscus naar Franciscus Martens, de 4-jaar jongere broer van moeder Joanna. Petrus Olieux is ondertussen 54. Naast Seraphin en Amandus is Franciscus de derde die voor nakomelingen met de achternaam Olieux kan zorgen. Verder meer over Franciscus.

1.4.1.14 Livinus Olieux
Het veertiende kind van Petrus en het zevende van Joanna Martens wordt geboren op 18 oktober 1890 in Lochristi. Joanna is nu bijna 43 en het wordt haar laatste bevalling. Dertig jaar na de geboorte van zijn eerste kind, gaat Petrus Olieux voor de laatste keer een geboorte aangeven. Livinus overlijdt op 4 februari 1891. Hij is maar 3 maand en een half geworden.

In de zomer van 1894 overlijdt op 31 juli Petrus Olieux in zijn huis in de Dorpsstraat 117 in Lochristi. Hij is 60 geworden. Zijn oudste zoon Seraphin gaat aangifte doen van het overlijden. Hij wordt in de akte ook vermeld als Petrus, maar het gaat wel degelijk om Seraphin.


Bij het overlijden van Petrus zijn zijn oudste dochters dochters Blondina en Dylbarina al gehuwd. Seraphin is nog ongehuwd. De kinderen uit zijn tweede huwelijk zijn 9 (Amandus), 8 (Augusta)  en 6 (Franciscus). Moeder Joanna Martens krijgt wel hulp van haar drie dochters Louisa Martens (24), en Clementina en Sylvie Mostaert (16). Joanna Martens overlijdt op  10 maart 1924 in Lochristi op 76-jarige leeftijd. 

De lijn van Gullegemnaar Franciscus Olieux wordt hier dus voortgezet door
- zijn zoon Amand Olieux
- Petrus Olieux, de oudste zoon van Amand
- Seraphin, Amandus en Franciscus Olieux, de drie zonen van Amand. We volgen die een andere post.

C. De kinderen van Charles Louis Olieux, (1.4.4.) zoon van Amand Olieux (1.4) en kleinzoon van Franciscus Olieu (1.)

Naast Petrus Olieux, de oudste zoon van Amand zet ook Charles Louis Olieux (1.4.4.) de Olieux-tak verder. Hij huwt op 15 juli 1871 op 29-jarige leeftijd in Lochristi met de 22-jarige Sophia Verschraegen. Haar ouders Angelus Verschraegen en Paulina Rooms zijn beiden het jaar voordien overleden. Ze hadden 6 kinderen en Sophia was hun jongste dochter. Petrus is dienstknecht bij het huwelijk en Sophia werkbode. Vader Amand woont in 1871 in Oostakker.


Oudere broer Petrus Olieux krijgt 14 kinderen, maar is twee maal gehuwd. Charles Louis zal met Sophia Verschraegen 12 kinderen krijgen.

1.4.4.1 Pelagie Olieux
Pelagie wordt geboren in Lochristi op 11 november 1872. Vader Charles Louis werkt als dagloner en woont met Sophia Verschraegen in de wijk Hyfte.


In het voorjaar van 1895 is Pelagie in verwachting. Ze bevalt op 12 januari 1896 in de woning van haar ouders van een dochter. Veldwachter Augustin Engels gaat aangifte doen van de geboorte.


Het is als ongehuwde moeder niet altijd gemakkelijk om nog een jonge man te vinden. Pelagie, die als dienstmeid werkt gaat dan 4 jaar later ook in op het voorstel van bloemist Victor Van Damme om te huwen. Hij is 48 en daarmee twintig jaar ouder dan Pelagie. Hij is ook bereid om de kleine Camilla te laten wettigen, die daarmee de nieuwe achternaam Van Damme krijgt. 


Vader Charles Louis Olieux is ongeletterd maar Pelagie Olieux kan wel ondertekenen.


Pelagie en Victor Van Damme krijgen na hun huwelijk nog 3 kinderen. Op 18 maart 1901 wordt in hun huis in de Statiestraat, Irma Sophia geboren. Op 11 juni 1903 volgt Kamiel en op 14 december 1911 wordt nog een zoon, Omer Roman geboren.

Victor Vandamme overlijdt op 16 december 1921 in Destelbergen en Pelagie Olieux op 3 oktober 1928 in een ziekenhuis in Gent. Zoon Kamiel Van Damme en schoonzoon Polydoor De Vylder doen aangifte van het overlijden.1.4.4.2 Gustaaf Olieux
Op 3 april 1874 wordt de eerste zoon van Charles Louis Olieux en Sophia Verschraegen geboren. Hij krijgt de voornaam Gustaaf. Desiderius Verschraegen, de oudste broer van Sophia gaat mee met Charles Louis om de aangifte van de geboorte te doen.


Gustaaf werkt in de bloementeelt en blijft lange tijd ongehuwd. Hij huwt uiteindelijk pas op zijn 61ste met de 66 jarige Maria Livina Ongenae. Het huwelijk gaat door in Lochristi op 20 november 1935. Maria Livina Ongenae, geboren in Sint-Kruis-Winkel is dan al twee keer weduwe. Ze huwt een eerste keer in november 1900 met Fredricus De Vos. Ze krijgen 7 kinderen. Na het overlijden van Fredericus huwt ze opnieuw met Camillus Leonardus Dewaele. Gustaaf Olieux is dus haar derde man.


Maria Livina Ongenae overlijdt 6 jaar na het huwelijk op 6 januari 1942. Gustaaf Olieux wordt 76 en overlijdt in Lochristi op 2 maart 1951.


1.4.4.3 Pieter Olieux
Op 16 maart 1876 volgt een tweede zoon. Hij krijgt de voornaam Pieter naar broer van Charles Louis. Petrus gaat ook mee met zijn jongere broer om de geboorte aan te geven.


Pieter wordt 3 jaar en 4 maanden. Hij overlijdt op 18 juli 1879 in het huis van zijn ouders.

1.4.4.4 Romanus Olieux
Romanus is de derde zoon van Charles Louis. Hij krijgt de voornaam van zijn oom Romanus Verschraegen, die als dienstknecht werkt in Lochristi. Hij gaat ook mee om de aangifte van de geboorte van Romanus te doen. In tegenstelling tot Charles Louis kan Romanus de geboorteakte wel ondertekenen.


Romanus zal twee keer huwen en is de eerste zoon van Charles Louis die de Olieux-tak verderzet. Meer over Romanus in een volgende post.

1.4.4.5 Livina Olieux
Na 3 jongens, wordt op 21 mei 1879 nog eens een meisje geboren. Ze krijgt de voornaam Livina naar de 3 jaar oudere zuster van Charles Louis. Die is ook doopmeter. Alphonsius Verschraegen, de jongste broer van Sophia is dooppeter. Hij gaat ook mee om aangifte te doen van de geboorte. Herbergier Joannes Baptista Poelman is de tweede getuige. Hij wordt 4 dagen later ook vader van een zoon, Nazaire Joseph.


Livina is nog maar 18 wanneer ze in december 1897 zwanger is. Ze bevalt op 13 augustus 1898 van een dochter in het huis van haar oom en tante Desiderius Verschraegen en Maria Joanna Vermeersch. Desiderius gaat ook zelf de aangifte doen van de geboorte. Het meisje krijgt de voornamen Julma Pelagie.


In 1914 is Livina weer in verwachting. Op 23 februari 1915 wordt René geboren. Vader Desiderius Daeninck doet aangifte van de geboorte. Livina en Desiderius huwen later dat jaar op 6 oktober 1915 in Lochristi. Hoewel Julma Pelagie Olieux ondertussen al 17 is laten Livina en Desiderius haar toch nog wettigen bij het huwelijk. Zo krijgt het meisje na 17 jaar de achternaam Olieux te hebben gehad de nieuwe achternaam Daeninck.


Na hun huwelijk krijgen Livina en Desiderius nog 4 kinderen. Albertine Elisabeth (1916) , Magdalena Zulma (1919), Petrus (1920) en Maria Gustava (1923). Livina Olieux is 44 bij de geboorte van haar jongste dochter.

Desiderius Daeninck overlijdt op 1 februari 1942 in Lochristi en Livina Olieux op 23 mei 1947. Ze is 67 geworden.


1.4.4.6 Maria Olieux
Maria wordt geboren op 11 januari 1881 in Lochristi. Charles Louis Olieux doet de aangifte van de geboorte met zijn schoonbroer Seraphin Naudts. De beambte van de Burgerlijke Stand schrijft hem in als Seraphin Olieux. In 1899 is Maria dienstmeid in Oostakker. Ze is pas 18 maar is net als haar zus Livina zwanger op die leeftijd.In tegenstelling tot haar zus huwt ze wel. Ze doet dat met de 6 jaar oudere Theophilus Janssens op 2 november 1899 in Oostakker.


Op 22 maart 1900 wordt hun zoon Petrus geboren. Charles Louis Olieux gaat samen met Theophilus Janssens aangifte doen van de geboorte.


Maria en Theophilus krijgen daarna nog 3 dochters, Zulma, Rachel en Yvonne. Theophilus Janssens overlijdt in Oostakker op 15 februari 1940 en Maria op 25 mei 1958.


1.4.4.7 Coleta Olieux
Op 22 januari 1883 wodt een derde dochter op rij geboren. Ze krijgt de voornaam Coleta. Charles Louis gaat samen met zijn neef Dominicus Olieux (de zoon van zijn tante Livina) de geboorte van Coleta aangeven.


Coleta werkt in 1899 als dienstmeid in Evergem. Net als haar zusters Livina en Maria is ze al jong in verwachting. Ze is nog maar 17 en een half wanneer haar dochter Emma geboren wordt op 30 juli 1900. Er wordt geen straat vermeld maar het meisje wordt geboren in Sint-Kruis-Winkel. Alfons Polfliet, geneesheer in het nabijgelegen Doornzele gaat aangifte van de geboorte doen op 1 augustus.


Het meisje wordt daarna ondergebracht bij haar zuster Maria en haar man Theophilus Janssens in Oostakker. Petrus het zoontje van Maria is ook nog maar 4 maanden oud. Coleta blijft ondertussen werken als dienstmeid in Evergem. Emma overlijdt al na 19 dagen. Theophilus Janssens doet aangifte van het overlijden. In de akte wordt vermeld dat Theophiel geen bloedverwant is van de overledene, maar hij is wel gehuwd met de tante van Emma.


Begin 1902 is Coleta opnieuw in verwachting. Ze is nu 19,werkt als dagloonster en woont in Oostakker bij haar zus Maria en Theophiel Janssens. Op 23 september 1902 wordt Irma Pelagie geboren. Theophiel doet aangifte van de geboorte. Het meisje leeft wat langer dan haar zusje maar overlijdt ook na iets meer dan een half jaar op 6 juni 1903.


In 1908 werkt Coleta in Doornik. Ze woont er samen met Augustinus Roland. Die is 5 jaar ouder dan Coleta en geboren in Sint-Kruis-Winkel. Op 12 januari wordt in de Rue Duwez, Léon Auguste Joseph geboren. Augustinus gaat de geboorte zelf aangeven, verklaart dat hij de vader is en Coleta Olieux, de moeder. De beambte van de BS vermeldt Sint-Eloois-Winkel als geboortedorp van Augustinus, maar hij werd wel degelijk in Sint-Kruis-Winkel geboren.


Augustinus en Coleta wonen in de Rue Duwez vlak bij de Quai Taille-Pierres en de Schelde


Op 13 april 1910 bevalt Coleta Olieux opnieuw van een zoon in Doornik. Ze woont nu in de Quai du Luchet d'Antoing aan de andere kant van de Quai Taille-Pierres en de Schelde. Vroedvrouw Victorine Delacenserie gaat deze keer aangifte doen van de geboorte. Ze geeft geen vader op en Georges Adolphe wordt dus ingeschreven als Olieux.


Coleta en Augustinus Roland hebben nu samen twee zoontjes en besluiten te huwen. Het huwelijk gaat door in Doornik op 18 maart 1911. De ouders van Augustinus zijn beiden overleden en Charles Louis Olieux en Sophia Verschraegen voelen zich waarschijnlijk te oud om naar Doornik te reizen voor het huwelijk. Ze geven toestemming voor het huwelijk met een akte opgemaakt in Lochristi op 24 februari.


Leonardus Olieux, de jongere broer van Coleta en Alois Roland, de broer van Augustinus zijn wel afgereisd naar Doornik en zijn beiden getuige bij het huwelijk.


Coleta ondertekent als 'Colette Olieux' en haar broer als 'Leonar'. Vreemd genoeg verklaart bruidegom Augustinus Roland dat hij niet kan schrijven, hoewel hij bij de geboorte van zijn zoontje Léon de akte wel heeft ondertekend.

Coleta en Augustinus verhuizen een tijd later naar Desteldonk. Ze krijgen er nog twee zonen, Carolus op 25 januari 1916 en Desiré op 2 februari 1920. Augustinus Roland overlijdt in Desteldonk op 26 augustus 1940 en Coleta Olieux op 6 april 1945 in Gent. Ze woont bij haar overlijden in Oostakker. Begrafenisondernemer Geers laat eerst het bidprentje van Coleta drukken met de achternaam 'Olivier' en moet dit daarna verbeteren in Olieux.
1.4.4.8 Maria Ludovica Olieux
Maria Ludovica wordt geboren op 13 augustus 1884. Ze is de vijfde dochter van Charles Louis en Sophia. Petrus Olieux, de broer van Charles Louis, gaat mee om de aangifte van de geboorte te doen. Charles Louis woont nog altijd in de Hyfte-wijk. Ook de straat wordt nu vermeld: De Verleydonckstraat.Maria Ludovica huwt op 10 mei 1909 met de 5 jaar oudere postbode Franciscus Evaristus Verniers,Maria Ludovica is één van de weinige Olieux's die ik verder niet heb teruggevonden. Ze krijgt een dochter Martha Maria Sophia in Lochristi op 10 april 1913. Wie meer info heeft over Maria Ludoviva en Franciscus Verniers, gelieve mij te contacteren.

1.4.4.9 Leonardus Olieux


Na 4 dochters wordt op 30 april 1886 weer een zoon geboren. Leonardus is in 1914 bloemistenwerkman. Hij huwt dat jaar een dag voor zijn 28ste verjaardag met de 9 jaar oudere  Maria Sophia De Meyer.Maria is geboren in Zaffelare en werkt als dienstmeid in Antwerpen. 
Maria Sophia is al 37 bij het huwelijk en het echtpaar blijft kinderloos. Maria Sophia is begin maart 1895 wel bevallen van een dochtertje Margarita Maria De Meyer, maar dat overlijdt op 4 jarige leeftijd in september 1899.

Nadat Maria Sophia op 26 juni 1947 overlijdt huwt Leonardus op 19 februari 1948 een tweede keer, mer de 5 jaar jongere Irene Maria Naudts. Leonardus overlijdt 5 jaar later op 24 juni 1953 in zijn woning in de Zenobe Grammensstraat 20 in Sint-Amandsberg.1.4.4.10 Stephania Olieux
Het tiende kind van Charles Louis Olieux is opnieuw een meisje. Ze wordt op 20september 1887 geboren in Lochristi. 


Het meisje overlijdt 3 maanden na haar 7e verjaardag. Ze is daarmee het tweede kind van Charles Louis en Sophia dat op jonge leeftijd overlijdt. 

1.4.4.11 Livinus Olieux
In 1890 is Charles Louis Olieux 48 en Sophia Verschraegen 41. Op 13 september van dat jaar wordt hun vijfde zoon geboren. Hij krijgt de voornaam Livinus. Een maand later zal Petrus Olieux de broer van Charles Louis zijn jongste zoon ook de voornaam Livinus geven, maar die overlijdt na 3 maand.


Livinus huwt op 27 jarige leeftijd met Marie Cesarine Der Weduwen. Ze krijgen daarna 6 kinderen. Meer over Livinus in de volgende post.

1.4.4.12 Petrus Olieux
Op 15 augustus 1892 wordt het laatste kind van Charles Louis en Sophia geboren. Hij krijgt de voornaam Petrus. 


Petrus Olieux huwt op 5 maart 1914. Hij vecht daarna vier jaar aan het front. Meer over Petrus Olieux in de volgende post.

Het is met de vele kinderen van Petrus en Charles Louis Olieux gemakkelijk de draad kwijt te raken.
Hier nog eens een overzicht

Franciscus Olieux 1776 (Gullegem) - 1852 (Eksaarde) krijgt één zoon Amand die voor Olieux-afstammelingen zorgt. Ook zijn dochter Livina krijgt een zoon met de achternaam Olieux (Dominicus)

Amand Olieux 1807 (Eksaarde) - 1888 (Zeveneken) krijgt twee zonen die Olieux-afstammelingen krijgen

1.Petrus Olieux 1833 (Lochristi) - 1894 (Lochristi) 
Petrus krijgt 14 kinderen - Drie zonen krijgen afstammelingen
Seraphin (1874), Amandus (1885) en Franciscus (1887)

2.Charles Louis Olieux 1842 (Lochristi) - 1921 (Lochristi
Charles Louis Olieux krijgt 12 kinderen - Drie van zijn zonen krijgen Olieux-afstammelingen
Romanus (1877), Livinus (1890) en Petrus (1892)

In post 3 volgen we deze zes Olieux's. Later keren we nog terug naar Livina Olieux en haar zoon Dominicus Olieux.