donderdag 8 juni 2017

De Olieux's in Lauwe deel 3

In deel 1 en 2 zagen we hoe Joannes Benedictus Olieu met zijn familie toekwam in Lauwe. We zagen ook hoe het verder ging met zijn twee dochters en drie van zijn zonen. Blijft alleen nog over:
Aloysius Olieux, geboren in 1874. Hij is de jongste zoon in het gezin van Joannes Benedictus. In 1877 wordt wel nog een jongetje Alphonsus Petrus geboren , maar hij overlijdt na iets meer dan een jaar.
Aloysius doet net als zijn oudere broer Henri Ivo legerdienst. De twee middelste broers Cyrillus en Gustavus ontsnappen hieraan.

Hieronder: Aloyius Olieux in legerdienst (voor 1900)

  

Aloysius huwt op 31 mei 1901 met Angèle Meulemeester. Angèle wordt in 1878 geboren in Wattrelos en is de dochter van Carolus Ludovicus Meulemeester uit Aartrijke en Maria Louise Bruneel, geboren in Brugge. Carolus en Maria Louise krijgen maar liefst 22 kinderen. Ludovica de eerste wordt geboren in Aartrijke en de volgende 7 in Torhout. Het gezin verhuist daarna naar Wattrelos in Noord-Frankrijk waar Angèle als negende kind wordt geboren. Ze verhuizen al vlug na haar geboorte naar Lauwe waar nog 13 kinderen worden geboren. Moeder Maria Louise Bruneel is 19 bij de geboorte van haar eerste kind en 48 bij het laatste.

Hieronder: Maria Louise Bruneel die 22 kinderen krijgt.

  
Hieronder: geboorteakte van Angèle Meulemeester in Wattrelos - haar vader werkt als schilder - Joseph Meulemeester de broer van Carolus is getuige bij de aangifte en woont en werkt ook als schilder in Wattrelos.
Carolus Meulemeester gaat in Lauwe in het vlas werken. In de geboorteakte van zijn jongste zoon Albéric Adolphe (geboren in 1897) wordt vermeld dat hij ' meester vlaskrotekoper is'. Vier jaar later is hij bij het huwelijk van zijn dochter Angèle met Aloysius Olieux herbergier.

  

Hierboven: Joannes Benedictus Olieux is 68 bij het huwelijk van zijn jongste zoon Aloysius. Hij heeft de afgelopen jaren leren schrijven en ondertekent mee de akte. In 1897 heeft hij bij het huwelijk van zijn oudste dochter Pauline Coleta een eerste keer een akte ondertekent, maar zijn handtekening is dan nog erg primitief. Bij het huwelijk van Gustavus Olieux in 1900 tekent hij niet hoewel er niet vermeld wordt dat hij ongeletterd is. In 1901 heeft hij vorderingen gemaakt en schrijft zijn naam met veel vastere hand. Angèle Meulemeester en haar ouders kunnen niet schrijven. Haar 6 jaar oudere broer Camille die in 1895 gehuwd is met Pharailde Vinquier uit Wevelgem en ook werkt als vlaszwingelaar is getuige bij het huwelijk. Hij kan wel schrijven.

Aloysius en Angèle gaan na het huwelijk in de Waterstraat 18 wonen.
Op 6 oktober wordt Alberic Julien Olieux geboren. De 5 kinderen: 1. Alberic Julien 06/10/1901
2. Charles Urbain 14/04/1903
3. Marie Louise 10/05/1905
4. Cyrille Jean 14/09/1906
5. Flora Elodie 17/04/1909 

Hieronder: In 1913 worden Aloyius Olieux en Angèle Meulemeester vermeld in de kranten. Achille Meulemeester, de 13-jaar jongere broer van Angèle en een zekere Conrard Spotbeen  worden vervolgd voor het ontvreemden van twee zakken graan bij landbouwer Wyseur uit Lauwe. Ze hebben daar een tijdje met een dorsmachine gewerkt. Waarschijnlijk heeft Achille zijn zuster Angèle om hulp gevraagd want ze wordt na onderzoek ook mee beschuldigd. Ook Aloysius wordt vervolgd voor heling. Achille Meulemeester en Conrard Spotbeen worden beiden veroordeeld tot 7 maanden gevangenis en een geldboete van 26 frank. Angèle Meulemeester krijgt dezelfde geldboete, maar wel een veel lichtere gevangenisstraf van 15 dagen. Aloyius Olieux wordt vrijgesproken.


Aloysius en Angèle verhuizen voor 1910 naar de Kortrijkstraat. Aloysius blijft vlaswerker en in de jaren 30 houdt Angèle een tijdje een herberg open in de Kortrijkstraat.


Hieronder: Angèle Meulemeester en Aloyius Olieux op oudere leeftijd.


-Aloysius overlijdt op 31 januari 1943 in de Kortrijkstraat 200. Zijn schoonzoon Marcel Brackeveldt, timmerman en zijn zoon Cyrille Olieux, vlaswerker doen aangifte van het overlijden.

-Angèle Meulemeester overlijdt 15 jaar op 8 augustus 1958 later in de Kortrijkstraat 515. Alberic Olieux, losse werker en oudste zoon van Angèle geven het overlijden aan.

De kinderen van Aloysius Olieux en Angèle Meulemeester

1.Albéric Julien Olieux

geboren op 6 okrober 1901
Hij werkt na het beëindigen van zijn schooltijd net als zijn vader en grootveder in het vlas.
In 1921 moet hij in dienst en wordt ingedeeld bij het 7e regiment artillerie.

Op 22 mei 1925 huwt Alberic met Madeleine Bogaert, geboren in Aalbeke. Ze is de dochter van Charles Honoré, 'bareelwachter aan den Yzeren weg' en Clemence Nottebaere. Na het huwelijk gaan ze in de Dronckaertstraat 46 wonen. Ze krijgen 7 kinderen.

- Noel Aloise Olieux °01/01/1926
- Lucien Charles °30/03/1928
- Nelly Marie °30/03/1929
- Walter Jules Adrien °11/03/1936
- Rita Sonia °26/08/1939
- Sonia Maria °26/08/1939
- Monique Marie °25/03/1945


Hierboven: Alberic - Nelly - Sonia - Walter - Rita - Madeleine Bogaert en Monique - Noël

1.1 Noël Olieux

De oudste Noël huwt in 1956 met Nelly Deltour de dochter van drukker Jean Deltour. Na het huwelijk gaan ze in de Menenstraat 1 wonen waar Nelly al een paar jaar de winkel van haar overleden ouders verder openhoudt. Noël en Nelly blijven kinderloos.


Noël werkt in de Solidorfabriek, maar is ook muzikant. Hij speelt onder andere in het Solidor Show Orkest dat Tony Sandler (Lucien Santelé) begeleidt.


Hierboven van links naar rechts: Jan Deman - Lucien Santelé - Noël Olieux - Willem Roelstraete - Werner Roesltraete - Gerard Sanuwaert - Louis Olivier


1.2.Lucien Charles Olieux
overlijdt na 3 dagen op 2 april 1928

1.3.Nelly Marie Olieux
huwt op 26 mei 1950 met Frans Verschoore, geboren in Kortrijk.
ze krijgen 4 zonen.

1.4.Olieux Walter Jules AdrienHierboven: Walter Olieux 1e rij zittend 3e van links 

Walter huwt op 18 maart 1955 met Jeanny Elisabeth Depourcq
ze krijgen een dochter:
1.4.1 - Martine Anne Marie Olieux

Walter huwt een tweede keer op 17 september 1971 met Christiane Monique Angèle Deschaeck
ze krijgen een dochter en een zoon:
1.4.2 - Justine Nelly Olieux °1962
1.4.3 - Serge Alberic Stephaan Olieux °1964

Serge huwt met Linda Mahieu
ze krijgen een zoon:
1.4.3.1 - Tom Olieux °1989
Tom heeft een dochter
1.4.3.1.1 - Axelle Olieux °2015

5. Rita Sonia Olieux
huwt in 1961 met Walter Gustaaf Van Landuyt - ze blijven kinderloos

6.Sonia Maria Olieux
huwt in 1959 met Noël Constant Maurice Dewachter
ze krijgen een zoon en een dochter.

7.Monique Marie Olieux
huwt in 1964 met Jules Germain Decorte
ze krijgen één dochter.

Vader Alberic Olieux overlijdt op 19 februari 1984 en Madeleine Bogaert op 29 december 1974.

2. Charles Urbain Olieux
tweede zoon van Aloysius Olieux, geboren op 14 maart 1903
Hij overlijdt iets meer dan een maand na zijn vijfde verjaardag.

Hieronder: geboorte- en overlijdensakte van Charles Urbain.
Vader Aloysius ondertekent de geboorteakte maar in de overlijdensakte van zijn zoontje wordt vermeld dat hij verklaart niet te kunnen tekenen uit 'onkunde'.


3. Marie Louise Olieux °10/05/1905

huwt op 17 september 1927 met Cesaar Gustaaf Vandersarren uit Kortrijk. Hij is pannenbewerker. Marie Louise werkt voor het huwelijk als weefster. Gustaaf Vandersarren, broer van Cesaar, en Alberic Olieux de oudste broer van Marie Louise zijn de getuigen bij het huwelijk. Na hun huwelijk gaan ze in Kortrijk wonen. Zekrijgen een zoon en twee dochters.

Cesaar Vandersarren overlijdt in Kortrijk op 28 januari 1975 en Marie Louise Olieux op 13/07/1990.

4. Cyrille Jean Olieux °14/09/1906

Hij werkt net als zijn vader en grootvader in het vlas. Hij doet vanaf 1926 zijn legerdienst in de 1e jagers te voet, waar ook zijn grootvader en oudste oom Henri in hebben gediend.


Cyrille Jean Olieux links

Na zijn legerdienst huwt  hij op 18 februari 1928 met Adrienne Hélène Debuy. Ze wordt op 7 januari 1910 in Lauwe geboren. Haar vader is Cyrille Theophile en hij werkt in 1910 als vuurstoker bij paardensmid Adolphe Vanlerberghe. Haar moeder is Marie Louise Declercq, afkomstig van Kuurne. Bij het huwelijk van Adrienne is ze al bijna 4 jaar overleden. Vader Cyrille Debuy is ondertussen 62 en is smid in Bissegem.

Na hun huwelijk gaan Cyrille en Adrienne in de Kortrijkstraat wonen.
Ze krijgen op 6 februari 1929 een dochter:

-Georgette Adrienne Olieux
In september 1930 vertrekken ze naar Marke maar nauwelijks twee maanden later wonen ze al terug in Lauwe in de Preshoekstraat. Op 14 juli 1937 gaat Adrienne Debuy in de wijk Paradijs in Rekkem wonen. Georgette Adrienne Olieux die dan 8 jaar blijft bij haar vader. Ze gaat na haar schooltijd in een fabriek werken.

Georgette Olieux en moeder Adrienne Debuy

Georgette Olieux

Op 15 april 1949 huwt Georgettte met Geraard Machaar Valcke (°03/02/1930 Kortrijk). Hij is loodgieter en woont voor het huwelijk bij zijn ouders in Heule. Georgette is nog minderjarig en moet ook toestemming krijgen van haar moeder om te huwen. Adrienne Debuy die nog altijd in Rekkem woont doet dat met een akte van toestemming op 22 maart 1949. Alberic Olieux, de oom van Georgette is haar getuige bij het huwelijk.

Hieronder: Georgette Olieux


Na het huwelijk gaan Georgette en Geraard inwonen bij haar vader. Ze krijgen tussen 1949 en 1954 drie kinderen:
-Gerda Yvonne 1949 - Jean Pierre Leonce 1951 - Rudy Roger 1954

Eind november 1956 verhuizen Georgette en Geraard met hun 3 kinderen naar Kortrijk. Daar wordt in 1965 nog een dochter Maureen geboren.

Cyrille Jean Olieux overlijdt op 4 december 1988 in Kortrijk.

5. Flora Elodie Olieux °17/04/1909
Na het beëindigen van haar schooltijd werkt Flora Elodie als weefster. Ze huwt op 2 maart 1935 met Marcel Jules Brackeveldt (°12/07/1907) die timmerman is in Marke. Hij zal later bij de Kunstwerkstede De Coene werken in Kortrijk. Na hun huwelijk gaan ze in de Kortrijkstraat in Lauwe wonen. Ze krijgen 2 dochters, Jenny en Jeanine.

Hieronder: Marcel BrackeveldtMacel Brackeveldt en zijn dochters Jenny en Jeanine


Hieronder: Flora Olieux moet in 1950 verklaren en ondertekenen dat ze alleen nog huishoudster is.
Hieronder: Flora Olieux en Marcel Brackeveldt op oudere leeftijd.Flora overlijdt op 6 mei 1988 en Marcel Brackeveldt op 7 juli 1998.

Zo zijn we aan het einde van de 'Olieux's in Lauwe gekomen.
Nog eens een overzicht van alle Olieux's in Lauwe of  beter gezegd afstammelingen van Joannes Benedictus Olieu met dezelfde achternaam (er werd bij alle Olieux's na Joannes een x toegevoegd). Er zijn ondertussen natuurlijk al een aantal Olieux's die elders zijn gaan wonen.
Volg de nummers om de vader of de kinderen terug te vinden.

Generatie 1
1. Joannes Benedictus Olieu 1833-1903 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)

Generatie 2
1.1 Henricus Ivo Olieux 1863-1863 (geboren en overleden in Gullegem)
1.2 Pauline Coleta Olieux 1864-1938 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)
1.3 Pharailde Olieux 1865-1865 (geboren en overleden in Gullegem)
1.4 Pelagie Octavie Olieux 1866-1872 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)
1.5 Henri Ivo Olieux 1867-1924 (geboren in Gullegem en overleden in Lauwe)
1.6 Cyrillus Camillus Olieux 1870-1942
1.7 Gustavus Olieux 1871-1923
1.8 Aloysius Olieux 1874-1943
1.9 Elodia Victorina Olieux 1876-1944
1.10 Alphonsus Petrus Olieux 1877-1879

Generatie 3
1.7.1 Martha Maria Olieux 1901-1991
1.7.2 Gabrielle Theresia Olieux 1903-1903
1.7.3 Henri Raymond Olieux 1906-1972
1.7.4 Julia Maria Olieux 1909-1994
1.7.5 Anna Elodie Olieux 1913-2002
1.8.1 Alberic Julien Olieux 1901-1984
1.8.2 Charles Urbain Olieux 1903-1908
1.8.3 Marie Louise Olieux 1905-1990
1.8.4 Cyrille Jean Olieux 1906-1988
1.8.5 Flora Elodie Olieux 1909-1988

Generatie 4
1.7.3.1 Robert Gustaaf Cyriel Olieux 1934-1935
1.7.3.2 Roger Gustave Cyriel Olieux 1935-
1.7.3.3 Bernard Hendrik Alfons Olieux 1940-
1.7.3.4 Marc Joseph Olieux 1942-1989
1.7.3.5 Frans Georges Joseph Olieux 1943-2006
1.7.3.6 Annie Marie Jeanne Olieux 1945-
1.7.3.7 Rita Martha Maria Olieux 1948-
1.7.3.8 Luc Roger Gustave 1951-2014
1.7.3.9 Roland Bernard Olieux 1955-
1.8.1.1 Noël Aloise Olieux 1926-2007
1.8.1.2 Lucien Charles Olieux 1928-1928
1.8.1.3 Nelly Marie Olieux 1929-
1.8.1.4 Walter Jules Adrien Olieux 1936-
1.8.1.5 Rita Sonia Olieux 1939-
1.8.1.6 Sonia Maria Olieux 1939-
1.8.1.7 Monique Marie Olieux 1945-
1.8.4.1 Georgette Adrienne Olieux 1929-

Generatie 5
1.7.3.2.1 Kristien Alice Olieux 1963
1.7.3.2.2 Caroline Georgette Olieux 1966
1.7.3.2.3 Philip Bernard Olieux 1969
1.7.3.2.4 Eveline Micheline Olieux 1973
1.7.3.3.1 Marnix Henri Jeroom Olieux 1963
1.7.3.3.2 Darline Alice Martha Olieux 1971
1.7.3.3.3 Rozeline Rita Marika Olieux 1974
1.7.3.3.4 Nico Frans Marnix Olieux 1979
1.7.3.4.1 Stephan Raymond Olieux 1969
1.7.3.5.1 Kathy Madeleine Henri Olieux 1967
1.7.3.5.2 Hilde Annie Ingrid Olieux 1969
1.7.3.9.1 Nick Olieux 1979
1.7.3.9.2 Mieke Olieux 1980
1.8.1.4.1 Martine Anne Marie Olieux 1955
1.8.1.4.2 Justine Nelly Olieux 1962
1.8.1.4.3 Serge Alberic Stephaan Olieux 1964

Generatie 6
1.7.3.2.3.1 Renée Janique Mark Olieux 2004
1.7.3.3.1.1 Joran Bernard Robert Olieux 1991
1.7.3.3.1.2 Jared Robert Bernard Olieux 1994
1.7.3.3.4.1 Jade Olieux 2006
1.7.3.3.4.2 Febe Olieux 2010
1.7.3.4.1.1 Jolien Monique Olieux 1998
1.7.3.9.1.1 Matteo Olieux 2010
1.7.3.9.1.2 Vince Olieux 2010
1.8.1.4.3.1 Tom Olieux 1989

Generatie 7
1.8.1.4.3.1.1 Axelle Olieux 2015


Joannes Benedictus heeft in zijn stamboom tot nu toe 63 afstammelingen gekregen met zijn achternaam. Het geslacht is netjes verdeeld: 32 jongens en 31 meisjes. Generatie 5 zal waarschijnlijk geen kinderen meer krijgen. Het hangt dus af van generatie 6 hoeveel Olieux' er nog zullen volgen. Sedert de nieuwe naamwetgeving kunnen ook de kinderen van de vrouwelijke Olieux's hun achternaam, of een dubbele achternaam krijgen. De tak van Joannes Benedictus Olieu is dus nog niet ten einde ! 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten