donderdag 8 juni 2017

De Olieux's in Lauwe deel 3

In deel 1 en 2 zagen we hoe Joannes Benedictus Olieu met zijn familie toekwam in Lauwe. We zagen ook hoe het verder ging met zijn twee dochters en drie van zijn zonen. Blijft alleen nog over:
Aloysius Olieux, geboren in 1874. Hij is de jongste zoon in het gezin van Joannes Benedictus. In 1877 wordt wel nog een jongetje Alphonsus Petrus geboren , maar hij overlijdt na iets meer dan een jaar.
Aloysius doet net als zijn oudere broer Henri Ivo legerdienst. De twee middelste broers Cyrillus en Gustavus ontsnappen hieraan.

Hieronder: Aloyius Olieux in legerdienst (voor 1900)

  

Aloysius huwt op 31 mei 1901 met Angèle Meulemeester. Angèle wordt in 1878 geboren in Wattrelos en is de dochter van Carolus Ludovicus Meulemeester uit Aartrijke en Maria Louise Bruneel, geboren in Brugge. Carolus en Maria Louise krijgen maar liefst 22 kinderen. Ludovica de eerste wordt geboren in Aartrijke en de volgende 7 in Torhout. Het gezin verhuist daarna naar Wattrelos in Noord-Frankrijk waar Angèle als negende kind wordt geboren. Ze verhuizen al vlug na haar geboorte naar Lauwe waar nog 13 kinderen worden geboren. Moeder Maria Louise Bruneel is 19 bij de geboorte van haar eerste kind en 48 bij het laatste.

Hieronder: Maria Louise Bruneel die 22 kinderen krijgt.

  
Hieronder: geboorteakte van Angèle Meulemeester in Wattrelos - haar vader werkt als schilder - Joseph Meulemeester de broer van Carolus is getuige bij de aangifte en woont en werkt ook als schilder in Wattrelos.
Carolus Meulemeester gaat in Lauwe in het vlas werken. In de geboorteakte van zijn jongste zoon Albéric Adolphe (geboren in 1897) wordt vermeld dat hij ' meester vlaskrotekoper is'. Vier jaar later is hij bij het huwelijk van zijn dochter Angèle met Aloysius Olieux herbergier.

  

Hierboven: Joannes Benedictus Olieux is 68 bij het huwelijk van zijn jongste zoon Aloysius. Hij heeft de afgelopen jaren leren schrijven en ondertekent mee de akte. In 1897 heeft hij bij het huwelijk van zijn oudste dochter Pauline Coleta een eerste keer een akte ondertekent, maar zijn handtekening is dan nog erg primitief. Bij het huwelijk van Gustavus Olieux in 1900 tekent hij niet hoewel er niet vermeld wordt dat hij ongeletterd is. In 1901 heeft hij vorderingen gemaakt en schrijft zijn naam met veel vastere hand. Angèle Meulemeester en haar ouders kunnen niet schrijven. Haar 6 jaar oudere broer Camille die in 1895 gehuwd is met Pharailde Vinquier uit Wevelgem en ook werkt als vlaszwingelaar is getuige bij het huwelijk. Hij kan wel schrijven.

Aloysius en Angèle gaan na het huwelijk in de Waterstraat 18 wonen.
Op 6 oktober wordt Alberic Julien Olieux geboren. De 5 kinderen: 1. Alberic Julien 06/10/1901
2. Charles Urbain 14/04/1903
3. Marie Louise 10/05/1905
4. Cyrille Jean 14/09/1906
5. Flora Elodie 17/04/1909 

Hieronder: In 1913 worden Aloyius Olieux en Angèle Meulemeester vermeld in de kranten. Achille Meulemeester, de 13-jaar jongere broer van Angèle en een zekere Conrard Spotbeen  worden vervolgd voor het ontvreemden van twee zakken graan bij landbouwer Wyseur uit Lauwe. Ze hebben daar een tijdje met een dorsmachine gewerkt. Waarschijnlijk heeft Achille zijn zuster Angèle om hulp gevraagd want ze wordt na onderzoek ook mee beschuldigd. Ook Aloysius wordt vervolgd voor heling. Achille Meulemeester en Conrard Spotbeen worden beiden veroordeeld tot 7 maanden gevangenis en een geldboete van 26 frank. Angèle Meulemeester krijgt dezelfde geldboete, maar wel een veel lichtere gevangenisstraf van 15 dagen. Aloyius Olieux wordt vrijgesproken.


Aloysius en Angèle verhuizen voor 1910 naar de Kortrijkstraat. Aloysius blijft vlaswerker en in de jaren 30 houdt Angèle een tijdje een herberg open in de Kortrijkstraat.


Hieronder: Angèle Meulemeester en Aloyius Olieux op oudere leeftijd.


-Aloysius overlijdt op 31 januari 1943 in de Kortrijkstraat 200. Zijn schoonzoon Marcel Brackeveldt, timmerman en zijn zoon Cyrille Olieux, vlaswerker doen aangifte van het overlijden.

-Angèle Meulemeester overlijdt 15 jaar op 8 augustus 1958 later in de Kortrijkstraat 515. Alberic Olieux, losse werker en oudste zoon van Angèle geven het overlijden aan.

De kinderen van Aloysius Olieux en Angèle Meulemeester

1.Albéric Julien Olieux

geboren op 6 okrober 1901
Hij werkt na het beëindigen van zijn schooltijd net als zijn vader en grootveder in het vlas.
In 1921 moet hij in dienst en wordt ingedeeld bij het 7e regiment artillerie.

Op 22 mei 1925 huwt Alberic met Madeleine Bogaert, geboren in Aalbeke. Ze is de dochter van Charles Honoré, 'bareelwachter aan den Yzeren weg' en Clemence Nottebaere. Na het huwelijk gaan ze in de Dronckaertstraat 46 wonen. Ze krijgen 7 kinderen.

- Noel Aloise Olieux °01/01/1926
- Lucien Charles °30/03/1928
- Nelly Marie °30/03/1929
- Walter Jules Adrien °11/03/1936
- Rita Sonia °26/08/1939
- Sonia Maria °26/08/1939
- Monique Marie °25/03/1945


Hierboven: Alberic - Nelly - Sonia - Walter - Rita - Madeleine Bogaert en Monique - Noël

1.1 Noël Olieux

De oudste Noël huwt in 1956 met Nelly Deltour de dochter van drukker Jean Deltour. Na het huwelijk gaan ze in de Menenstraat 1 wonen waar Nelly al een paar jaar de winkel van haar overleden ouders verder openhoudt. Noël en Nelly blijven kinderloos.


Noël werkt in de Solidorfabriek, maar is ook muzikant. Hij speelt onder andere in het Solidor Show Orkest dat Tony Sandler (Lucien Santelé) begeleidt.


Hierboven van links naar rechts: Jan Deman - Lucien Santelé - Noël Olieux - Willem Roelstraete - Werner Roesltraete - Gerard Sanuwaert - Louis Olivier


1.2.Lucien Charles Olieux
overlijdt na 3 dagen op 2 april 1928

1.3.Nelly Marie Olieux
huwt op 26 mei 1950 met Frans Verschoore, geboren in Kortrijk.
ze krijgen 4 zonen.

1.4.Olieux Walter Jules AdrienHierboven: Walter Olieux 1e rij zittend 3e van links 

Walter huwt op 18 maart 1955 met Jeanny Elisabeth Depourcq
ze krijgen een dochter:
1.4.1 - Martine Anne Marie Olieux

Walter huwt een tweede keer op 17 september 1971 met Christiane Monique Angèle Deschaeck
ze krijgen een dochter en een zoon:
1.4.2 - Justine Nelly Olieux °1962
1.4.3 - Serge Alberic Stephaan Olieux °1964

Serge huwt met Linda Mahieu
ze krijgen een zoon:
1.4.3.1 - Tom Olieux °1989
Tom heeft een dochter
1.4.3.1.1 - Axelle Olieux °2015

5. Rita Sonia Olieux
huwt in 1961 met Walter Gustaaf Van Landuyt - ze blijven kinderloos

6.Sonia Maria Olieux
huwt in 1959 met Noël Constant Maurice Dewachter
ze krijgen een zoon en een dochter.

7.Monique Marie Olieux
huwt in 1964 met Jules Germain Decorte
ze krijgen één dochter.

Vader Alberic Olieux overlijdt op 19 februari 1984 en Madeleine Bogaert op 29 december 1974.

2. Charles Urbain Olieux
tweede zoon van Aloysius Olieux, geboren op 14 maart 1903
Hij overlijdt iets meer dan een maand na zijn vijfde verjaardag.

Hieronder: geboorte- en overlijdensakte van Charles Urbain.
Vader Aloysius ondertekent de geboorteakte maar in de overlijdensakte van zijn zoontje wordt vermeld dat hij verklaart niet te kunnen tekenen uit 'onkunde'.


3. Marie Louise Olieux °10/05/1905

huwt op 17 september 1927 met Cesaar Gustaaf Vandersarren uit Kortrijk. Hij is pannenbewerker. Marie Louise werkt voor het huwelijk als weefster. Gustaaf Vandersarren, broer van Cesaar, en Alberic Olieux de oudste broer van Marie Louise zijn de getuigen bij het huwelijk. Na hun huwelijk gaan ze in Kortrijk wonen. Zekrijgen een zoon en twee dochters.

Cesaar Vandersarren overlijdt in Kortrijk op 28 januari 1975 en Marie Louise Olieux op 13/07/1990.

4. Cyrille Jean Olieux °14/09/1906

Hij werkt net als zijn vader en grootvader in het vlas. Hij doet vanaf 1926 zijn legerdienst in de 1e jagers te voet, waar ook zijn grootvader en oudste oom Henri in hebben gediend.


Cyrille Jean Olieux links

Na zijn legerdienst huwt  hij op 18 februari 1928 met Adrienne Hélène Debuy. Ze wordt op 7 januari 1910 in Lauwe geboren. Haar vader is Cyrille Theophile en hij werkt in 1910 als vuurstoker bij paardensmid Adolphe Vanlerberghe. Haar moeder is Marie Louise Declercq, afkomstig van Kuurne. Bij het huwelijk van Adrienne is ze al bijna 4 jaar overleden. Vader Cyrille Debuy is ondertussen 62 en is smid in Bissegem.

Na hun huwelijk gaan Cyrille en Adrienne in de Kortrijkstraat wonen.
Ze krijgen op 6 februari 1929 een dochter:

-Georgette Adrienne Olieux
In september 1930 vertrekken ze naar Marke maar nauwelijks twee maanden later wonen ze al terug in Lauwe in de Preshoekstraat. Op 14 juli 1937 gaat Adrienne Debuy in de wijk Paradijs in Rekkem wonen. Georgette Adrienne Olieux die dan 8 jaar blijft bij haar vader. Ze gaat na haar schooltijd in een fabriek werken.

Georgette Olieux en moeder Adrienne Debuy

Georgette Olieux

Op 15 april 1949 huwt Georgettte met Geraard Machaar Valcke (°03/02/1930 Kortrijk). Hij is loodgieter en woont voor het huwelijk bij zijn ouders in Heule. Georgette is nog minderjarig en moet ook toestemming krijgen van haar moeder om te huwen. Adrienne Debuy die nog altijd in Rekkem woont doet dat met een akte van toestemming op 22 maart 1949. Alberic Olieux, de oom van Georgette is haar getuige bij het huwelijk.

Hieronder: Georgette Olieux


Na het huwelijk gaan Georgette en Geraard inwonen bij haar vader. Ze krijgen tussen 1949 en 1954 drie kinderen:
-Gerda Yvonne 1949 - Jean Pierre Leonce 1951 - Rudy Roger 1954

Eind november 1956 verhuizen Georgette en Geraard met hun 3 kinderen naar Kortrijk. Daar wordt in 1965 nog een dochter Maureen geboren.

Cyrille Jean Olieux overlijdt op 4 december 1988 in Kortrijk.

5. Flora Elodie Olieux °17/04/1909
Na het beëindigen van haar schooltijd werkt Flora Elodie als weefster. Ze huwt op 2 maart 1935 met Marcel Jules Brackeveldt (°12/07/1907) die timmerman is in Marke. Hij zal later bij de Kunstwerkstede De Coene werken in Kortrijk. Na hun huwelijk gaan ze in de Kortrijkstraat in Lauwe wonen. Ze krijgen 2 dochters, Jenny en Jeanine.

Hieronder: Marcel BrackeveldtMacel Brackeveldt en zijn dochters Jenny en Jeanine


Hieronder: Flora Olieux moet in 1950 verklaren en ondertekenen dat ze alleen nog huishoudster is.
Hieronder: Flora Olieux en Marcel Brackeveldt op oudere leeftijd.Flora overlijdt op 6 mei 1988 en Marcel Brackeveldt op 7 juli 1998.

Zo zijn we aan het einde van de 'Olieux's in Lauwe gekomen.
Nog eens een overzicht van alle Olieux's in Lauwe of  beter gezegd afstammelingen van Joannes Benedictus Olieu met dezelfde achternaam (er werd bij alle Olieux's na Joannes een x toegevoegd). Er zijn ondertussen natuurlijk al een aantal Olieux's die elders zijn gaan wonen.
Volg de nummers om de vader of de kinderen terug te vinden.

Generatie 1
1. Joannes Benedictus Olieu 1833-1903 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)

Generatie 2
1.1 Henricus Ivo Olieux 1863-1863 (geboren en overleden in Gullegem)
1.2 Pauline Coleta Olieux 1864-1938 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)
1.3 Pharailde Olieux 1865-1865 (geboren en overleden in Gullegem)
1.4 Pelagie Octavie Olieux 1866-1872 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)
1.5 Henri Ivo Olieux 1867-1924 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)
1.6 Cyrillus Camillus Olieux 1870-1942
1.7 Gustavus Olieux 1871-1923
1.8 Aloysius Olieux 1874-1943
1.9 Elodia Victorina Olieux 1876-1944
1.10 Alphonsus Petrus Olieux 1877-1879

Generatie 3
1.7.1 Martha Maria Olieux 1901-1991
1.7.2 Gabrielle Theresia Olieux 1903-1903
1.7.3 Henri Raymond Olieux 1906-1972
1.7.4 Julia Maria Olieux 1909-1994
1.7.5 Anna Elodie Olieux 1913-2002
1.8.1 Alberic Julien Olieux 1901-1984
1.8.2 Charles Urbain Olieux 1903-1908
1.8.3 Marie Louise Olieux 1905-1990
1.8.4 Cyrille Jean Olieux 1906-1988
1.8.5 Flora Elodie Olieux 1909-1988

Generatie 4
1.7.3.1 Robert Gustaaf Cyriel Olieux 1934-1935
1.7.3.2 Roger Gustave Cyriel Olieux 1935-
1.7.3.3 Bernard Hendrik Alfons Olieux 1940-
1.7.3.4 Marc Joseph Olieux 1942-1989
1.7.3.5 Frans Georges Joseph Olieux 1943-2006
1.7.3.6 Annie Marie Jeanne Olieux 1945-
1.7.3.7 Rita Martha Maria Olieux 1948-
1.7.3.8 Luc Roger Gustave 1951-2014
1.7.3.9 Roland Bernard Olieux 1955-
1.8.1.1 Noël Aloise Olieux 1926-2007
1.8.1.2 Lucien Charles Olieux 1928-1928
1.8.1.3 Nelly Marie Olieux 1929-
1.8.1.4 Walter Jules Adrien Olieux 1936-
1.8.1.5 Rita Sonia Olieux 1939-
1.8.1.6 Sonia Maria Olieux 1939-
1.8.1.7 Monique Marie Olieux 1945-
1.8.4.1 Georgette Adrienne Olieux 1929-

Generatie 5
1.7.3.2.1 Kristien Alice Olieux 1963
1.7.3.2.2 Caroline Georgette Olieux 1966
1.7.3.2.3 Philip Bernard Olieux 1969
1.7.3.2.4 Eveline Micheline Olieux 1973
1.7.3.3.1 Marnix Henri Jeroom Olieux 1963
1.7.3.3.2 Darline Alice Martha Olieux 1971
1.7.3.3.3 Rozeline Rita Marika Olieux 1974
1.7.3.3.4 Nico Frans Marnix Olieux 1979
1.7.3.4.1 Stephan Raymond Olieux 1969
1.7.3.5.1 Kathy Madeleine Henri Olieux 1967
1.7.3.5.2 Hilde Annie Ingrid Olieux 1969
1.7.3.9.1 Nick Olieux 1979
1.7.3.9.2 Mieke Olieux 1980
1.8.1.4.1 Martine Anne Marie Olieux 1955
1.8.1.4.2 Justine Nelly Olieux 1962
1.8.1.4.3 Serge Alberic Stephaan Olieux 1964

Generatie 6
1.7.3.2.3.1 Renée Janique Mark Olieux 2004
1.7.3.3.1.1 Joran Bernard Robert Olieux 1991
1.7.3.3.1.2 Jared Robert Bernard Olieux 1994
1.7.3.3.4.1 Jade Olieux 2006
1.7.3.3.4.2 Febe Olieux 2010
1.7.3.4.1.1 Jolien Monique Olieux 1998
1.7.3.9.1.1 Matteo Olieux 2010
1.7.3.9.1.2 Vince Olieux 2010
1.8.1.4.3.1 Tom Olieux 1989

Generatie 7
1.8.1.4.3.1.1 Axelle Olieux 2015


Joannes Benedictus heeft in zijn stamboom tot nu toe 63 afstammelingen gekregen met zijn achternaam. Het geslacht is netjes verdeeld: 32 jongens en 31 meisjes. Generatie 5 zal waarschijnlijk geen kinderen meer krijgen. Het hangt dus af van generatie 6 hoeveel Olieux' er nog zullen volgen. Sedert de nieuwe naamwetgeving kunnen ook de kinderen van de vrouwelijke Olieux's hun achternaam, of een dubbele achternaam krijgen. De tak van Joannes Benedictus Olieu is dus nog niet ten einde ! 

donderdag 1 juni 2017

De Olieux's in Lauwe deel 2

In deel 1 verlieten we het gezin van Joannes Benedictus Olieu en Theresia Coleta Vanlede midden jaren 1880 in Lauwe. De 6 kinderen van het gezin wonen nog bij hun ouders. In 1885 hebben ze deze leeftijd:
 
- Pauline Coleta: 21
- Henri Ivo: 18
- Cyrillus Camillus: 15
- Gustavus: 14
- Aloysius: 11
- Elodia Victorina: 9
 
Met het extra inkomen verdiend door de kinderen krijgt het gezin het wat beter. Met het ouder worden van de vier zonen moet er stilaan ook rekening gehouden worden met een mogelijke legerdienst. In 1887 is Henri Ivo de eerste die naar de lottrekking moet. De trekking wordt nu per kanton gedaan. Lauwe behoort samen met Bissegem, Marke, Rekkem en Wevelgem tot het 10e militiekanton. Henri trekt het nummer 52. De eerste 46 nummers worden toegekend aan dienstplichtigen van vorige lichtingen die uitstel hebben gekregen. Het laagste nummer van de lichting 1887 is nummer 47 en Henri zal met het nummer 52 dus in dienst moeten. (Het hoogste nummer in 1887 is 212)
 
Op 26 februari wordt na het geneeskundig onderzoek beslist dat hij een jaar uitstel krijgt omdat hij er te zwak uitziet. De herkeuringsraad keurt hem op 27 mei 1887 automatisch geschikt voor dienst maar na het verschijnen voor deze raad wordt hij 18 juni 1887 terug naar huis gezonden met een jaar uitstel wegens zijn zwak uiterlijk. (artikel 82 van de wet van 18 september 1873)
 
Hieronder: Uit het militieboek van het 10e militiekanton 1887 - Ivo Henri is 1.60 meter groot.
 
 
 
Een jaar later staat hij als nummer 29 op de lijst en krijgt opnieuw een jaar uitstel wegens zijn zwak uiterlijk. In 1889 is hij gezakt naar nummer 15. Op 23 februari wordt weer beslist hem een jaar uitstel te geven. Hij moet opnieuw naar de herkeuringsraad en deze beslist op 3 mei dat hij nu wel geschikt is om in dienst te gaan. Op 11 juni 1889 wordt hij ingedeeld bij  de '2e jagers te voet', hetzelfde regiment waabij zijn vader heeft gediend. De officiele diensttijd bedraagt in die periode ongeveer 28 maanden maar Henri Ivo tekent voor een dienstperiode van 8 jaar.Op 1 oktober 1899 wordt hij definitief uit het leger ontslagen.
 
 
 
In 1890 is het de beurt aan Cyrillus Camillus. Hij trekt het lotnummer 70. Op 1 februari verschijnen in de Meenenaar de lijsten van lotelingen uit Menen en omliggende gemeenten, met het lotnummer dat ze trokken.
 
 
 
 
70 is een laag nummer maar Cyrille Camille krijgt onmiddellijk een jaar uitstel omdat zijn oudere broer bezig is met een dienstperiode van 8 jaar.
 
 
  
 
 
Ook de 4 komende jaren krijgt Cyrille uitstel voor een jaar en hij wordt daarna definitief vrijgesteld van legerdienst. In 1891 moet de derde zoon, Gustavus naar de lottrekking. In tegenstelling tot zijn twee oudere broers trekt hij een hoog nummer, 186. Hij wordt op 24 februari 1891 goedgekeurd voor dienst maar zal met dir nummer niet opgeroepen worden.
 
 
Gustavus is 1.65, ongeveer dezelfde lengte ala zijn broer Cyrille, die 1.645 meter is. Hun oudste broer Ivo is 5 cm kleiner. Hun vader Joannes Benedictus is 1.61 meter. Voor die periode is dit, vooral voor de doorsnee 'werkmens' een normale lengte.
 
Drie jaar later in 1894 is Aloysius, de jongste van de 4 broers 20 en moet op zijn beurt naar de lottrekking. Hij trekt het nummer 85. Er worden dat jaar 217 nummers toegekend in het 10e militiekanton. De lotingslijst van het 10e militiekanton in 1894 vermeldt dat het kanton 39 mannen moet leveren en dat het hoogste nummer waarmee men kan opgeroepen worden 86 is. Aloysius valt met zijn nummer 85 dus juist aan de verkeerde kant.
 
 
  
Hij krijgt op 23 februari echter een jaar uitstel wegens 'faiblesse de complexion'. Qua lengte spingt hij in vergelijking met zijn broers er letterlijk en figuurlijk bovenuit. Hij is 1.76 cm.
 
 
Een jaar later moet hij zich opnieuw aanbieden. Hij is nu gezakt naar nummer 33 op de lotingslijst. Hij verschijnt echter niet op de lottrekking en wordt omdat hij in gebreke is gebleven standaard goedgekeurd. Op 11 juni 1895 moet hij verschijnen voor de herkeuringsraad en die acht hem geschikt voor legerdienst. Hij wordt ingedeeld bij het 5e artillerieregiment.
 
 
 
Later wordt met een stempel toegevoegd dat Aloysius op 1 oktober 1909 definirief uit het leger ontslagen wordt omdat zijn diensttijd verlopen is. Aloysius blijft echter waarschijnlijk alleen het verplichte aantal maanden in dienst.
 
Twee van de vier zonen van Joannes Benedictus zijn dus een tijd afwezig van huis.De oudste Henri Ivo zelfs 8 jaar. De anderen kunnen blijven meewerken met hun vader in het vlas. Het gezin blijft nu ook definitief in de Schonekeerstraat wonen. Midden jaren 90 is ook nog geen enkel van de 6 kinderen gehuwd.
 
 
 
De oudste, Pauline Coleta werkt als dienstmeid. Ze heeft voor 1890 al in Gullegem gewerkt en komt op 1 juli 1891 terug naar Lauwe. Ze gaat er in de Menenstraat 74 als dienstmeid werken bij het landbouwersgezin van Constantin De Brabandere en Aurore Glorieux. Constant is van 1891 tot 1921 burgemeester van Lauwe. Constant en Aurore hebben in 1891 drie kinderen. De twee dochters, Maria en Gabrielle zijn 16 en 9. Op 4 januari van dat jaar wordt een zoontje Constantin Julius geboren. In 1894 volgt nog een dochtertje Alina Josepha en 3 jaar later nog een meisje, Agnes Emma Aurore. Ze overlijdt in 1902 op 5-jarige leeftijd. Pauline Coleta werkt tot 1897 bij Constant en Aurore.
 
Ze is ondertussen in 1894 de 30 voorbij en denkt waarschijnlijk ook aan een huwelijk. Ze ontmoet in Lauwe Camile Cappan. Hij is 5 jaar jonger dan haarzelf en is vlaswerker. Hij woont bij zijn ouders in de Leiestraat 37. Die houden daar de herberg 'De Overstekerij' open. De Leisetraat bevindt zich dicht bij de Schonekeerstraat, en haar vader en broers zijn waarschijnlijk dikwijls in de herberg terug te vinden. 
 
Frederic Cappan de vader van Camile, wordt geboren in Wevelgem en komt eind april 1863 in Lauwe wonen.Hij huwt met Sylvie Huysentruyt uit Sint-Eloois-Winkel. Ze krijgen 7 kinderen en Camile is hun oudste zoon.
 
Hieronder: vermelding getuigen en handtekeningen onder de huwelijksakte van Pauline Coleta. Joannes Benedictus Olieux ondertekent voor de eerste keer een officiele akte. Zijn jongere kinderen en vooral zijn jongste dochter Elodia leren hem waarschijnlijk schrijven. In 1897 is de handtekening nog bibberig en primitief maar 4 jaar later zal hij kunnen tekenen met vaste hand.
 
 
Na het huwelijk gaan Pauline Coleta en Camile in de Menenstraat 66 wonen. Ze vehuizen daarna naar de Leiestraat nummer 3, waar ze een herberg openhouden. Camile werkt in het begin ook nog als vlaszwingelaar, maar wordt later vlaskoper. Paulina Coleta is 33 bij haar huwelijk .Of het bewust is of niet weten we niet, maar ze blijft in ieder geval kinderloos. Ze overlijdt op 12 januari 1938 in het rusthuis in de Grote Molenstraat. Camile Cappan die ook in het rusthuis verblijft overlijdt een jaar later op 31 mei 1939.
 
 
Na Pauline Coleta schuiven we door naar de jongste dochter van Joannes Benedictus en Theresia Coleta. Elodia Victorina blijft samen met haar twee oudere broers Henri Ivo en Cyrillus Camillus bij haar ouders wonen tot hun overlijden. Rond de eeuwwisseling verhuist het gezin vanuit de Schonekeerstraat naar de Menenstraat 92. Joannes Benedictus overlijdt daar op 10 januari 1903.
 
Hieronder: oudste zoon Henri Ivo doet de aangifte van het overlijden - Henri Ivo verklaart door onkunde niet te kunnen schrijven en ondertekenen..
 
 
 
Drie jaar later overlijdt op 6 oktober 1906 Theresia Coleta Van Lede. Henri Ivo gaat opnieuw de aangifte van overlijden doen, nu samen met zijn jongste broer Aloysius. In tegenstelling tot 3 jaar eerder kan Henri nu wel zijn handtekening zetten en hij doet dit met vaste hand. Aloysius verklaart niet te kunnen schrijven.
 
 
 
Elodia Victorina Olieux heeft ondertussen Julius Josephus Nolf leren kennen. Hij is 3 jaar jonger dan Elodia en geboren in Moorsele. Hij is net als haar broers vlaswerker. Zijn ouders Carolus Eugenius Nolf en Rosalia Sophia Duthoo zijn samen met hun 8 nog in leven zijnde kinderen op 3 oktober 1900 in Lauwe komen wonen. Julius is de oudste.
 
 
 
Hierboven: De getuigen van Elodia zijn haar oudste broer Henri Olieux  en schoonbroer Camile Cappan. Er is dus wel degelijk een familieverband tussen Camile en Elodia, hoewel in de akte het tegendeel wordt beweerd. Elodia kan net als haar oudste broer Henri perfect haar naam schrijven. Het is goed mogelijk dat zij haar oudere broer heeft leren schrijven na 1901.
 
Na het huwelijk gaan Elodia en haar man Julius in de Waterstraat 30 wonen. Haar broers Henri en Cyrille, zijn in 1907 respectievelijk 40 en 37 jaar oud en allebei nog vrijgezel. Elodia zelf is 31. Henri en Cyrille hebben altijd bij haar en hun ouders gewoond. Huistaken en eten klaarmaken hebben zij waarschijnlijk nooit gedaan. Er wordt overeengekomen dat ze bij hun jongere zus en haar man gaan inwonen. Zo wordt het inkomen van het gezin, met 3 mannen die werken ook hoger. Ze verhuizen kort daarna naar de Menenstraat 105. Henri en Cyrille blijven daar de rest van hun leven bij hun zus en schoonbroer inwonen.
 
Henri Ivo, de oudste van de twee broers overlijdt op 5 oktober 1924 op 57-jarige leeftijd. Zijn schoonbroer Jules Nolf doet samen met politieagent Achille Vandamme aangifte van het overlijden. Uit de tekst op zijn bidprentje kunnen we opmaken dat hij al een hele tijd zwaar ziek was en dat hij een speciale band had met zijn jongere zus Elodia.
'Beminde Zuster, die mij dag en nacht bijstond, heb dank om uw genegen zorgen.'
 
 
 
Net als haar 12 jaar oudere zus Pauline Colete blijft Elodia kinderloos.
18 jaar na zijn broer overlijdt Cyrillus Camillus Olieux op 13 maart 1942. Jules Nolf gaat nu ook weer de aangifte van het overlijden doen. Ze wonen nog altijd in hetzelfde huis, maar dit heeft nu het nummer 205 gekregen.
 
Hieronder: bidprentje Cyrillus Camillus. Net als bij zijn oudere broer worden zijn voornamen in andere volgorde vermeld. Hij overlijdt ook na een ziekte. Bij zijn overlijden zijn alleen nog zijn jongere zus Elodia en zijn broer Aloysius in leven.
 
 

Elodia is nu de beide broers die haar hele leven bij haar hebben gewoond kwijt. Ze is bij het overlijden van Cyrille 67. Anderhalf jaar later overlijdt ze op 25 juni 1944 in haar woning in de Menenstraat.
 
 
 
Jules Nolf overlijdt in 1965 op 85 jarige leeftijd. De grafzerk van Elodia en Jules is nog bewaard op de begraafplaats van Lauwe.
 
 
Omdat de letters moeilijk leesbaar werden liet de familie (waarschijnlijk die van Jules Nolf ) een nieuwe gedenkplaat aanbrengen. Door de moeilijke leesbaarheid en misschien het niet vertrouwd zijn met de naam Olieux werd de achternaam van Elodia verkeerd gespeld.
 
 
De broers van Elodia werden apart begraven, maar hun grafzerken zijn al verdwenen omdat de concessie niet werd vernieuwd.
 
De twee oudste zonen en de twee dochters van Joannes Benedictus Olieux bleven dus allevier kinderloos. De twee zonen bleven ook nog ongehuwd. Veel informatie over hun leven is er verder niet terug te vinden. Foto's heb ik (voorlopig) ook niet teruggevonden. Er zijn ook geen kinderen, klein- of achterkleinkinderen die daarbij kunnen helpen.
 
Dta brengt ons bij de twee andere zonen van Joannes Benedictus en Theresia Coleta, Gustavus en Aloysius. Die huwen wel en alle Olieux's in Lauwe stammen dan ook van één van hen af.
 
We starten met Gustavus Olieux, de oudste van de twee en geboren in 1871.Hij heeft zoals we eerder zagen ook geen legerdienst moeten doen en blijft bij zijn ouders wonen tot aan zijn huwelijk. Op 18 juni 1900 huwt hij met Marie Leonie Roelstraete. Hij is dan iets meer dan 29.
 
Hieronder: huwelijksakte - Gustavus kan ondertekenen - Marie Leonie Roelstraete en haar broer Camille Roelstraete zijn ongeletterd.
 
 
 
Marie Roelstraete is 6 jaar jonger dan Gustavus en werd geboren in Machelen. Voor het huwelijk werkte ze als dienstmeid in Kortrijk.
 
Hieronder: Gustavus Olieux en Marie Leonie Roelstraete
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Na hun huwelijk wonen ze eerst in de Leiestraat 24. Begin november vertrekken ze naar de Brugstraat 22 in Wevelgem. Ze wonen er maar een half jaar en op 11 mei 1901 zijn ze terug in Lauwe waar ze nu ingeschreven worden in de Opstalstraat 18. Vier maand later wordt daar op 21 september hun dochter Martha Maria geboren. Er volgen daarna nog 4 kinderen.
 
- Martha Maria °21/09/1901
- Gabrielle Theresia °14/03/1903
- Henri Raymond  °31/01/1906
- Julia Maria  °27/01/1909
- Anna Elodie  °04/02/1913
 
Hun tweede dochtertje, Gabrielle Theresia overlijdt na 23 dagen. Henri Raymond is hun enige zoon en groeit op met 3 zussen.


                                     Hierboven van links naar rechts: Anna, Martha, Julia en Henri Olieux


De dochters
 
-Martha Maria Olieux °21/01/1901 - +02/10/1991
 
Martha huwt op 05/06/1925 met Marcel Maurice Daels (°25/10/1899 in Wevelgem)
Na hun huwelijk wonen ze bij de ouders van Martha in de Opstalstraat.
Op 3 oktober 1925 wordt hun dochter Jolanda Anna geboren.Ze verhuizen op 4 juni 1926 naar de Handboogstraat in Wevelgem. Marcel is metser en later verver. Martha werkt in een wolfabriek en is later ook bobijnster.
 
Hieronder: Martha Maria Olieux en haar jongste zusje Anna.
 
 
 
Marcel Daels overlijdt op 8 december 1964 in Wevelgem en Martha Olieux op 2 oktober 1991 in Menen, 11 dagen na haar 90ste verjaardag. Ze zijn beiden begraven in Wevelgem.
 
 
 
- Julia Maria Olieux °27/01/1909 - +24/11/1994
 
Hieronder: rechts Julia Olieux met haar jongere zus Anna
 
 
  
Julia huwt op 13/04/1929 met Achille Derck (°13/05/1907 in Gullegem)
Haar oom Aloysius Olieux en haar broer Henri zijn getuigen bij het huwelijk. Achille is vlaswerker en Julia werkt voor het huwelijk als weefster. Ze werken later samen in een wolweverij.
 
 
 
Na hun huwelijk verhuizen Julia en Achille naar de Vinkenhoek 23 in Wevelgem. Op 11 oktober wordt hun zoon Willem Gustave Henri Maurice geboren. Willem overlijdt in Lauwe wanneer hij iets meer dan 6 maand is. Op 3 mei 1931 wordt een tweede zoon, Raoul Maurice geboren. Ze krijgen daarna geen kinderen meer.
 
Hieronder: Achille en Raoul Derck,  Julia Maria Olieux
 
 
Hieronder van links naar rechts: Achille Derck - zoon Raoul Derck en zijn vrouw Erna Vermaete - Julia Maria Olieux
 
 
Raoul Derck overlijdt in Wevelgem op 2 januari 1990 en Julia Maria op 24 november 1994. Julia wordt net als haar oudere zus Martha begraven in Wevelgem.
 
 
 
- Anna Elodie Olieux °04/02/1913 - +07/05/2002
 
 
Hierboven: Anna Olieux - eerste rij rechtstaand 8e van rechts (meisje waarvan je handen ziet). De foto werd genomen in de meisjesschool van Lauwe.
 
 
 
 

 
 
 
Anna Elodie huwt op 23 februari 1935 in Lauwe met Alphonse Maurice Lefevre (°15/01/1912 Moorsele.) Na haar huwelijk verlaat Anna net als haar 2 oudere zussen Lauwe en gaat in Moorsele in de Menenstraat wonen.
 
Hieronder: huwelijksfoto Alphonse Lefevre en Anna Olieux.
 
 
 Ze krijgen in Moorsele 5 kinderen, waarvan er twee al overlijden voor ze één jaar zijn.
 
- Odette Madeleine Lefevre 1936
- Werner Gerard Marcel Lefevre 1938 - 1938 overleden na 3 maanden
- Beatrix Rosa Anna Lefvere 1939 -1940 overleden na 5 maanden
- Raoul Maurice Lefevre 1942
- Albert Georges Lefevre 1945
 
In 1946 komen ze terug naar Lauwe waar ze in het ouderlijk huis in de Opstalstraat gaan wonen
 
 
Hierboven: van links naar rechts : Odette Lefevre - Alphonse Lefevre - Albert Lefevre - Raoul Lefevre - Anna Elodie Olieux
 
Alphonse Lefevre overlijdt 19 februari 1987 in Kortrijk en Anna Elodie Olieux op 7 mei 2002.
 
Hieronder: rechts Anna Elodie Olieux met haar zuster Julia Maria.
 
 
 
- Henri Raymond Olieux - °31/01/1906 - +2/04/1972
Henri is de enige zoon van Gustavus Olieux en Marie Leonie Roelstraete. Hij wordt vernoemd naar zijn oom Henri Olieux, de oudste broer van zijn vader. Net als zijn vader, ooms en grootvader is hij vlaswerker.
 
Hieronder: de geboorteakte van Henri Raymond. Vreemd genoeg wordt er verklaard dat Gustavus niet kan ondertekenen uit 'onkunde'. Hij ondertekent echter wel de geboorteaktes van zijn andere kinderen.
 
 
 
 
Henri Raymond huwt op 2 februari 1934 met Alice Pharailde Leplae. Zie hieronder foto trouwboekje.
 
 
 
 
 
De zusters van Henri hebben na hun huwelijk alledrie Lauwe verlaten maar Henri die vlaswerker is blijft in Lauwe wonen. Hij gaat met Alice in de Handboogstraat 5 wonen. Begin augustus 1937 verhuizen ze naar de Opstalstraat 77. Op 25 oktober 1934 wordt hun eerste kind, een zoon geboren. Hij krijgt de voornamen Robert Gustaaf Cyriel. Hij overlijdt op 4 februari 1935.
 
 
In het najaar van 1935 wordt op 18 november een tweede zoontje geboren, Roger Gustave Cyriel.Er volgen daarna nog 7 kinderen.
 
- Robert Gustaaf Cyriel: °25/10/1934 - +04/02/1935
- Roger Gustave Cyriel: °18/11/1935
- Bernard Hendrik Alfons: °16/04/1940
- Marc Joseph: °11/03/1942 - +01/04/1989
- Frans Georges Joseph: °21/04/1943 - +  oktober 2006
- Annie Marie Jeanne: °21/09/1945
- Rita Martha Maria: °11/07/1948
- Luc Roger Gustave: °24/04/1951 - +04/02/2014
- Roland Bernard: °14/05/1955

 
 
Van links naar rechts: Annie - vader Henri - Frans - Luc - Rita - Roland - Marc - moeder Alice Leplae - Bernard - Roger
 
Henri en Alice krijgen dus 7 zonen (waarvan de oudste overlijdt na 3 maand) en 2 dochters. We overlopen nu even in volgorde de 9 kinderen
 
1. Roger Gustave Cyriel Olieux °1935
huwt in 1962 met Monique Marie Werbrouck (1938-2012). Monique is de dochter van Georges Werbrouck alias 'Blanse' uit het lied van Willem Vermandere. Zie blogbericht:
 
 
 
 
Roger en Monique krijgen 4 kinderen:
- Kristien Alice Olieux °1963
- Caroline Georgette Olieux °1966
- Philip Bernard Olieux °1969
- Eveline Micheline Olieux °1973
 
 
Zittend: Roger - Caroline - Philip - Eveline en Monique Werbrouck - Staand: Kristien
 
Philip Olieux huwt in 1993 en heeft een dochtertje geboren in 2004:
- Renée Janique Mark Olieux
 
2. Bernard Hendrik Alfons Olieux °1940
huwt in 1961 met Judith Marie Sagaert (°1942)
 
 
 
Bernard en Judith krijgen 4 kinderen:
- Marnix Henri Jeroom °1963
- Darline Alice Martha °1971
- Rozeline Rita Marika °1974
- Nico Frans Marnix °1979
 
 
Hierboven: Bernard met Nico - Rozeline - Judith Sagaert - Darline - Marnix
 
Marnix Olieux heeft 2 zonen:
- Joran Bernard Robert Olieux °1991
- Jared Robert Bernard Olieux °1994
 
Nico Olieux heeft 2 dochters:
- Jade Olieux °2006
- Febe Olieux °2010
 
3. Marc Joseph Olieux °1942
huwt in 1966 met Agnes Madeleine Desmet (°1944)
 

 
Hierboven Marc Olieux en Agnes Desmet met Kristien Olieux (dochter van zijn oudste broer Roger en Marnix Olieux (zoon van broer Bernard)
 
Marc en Agnes krijgen één zoon:
- Stephan Raymond Olieux °1969
Stephan heeft één dochter:
- Jolien Monique Olieux °1998
 
4. Frans Georges Joseph Olieux °1943 +2006
huwt in 1966 met Rosanne Agnes Mercier (°1945)
 
 
 
Frans en Rosanne krijgen 2 dochters:
- Kathy Madeleine Henri Olieux °1967
- Hilde Annie Ingrid Olieux °1969
 
 
Hierboven: Frans Olieux en Rosanne Mercier mer Kathy en Hilde Olieux
 
5. Annie Marie Jeanne Olieux °1945
huwt in 1967 met Marcel Roger Bazijn
 
 
Annie en Marcel krijgen 4 zonen
- Pascal Richard °1967
- Ronny Henri °1969
- Sammy Jean Rita °1971
- Danny Roger °1972
 
6. Rita Martha Maria Olieux °1948
huwt in 1967 met Jacques Roger Lampaert (°1943)
ze hebben één zoon
- David Gilbert Lampaert (°1979)
 
7. Luc Roger Gustave Olieux °1951
huwt in 1973 met Marika Marleen Goos (°1954)
geen kinderen
 
 
 
8. Roland Bernard Olieux (°1955)
huwt in 1977 met Pierrette Vervaeke (°1954)
ze krijgen 2 kinderen:
- Nick Olieux (1979)
- Mieke Olieux (1980)
 
Nick Olieux heeft 2 zoontjes (een tweeling)
- Matteo en Vince Olieux °2010
 
 
 
Hierboven : Roland Olieux met zijn zus Rita Olieux (nr 6)
 
Hieronder: familiefoto van het gezin van Henri Raymond Olieux en Alice Leplae
 
 
 
Zittend: Henri Raymond Olieux en Alice Leplae
Staand van links naar rechts:  Roger (1935) - Bernard (1940) -Marc (1942) -Frans (1943) -Annie (1945) -Rita (1948) -Luc (1951) -Roland (1955)
 
Henri Raymond overlijdt op 27 april 1972 en Alice Leplae op 9 februari 2001
 
 
Hierboven: Overlijdensbrief van Henri Raymond Olieux. Na zijn vrouw Alice volgen zijn 8 kinderen met hun partner en verder zijn 3 zusters: Martha gehuwd met Marcel Daels, Julia gehuwd met Achille Derck en Anna gehuwd met Alphonse Lefevre.
 
Rest ons nog het overlijden van de ouders van Henri Raymond en zijn 3 zusters.
Hun vader Gustavus Olieux overlijdt op 3 jnauari 1923. Hij is dan pas 51. Hun moeder Marie Leonie Roelstraete is bij het overlijden van Gustavus 46. Ze huwt niet opnieuw. Ze krijgt 17 kleinkinderen en overlijdt op 27 maart 1961 in de Handboogstraat 22 in Wevelgem waar ze inwoont bij haar oudste dochter Martha Olieux en haar schoonzoon Marcel Daels.
 
 
 
Voor we verdergaan met het volgende deel van de Olieux's in Lauwe en voor wie het overzicht wat is kwijtgeraakt hieronder een lijst van de Olieux's die we tot nu toe tegenkwamen in Lauwe
 
-Joannes Benedictus Olieu (1833-1903) (de enige van wie de naam op de geboorteakte zonder x werd ingeschreven) verhuist met zijn vrouw Theresia Coleta Vanlede vanuit Gullegem naar Lauwe in 1868 - hun kinderen:
 
-Henricus Ivo Olieux (1863-1863) geboren en overleden in Gullegem
-Pauline Coleta Olieux (1864-1938) x Camile Cappan (1869-1939) - geen kinderen
-Pharailde Olieux (1865-1865) geboren en overleden in Gullegem
-Pelagie Octavie (1866-1872) geboren in Gullegem en overleden in Lauwe
-Henri Ivo Olieux (1867-1924) - ongehuwd en kinderloos
-Cyrillus Camillus Olieux (1870-1942) - ongehuwd en kinderloos
-Elodia Victorina Olieux (1876-1944) x Julius Nolf (1879-1965) - geen kinderen
-Alphonus Petrus Olieux (1877-1879)
 
-Gustavus Olieux (1871-1923) x Marie Leonie Roelstraete (1877-1961) -  hun kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen:
 
-Martha Maria Olieux (1901-1991) x Marcel Maurice Daels (1899-1964) - 1 dochter
-Julia Maria Olieux (1909-1994) x Achille Derck (1907-1978) - 2 zonen
-Anna Elodie Olieux (1913-2002) x Alphonse Maurice Lefevre (1912-1987) - 3 zonen, 2 dochters
-Henri Raymond Olieux (1906-1972) x Alice Pharailde Leplae (1909-2001) - 9 kinderen:
 
-Robert Gustaaf Cyriel Olieux (1934-1935)
-Roger Gustave Cyriel Olieux (1935- ) x Monique Marie Werbrouck (1938-2013) - 4 kinderen
       - Kristien Alice Olieux (1963)
       - Caroline Georgette Olieux (1966)
       - Philip Bernard Olieux (1969) 1 dochter
              - Renée Janique Mark Olieux (2004)
       -Eveline Micheline Olieux (1973)
-Bernard Hendrik Alfons Olieux (1940 - ) x Judith Sagaert (1942- ) - 4 kinderen
       - Marnix Henri Jeroom Olieux (1963) 2 zonen
              - Joran Bernard Robert Olieux (1991)
              - Jared Robert Bernard Olieux (1994)
-Marc Joseph Olieux (1942-1989) x Agnes Madeleine Desmet (1944- ) - 1 zoon
       - Stephan Raymond Olieux (1969) 1 dochter
              - Jolien Monique Olieux (1998)
-Frans Georges Joseph Olieux (1943-2006) x Rosanne Agnes Mercier (1945- ) 2 dochters
        - Kathy Madeleine Henri Olieux (1967)
        - Hilde Annie Ingrid Olieux (1969)
-Annie Marie Jeanne Olieux (1945 - ) x Marcel Roger Bazijn (1943- ) 4 zonen
-Rita Martha Maria Olieux (1948) - 1 zoon
-Luc Roger Gustave Olieux (1951) x Marika Marleen Goos (1954) - geen kinderen
-Roland Bernard Olieux (1955) x Pierrette Vervaeke (1954) - 2 kinderen
        - Nick Olieux (1979) 2 zonen (tweeling)
               - Matteo Olieux (2010)
               - Vince Olieux (2010)
        - Mieke Olieux (1980) 1 zoon en 1 dochter
 
In deel 3 gaa we verder met Aloysius Olieux de 3 jaar jongere broer van Gustavus .