donderdag 28 april 2016

Naar de USA deel 6 - Jerome in WO I

Julius is niet de enige van de familie die vertrekt naar Amerika.Zijn 3 jongere broers volgen daarna zijn voorbeeld.Vier van de eerste 5 kinderen van Charles Louis Olieu en Marie Louise Baekelandt zijn zonen.In 1882 wordt Julius geboren als oudste, daarna volgen in 1883 Maria Zenobia, in 1886 Achilles Cyrillus, in 1888 Remigius Adolphus en in 1889 Hieronymus.Er is dus slechts een leeftijdsverschil van 7 jaar tussen de oudste en jongste broer.
 
Julius is de eerste die in 1909 de oversteek doet naar de USA.Op 25 februari 1911 vertrekken Remi en Achiel in Antwerpen op de SS Finland.De broers Gustaaf en Victor Poublon, 2 zonen van Pelagie Romanie Olieu, zuster van Charles Louis, en dus neven van Remi en Achiel reizen ook mee.De vier zijn tussen 18 en 24 jaar, en het moet voor hen een echt avontuur zijn.
 
Ze komen op 8 maart 1911 aan in New York.
 
 
 

 

 
Zoals gewoonlijk wordt hun naam in de transcriptie verkeerd weergegeven wat het zoeken aanzienlijk vermoeilijkt.Ik vind ze uiteindelijk terug als 'Rene en Achial Oliceux'.
Remi is 1,68m en Achile 1,70m.Ze hebben beiden donker haar en bruine ogen.Ze zijn landarbeiders en zijn onderweg naar hun broer Julius, die in R 3807 Street in South-Omaha woont (zie 'Naar de USA deel 2').Ze hebben beiden zelf voor hun overtocht betaald en beschikken elk over 25$ (dit stond in 1915 gelijk aan ongeveer 643$).Hun 2 neven zijn ook onderweg naar hun broer, Camiel Poublon, die al vanaf 1908 in Amerika is, en op hetzelfde adres als Julius in South-Omaha woont.Er zullen uiteindelijk 4 zonen van Pelagie Olieu,naar de USA trekken.Victor keert in 1926 definitief terug naar Wevelgem.
 
Twee maand later vertrekt op 20 mei dan ook Jerome Olieu, de jongste van de 4 broers.Hij is vergezeld van Remi Moerkerke, wiens broer Maurice gehuwd is met Maria Zenobia Olieu, de oudste zuster van Jerome.
 
 
 
Jerome is 1,70m.Hij heeft blond krullend haar en blauwe ogen.Hij is onderweg naar zijn 3 broers in South-Omaha.Remi gaat naar zijn neef Eugène Hubrecht.Jerome heeft 17$ bij en Remi 32.Als dichtste familie wordt bij beiden hun vader genoteerd.Bij Remi is Maurice echter zijn broer, zijn vader is al overleden in 1908.Het adres waar ze naar toe gaan is bij beiden 3401 and U Street, waarschijnlijk het adres waar Eugène Hubrecht dan verblijft, want de broers Olieu verblijven dan nog in R Street.
 
De census is pas een jaar daarvoor in 1910 opgenomen en het is dus wachten tot 1920 voor Remi, Achiel en Jerom een eerste keer in een census zullen vermeld worden.Ze blijven waarschijnlijk niet samen.In het vorige deel zagen we hoe één van de broers in 1912  een postkaart verzendt vanuit Hartland, Minnesota.Ze zijn altijd gewend geweest te werken in het vlas, waarbij ze veel buiten zijn, en waarschijnlijk hebben ze niet allemaal zin om in de packaging houses van South-Omaha te werken.De jongste Jerome doet dat waarschijnlijk wel.
 
In 1915 woont en werkt, Jerome nog in Omaha.Hij is ook de eerste van de vier, die een verklaring van intentie om Amerikaans burger te worden, aflegt.Hij doet dat op 2 november 1915 van Omaha, voor the Superior Court of Nebraska.Om genaturaliseerd te worden moest je twee stappen doen.Als eerste voor een Rechtbank je intentie verklaren om Amerikaan te worden.Daarna kreeg je je 'First Papers'.Daarop volgde een wachttijd van 3 jaar voor je een 'Petition for Naturalization' kon indienen.Dit moest ook voor een rechtbank gedaan maar niet noodzakelijk dezelfde als die bij de intentieverklaring.
 
 
 
 
Jerome doet dit op 3 juni 1918 voor het Superior Court van San Diego.Hij is soldaat in het Amerikaanse leger en gestationeerd in Kamp Kearny in San Diego.Hij verblijft sedert 4 november 1917 in Californië.Kapitein John Fincer en 1e luitenant Henry S. Wilson, van de E Compagnie,157e Infanterie getuigen voor hem en verklaren dat ze hem al kennen sedert 13 october 1917.
 
Op 6 april 1917 verklaart de USA de oorlog aan Duitsland.Jerome is dan bijna 28.Er is geen draft card van Jerome terug te vinden, maar hij neemt waarschijnlijk op 5 juni 1917 dienst in Fort Morgan, Colorado.Zijn neef Camillus Poublon, zoon van Pelagie Olieu, woont en werkt daar dan al een paar jaar.In ieder geval wordt Jerome vermeld op een lijst van mannen en vrouwen van Morgan County, Colorado, die gediend hebbben in WO I.Ook op zijn grafsteen zal later Colorado vermeld worden, hoewel hij bijna altijd in Nebraska woonde.
 
Of hij vrijwillig dienst neemt weten we niet.Zes weken nadat Amerika de oorlog verklaard heeft aan Duitsland hebben er zich nog maar 73.000 vrijwilligers gemeld.In 1914 telt de US Army maar 100.000 man.President Wilson wil na het verklaren van de oorlog minstens 1 miljoen man in het leger.Omdat dit met vrijwilligers duidelijk niet zal lukken, gaat hij in op het voorstel van zijn Oorlogssecretaris, Newton Baker, voor een 'draft' (gedwongen dienstneming in het leger).De draft wordt op 18 mei 1917 uitvoerbaar en die geldt voor alle mannen tussen 21 en 31 jaar, die ofwel ongehuwd zijn, of gehuwd zijn en een vrouw hebben die werkt, of één of meerdere kinderen, ouder dan 16, die kan of  kunnen instaan voor een familieinkomen.Al deze mannen moeten zich op 5 juni 1917 aanmelden bij één van de registratiepunten.Om de rijken niet te bevoordelen,is het niet meer mogelijk een vervanger te betalen om in jou plaats dienst te doen.Tenzij hij al eerder dienst nam,moet ook Jerome Olien zich aanbieden op de vijfde juni.Zijn oudste broer Julius is met 4 kinderen zeker vrijgesteld.Hij zal zich wel aanbieden bij de 3de verplichte registratie op 12 september 1918, voor alle mannen tussen 18 en 45 die op de twee vorige drafts niet verplicht waren zich te registreren..Achiel Cyriel die 31 wordt in augustus 1917 en Remi Adolph die 29 is bieden zich waarschijnlijk niet aan, ook niet bij de 3e draft.Er is in ieder geval nergens een registratie van hen terug te vinden.Er zullen tijdens de oorlog ongeveer 350.000 man de dienstplicht ontlopen.
 
Een registratiekantoor op 5 juni 1917
 
  
 
Jerome geeft bij zijn petitie voor naturalisatie 29 juni 1889 op als zijn geboortedatum en dat zal hij later ook nog doen, maar hij werd een maand later geboren op 29 juli.De maand van vertrek en aankomst in de USA herinnert hij zich correct, maar 20 mei is de dag waaop hij vertrekt en niet die van aankomst.
 
29 juli 1889 Wevelgem Molenhoek 11 - geboorte van Hieronymus Olieu aka Jerom(e)
 
 
Op 9 mei 1918 wordt door het Amerikaanse Congres een akte goedgekeurd dat iedereen die een andere nationaliteit heeft en in het Amerikaanse leger dient, onmiddellijk een petitie voor naturalisatie kan indienen, zonder intentieverklaring en zonder het bewijs te moeten leveren van al 5 jaar in de Verenigde Staten te wonen.Dit wordt ook nog eens vermeld op de petitie van Jerome.Hij had dus eigenlijk moeten wachten tot 2 november 1918 om zijn petitie in te dienen, maar als soldaat mag mag hij dat al eerder doen.Tussen 9 mei 1918 en 30 juni 1919 worden meer dan 192.000 'vreemdelingen' die dienst doen, waaronder dus ook Jerom genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.
 
Jerome belooft trouw te zijn aan de principes van de Amerikaans grondwet, en hij belooft te verzaken
aan zijn loyaliteit en trouw aan Albert I, koning der Belgen, van wie hij op dat moment nog een onderdaan is.
 
 
 
 
 
Parade manschappen Camp Kearny in San Diego in 1918
 
Camp Kearny, waar Jerome dienst doet in juni 1918, is één van de 32 kampen die in 1917 opgericht worden als mobilisatie- en trainingsfaciliteit voor soldaten die onderweg zijn naar het front en de slagvelden in Europe.De exacte datum is niet bekend, maar kort daarna wordt hij ondergebracht bij de 28ste divisie van de 110th Infantry, een regiment uit Pennsylvania.Het regiment bestaat vooral uit manschappen uit die staat, maar er worden ook soldaten uit andere staten in ondergebracht.Een lijst van US transports die de soldaten na hun ontslag terugbrengt, vermeldt 1 officier en 19 soldaten uit Nebraska, en 1 officier en 72 soldaten uit Colorado.De divisie wordt later wegens zijn ongemeen harde gevechtskracht 'The Iron Division' genoemd door opperbevelhebber Generaal Pershing.
 
 
De 28ste divisie wordt voor de eerste keer ingezet bij de gevechten op 14 juli 1918.Ze nemen deel aan het Aisne-Marne offensief dat zal duren tot 6 augustus.Op 28 juli bereikt de divisie Sergy, dat ze de dag erna kunnen innemen.De 30e geraken ze in het 'Bois des Grimpettes' verwikkeld in zware gevechten met de Duitsers.Ze veroveren het bos, maar lijden door een gebrek aan artillerie aanzienlijke verliezen.Jerome Olien wordt die dag opgegeven als missing in action.Gedurende de diverse campagnes waar de 28ste divisie was betrokken overleden 14.000 manschappen.
 
 


28ste divisie gevecht op 30 juli - Jerome Olien wordt als vermist opgegeven
 
 
Het is niet bekend hoe lang Jerome vermist is, maar op 28 augustus 1918 wordt hij in alle kranten opgenomen in de lijst van vermiste Amerikaanse soldaten.Hij keert in ieder geval terug naar zijn eenheid, maar de datum daarvan is niet bekend.De 28ste divisie vecht nog mee in het Oise-Aisne offensief (18 augustus-19 september) en het Meuse-Argonne offensief (26 september - 9 oktober).Van 20 oktober tot de wapenstilstand van 11 november bevindt de divisie zich in de Thiaucourt sector, ongeveer 38 km ten zuidwesten van Metz.
 
Washington Post 28 augustus 1918
 
In februari 1919 wordt Jerome nog opgenomen in een boek 'List of Members of the American Expeditionary Forces of Missing Status'. Het boek bevat 167 pagina's.Drie maand na de wapenstilstand heeft men dus nog grote lijsten van vermisten waarvan men niet weet of ze gesneuveld zijn, nog in een ziekenhuis liggen of teruggekeerd zijn bij hun eigen of een andere eenheid.

 
Richtlijnen om vast te stellen wat er met de vermiste personen is gebeurd

 
Op pagina 108 wordt Jerome Olien vermeld
 
Na de wapenstilstand moet het regiment tot 29 april 1919 meehelpen aan de bezetting.Ze trekken tussen 12 december van Thiaucourt naar het noorden tot aan de omgeving van Briey.De taak van het regiment is te waken over de sector en daarbij een inventaris te maken van alle voorraad en munitie die De Duitsers hebben achtergelaten in hun kampen.Vanaf 19 december zijn ze ook verantwoordelijk voor het bewaken van de streek van Verdun, vanaf Fort Doaumant in het westen, Puxieux in het zuiden en Audun-le-Roman in het noorden.Op 19 januari 1919 wordt het regiment afgelost en begeeft zich naar Colombey-les-Belles, 92 km ten zuiden van Metz.Op 17 maart vertrekken ze van daaruit richting Le Mans, 546 km naar het westen,en op 17 april verder naar de kuststad Saint-Nazaire.Vanaf 29 april 1919 schepen de soldaten in om terug te keren naar de USA.
 
Op 14 mei nemen ze deel aan de ' Homecoming Parade' in Philadelphia..
 
14 mei 1919 - De 28ste Divisie in Chesnut Street, Phildapelphia tijden de Homecoming Parade
 
De divisie wordt op 23 mei 1919 ontbonden en iedereen wordt door US Transports naar zijn bestemming gebracht.In 1920 geeft 'The Association of the 110th Infantry' in Pennsylvania een boek uit met de geschiedenis van het regiment vanaf 1917 tot 1919.Alle manschappen worden er in opgenomen.Bij Jerome wordt de datum vermeld waarop hij werd vermist.Hij is teruggekeerd, maar daarvan is waarschijnlijk geen datum bekend.Hij wordt ontslagen op 23 mei 1919 en zijn bestemming waar hij wordt naar toegebracht is '5325 33rd Av. Omaha, Nebraska'.
 
 
 
Jerome, die nu de Amerikaanse nationaliteit heeft, kan weer verder gaan met zijn burgerleven.Het is nu bijna 1920 en in dat jaar wordt er opnieuw een census opgemaakt.In deze census gaan we Jerome terugvinden, maar ook zijn 2 broers Achiel en Remi, en gaan we een eerste keer kunnen vaststellen of ze zich 9 jaar na hun aankosmst nog in Omaha bevinden.

Meer daarover in deel 7 van 'Naar de USA'.

 

maandag 25 april 2016

Naar de USA deel 5 - zoektocht naar Julius en zijn broers

Tenslotte nog even over Julius en mijn zoektocht naar hem.Ik heb zijn leven grotendeels en zeker in het begin moeten reconstrueren aan de hand van officiële documenten.Het fascineerde me al als kind toen ik hoorde van de 4 broers van mijn grootvader die naar Amerika waren vertrokken,nooit meer waren teruggekeerd en waar men ook nooit meer iets van had gehoord. 
 -
Charles Louis Olieu (1858-1941)  en Marie Louise Baekelandt op 18 juni 1932 in Wevelgem
 
Mijn grootvader Georges,werd geboren in 1907 en was dus bijna 25 jaar jonger dan Julius.Julius zelf kreeg in datzelfde jaar 1907 zijn eerste zoon en noemde hem ook Georges.Tussen 1909 en 1911 vertrokken hij en zijn 3 jongere broers naar de USA.Mijn grootvader was dan tussen 2 en 4 jaar jong en heeft ze dus echt nooit bewust gekend.Op mijn vragen over hen antwoordde hij altijd, zijn pijp ronddraaiend in zijn mond, dat hij er nooit iets over had geweten.Maar hij was sowieso geen grote verteller.
 
Mijn vader Etienne kon er wel iets over vertellen.Zijn 4 ooms waren vechtersbazen die er niet voor terugdeinsden al eens een mes boven te halen.Hun ouders en zusters waren opgelucht toen ze vertrokken.Iedereen was blij dat ze er vanaf waren.Ook hun vader Charles Louis was geen katje om zonder handschoenen aan te pakken.Hij was klein van gestalte maar ging voor niemand achteruit.Mijn vader had ze natuurlijk ook niet persoonlijk gekend en zijn grootvader Charles Louis overleed al toen hij pas 8 was.
 
Rond 2002, begon ik een tweede keer met opzoekingen naar de Olieu-stamboom en geschiedenis.Ik vond het tijd om ook eens de gerechtelijke archieven in te duiken, op zoek naar sporen van de 4 broers.Ik vond een aantal Pro Justitia's en veroordelingen terug.Zware feiten zijn het niet.Ze zorgden al eens voor overlast, hadden lak aan wettelijke voorschriften en durfden veldwachters en wachtmeesters al eens uitdagen, beledigen en bedreigen.
 
 
Julius rijdt zonder nummerplaat - boete 25 frank of 3 dagen gevangenis

Achiel Cyriel maakt op zondagavond 22 augustus 1886 nachtlawaai en beledigt de veldwachter Frans Beullens
en Charles Dujardin - hij krijgt 2 boetes van 15 en 10 frank of 5 dagen gevangenis
 

Julius heeft op zondag 16 februari 1908 een dansfeest gehouden in zijn herberg 'De Groene Weide' op de Molenhoek in
Wevelgem zonder toelating van de gemeente - hij krijgt een boet van 25 frank


- Remi bedreigt op maandag 9 augustus 1909 de wachtmeesters Joseph Philips en Jean Baptiste Knudde
 - hij heeft zijn fiets niet voorzien van een licht na zonsondergang, van een signaal of van een rem
- hij krijgt vier boetes, één van 10 frank en 3 van 5 frankof 5 dagen gevangenisstraf
 

In de periode dat de 4 broers opgroeiden werd plezier en ontspanning vooral gezocht in de vele volkscafé's.In sommige straten waren er 20 en meer.Er werd gekaart, gedronken en leute gemaakt.
Maar er werd vooral wat vergetelheid gezocht voor het harde bestaan.August de Winne brengt in 1902 zijn boek 'Door Arm Vlaanderen' uit.Er is crisis en veel werkloosheid.Arbeiders in de fabrieken werken tot 70 uur voor een hongerloon.Gezinnen met 10 kinderen of meer wonen en slapen op elkaar in kleine arbeidershuisjes.Ook de 9 kinderen van Charles Louis en Marie Louise groeiden op in zo'n klein huisje, waar er nauwelijks privacy was, en ze bijna op elkaar moesten slapen.
 
 
In dit huisje op de Molenhoek groeien de Olieu-broers en zusters op
 
Wanneer ze vertrekken hebben de broers een zuster van 27 die in 1907 gehuwd is.Ze woont met haar gezin vlakbij.De 3 andere zusjes zijn in 1910, 16, 14 en 12 jaar.Hun moeder Marie Louise Baekelandt was volgens mijn grootmoeder een doodbrave ziel.Ze hielp als vroedvrouw en kreeg zelf 11 kinderen, waarvan er twee beneden de leeftijd van 1 jaar overleden.Haar 4 zoons waren misschien geen lieverdjes maar ze bleef hun moeder en had veel verdriet dat ze hen nooit meer had terugzag en niet wist wat er met hen gebeurd was.
 
Na hun vertrek houden ze ook weinig of geen contact.Amerika is ver, vlot schrijven kunnen ze niet en geld om zo nu en dan eens naar Belgïë terug te keren hebben ze ook niet.In het begin hoort de familie in Wevelgem nu en dan nog eens iets via de familieleden van de Vanhoutte's of de Deprez's, maar na  een tijdje weten die ook niet meer waar de broers verblijven.
 
Meer dan in de beginperiode eens een zeldzame postkaart ontvangen ze niet. Zo zendt op 2 september 1912 één van de broers ,waarschijnlijk Remi of Achiel vanuit Hartland, Minnesota een briefkaart naar Wevelgem, waarin hij vraagt of ze het adres niet hebben van 'zurom' (Jerome) en dat hoe vlugger ze het kunnen zenden, hoe beter.Hij ondertekent niet en vermeldt ook geen adres waar hij verblijft, maar Remi Moerkerke is bij hem en die zendt op dezelfde dag ook een postkaart naar zijn broer Maurice, die gehuwd is met de oudste zuster van de Olieu-broers.Hij laat weten dat ze kunnen terugschrijven naar 'Wallace Armstrong, Hartland, Minnesote, Amerika'
 
 
Charles Louis Olieu gebruikt het grootste deel van zijn leven de naam Henri - vandaar aan 'Arrie Olieu' woonachtig
op de Molenhoek in Wevelgem


 
Voorkant van de postkaart waarschijnlijk in Hartland aangekocht.
 
Veel meer kan mijn grootmoeder ook niet vertellen, en wanneer ik rond 1976 begin met de eerste opzoekingen naar de Olieu-familie is het bijna een hopeloze zaak om uit te vinden wat er met de 4 broers gebeurd is.Ik ga wel langs bij Victor Poublon, een neef van de broers, zoon van Pelagie Romanie Olieu, zuster van Charles Louis 'Henri' Olieu.In 1911 vertrekt hij samen met Remi en Achiel naar de USA.Hij keert na een paar jaar terug naar Wevelgem waar hij in 1919 huwt met Zulma Beyens.Begin 1920 vertrekken ze opnieuw naar de USA waar Victor woont en werkt in Fort Morgan, Colorado.In 1923 wordt daar hun zoontje Marcel geboren, en 3 jaar later keren ze definitief terug naar Wevelgem.Het is in 1976 dus al 53 jaar geleden dat hij terugkwam van de USA.
 
Hij kan me vertellen dat hij met zijn 4 neven samen eerst in Omaha woonde, en dat hij na 1923 samenwerkte met Achiel Cyriel op de bietvelden in Fort Morgan.Hij had in die tijd gehoord dat Julius Olieu gestorven was in Zuidema (dat is de naam die de Vlamingen gaven aan South-Omaha).Meer dan dit kan ik dan ook niet schrijven in het eerste familieboek dat ik samenstel en ik noteer dan ook op 19 januari 1979 als conclusie: 'Al met al is er over het lot van deze vier Olieu's weinig gekend'
 
In augustus 1979 start ik in Kortrijk met een winkel in tweedehands boeken, strips en vinyl, en heb geen tijd meer voor verdere opzoekingen.Pas 21 jaar later, rond de eeuwwisseling kan ik verder doen.Nu is mijn doel alle afstammelingen met de naam Olieu, van Franciscus Olieu op te zoeken, en daarna in archieven van militie, kadaster, justitie enz..gegevens over hen proberen te vinden.In 2000 heeft de computer al een paar jaar zijn intrede gedaan, en vanaf rond 1997 natuurlijk het internet.In België is er dan echter op het gebied van opzoekingen  nog niet veel veranderd.Je moet nog altijd van het ene naar het andere archief, veel oude microfilms bekijken, kortom nog altijd tijdrovend en een doolhof.Het is onvermijdelijk dat ik op een bepaald ogenblik weer bij het mysterie van de 4 Amerika-broers uitkom,en rond 2002 is het zover.Nu kan ik ook op de computer zoeken.Op de site van Ellis Island kan je de scheepsmanifesten van immigranten raadplegen.Het terugvinden van de Olieu's blijkt niet gemakkelijk.Er is het soms moeilijke handschrift op de manifesten, en de transcriptie van de namen die gedaan wordt door Amerikanen, die niet vetrouwd zijn met de soms vreemde namen, en er dan maar het beste van maken.Vlien, Boen, Arlene... het zijn maar een paar van de namen die op deze en andere Amerikaanse sites worden gegeven aan de Olieu's.
 
Rond 2002 kan je ook al een paar jaar opzoekingen doen op Ancestry.com.Een site die de censusrecords scant en toegankelijk maakt.Ook andere databases met militie -, city directories- , public records en andere gegevens kan je op hun site raadplegen.De service is alleen toegankelijk met een abonnement maar het blijkt de moeite waard.In één van de familiestambomen on-line vind ik de namen van Julius en zijn vrouw Adelina Deprez terug.Deze stamboom blijtk geplaatst te zijn door een familie Minor.Pas in juni 2003 vind ik hun telefoonnummer en e-mailadres en kan hen een eerste keer contacteren.Larry Minor blijkt de zoon te zijn van Rachel Anzella 'Rochelle' Olien, de jongste dochter van Julius.De familie is enthousiast en ik krijg eindelijk mijn eerste informatie over Julius en zijn familie.Blijkt dat Julius rond 1921 is verdwenen en er wordt aangenomen dat hij vermoord werd.Larry Minor heeft met zijn gezin in Nebraska, Californië, Nevada, Iowa en Missouri gewoond.Sedert 1998 wonen ze terug in Omaha.De 4 kinderen van Julius zijn ondertussen al overleden en met de neven en nichten, die soms ver weg wonen is er al lang geen contact meer.Over broers van Julius die ook naar de USA waren verhuisd hebben ze nooit iets gehoord.Via de namen die ik krijg probeer ik zelf een paar van de neven en nichten, te contacteren.Ik slaag erin Frederick Head, de zoon van de oudste dochter van Julius, Aline Olieu, te bereiken.Hij is 73 en woont met zijn vrouw in Florida.Hij verzekert me dat zijn moeder ervan overtuigd was dat haar vader niet overleden was rond 1921, maar ervan doorgegaan.Ze hebben wel nooit meer iets van hem vernomen.In 1921 is zijn moeder Aline 12 en ze groeit daarna op bij haar tante Rachel.Ze zal daar natuurlijk de familie al wel eens horen praten hebben over haar vader.Rachel Olien is pas 6, woont eerst een paar jaar in Californië en wordt daarna in een kindertehuis geplaatst.
 
In 2002 is de census van 1930 vrijgegeven en ik kan dus proberen uit te zoeken of hij toch niet nog in leven was.En na heel wat zoekwerk vind ik hem terug, geindexeerd als Julius Olei.In 1930 woont en werkt hij in Bygland Township in Minnesota.Ik contacteer de familie in Omaha, maar die weigert te geloven dat het om Julius gaat.Vanaf dan verwatert het contact, en krijg ik geen antwoord meer op mijn mails.Ik begrijp wel dat het moeilijk moet zijn om plots te horen dat iemand waarvan je altijd overtuigd was dat hij overleden was, 10 jaar later toch nog in leven bleek te zijn.
 
Ik weet nu dat Julius in 1930 in Minnesota werkte, maar verder kom ik voorlopig niet.De census van 1940 wordt pas in 2012 vrijgegeven.Rond die tijd besluit ik naast de winkel, ook nog met internetverkoop te beginnen en omdat dat veel tijd in beslag neemt, moet ik noodgedongen de opzoekingen weer stopzetten.Het archief met gegevens, notities, copies van aktes enz..die ik ondertussen verzameld heb wordt netjes opgeborgen, en blijft dat voor een kleine 10 jaar.In de zomer van 2013 besluit ik om de archieven weer eens boven te halen.Ik herinner me al vlug dat de census van 1940 ondertussen on-line moet staan en dat ik op zoek kan gaan naar Julius (en zijn broers).Deze keer weet ik dat ik in Minnesota moet starten, maar hij kan in de 10 jaar na 1930 weer verder getrokken zijn. Opzoekingen met de naam Julius Olieu leveren niks op.Ook met alternatieve spellingen heb ik geen succes.Ik doorzoek ook andere databases en bots op heel wat Olien's in Minnesota en North-Dakota.Dat blijken meestal afstammelingen te zijn van Noren.In de Find a Grave site vind ik ook Oliens terug.Zo vind ik een record toegevoegd op 15 maart 2008, van een Julius Olien, met als enige verdere informatie, overleden op 21 december 1950.Toch wel toevallig en Julius is geen voornaam die Noren gebruiken.Op de site kun je vrijwilligers contacteren, en zo mail ik naar Cathy Altepeter in Grand Forks, om te vragen of zij meer informatie kan bemachtigen over Julius Olien.Ondertussen heb ik ook een George Olien, zoon van Gena Thompson,teruggevonden.Hij overlijdt al op 13-jarige leeftijd in Grand Forks.Ook een record van overlijden van een Bob Olien en een adres van een Albert Olien duiken op.Wanneer ik op een map zie dat Grand Forks zich heel dicht bij Bygland bevindt twijfel ik niet meer en besluit de census van Bygland en Grand Forks blad per blad te doorlopen.En na lang zoeken heb ik eindelijk succes.De vrouwelijke teller heeft waarschijnlijk niet veel begrepen van de achternaam van Julius en schrijft iets op dat in de verste verte niet trekt op Julius Olieu of Olien.In de database van Ancestry noteert men zijn naam dan ook als 'Jacky Arlene'.
 

 
 
Maar het gaat wel degelijk om Julius.Zijn 3 zonen, Robert George en Albert worden vermeld.Hij heeft 2 van zijn zonen dus dezelfde naam gegeven als die van zijn 2 zonen uit zijn eerste huwelijk met Adelina Deprez.Ondertussen heeft ook Cathy Altepeter me teruggemaild.Ze is op de begraafplaats geweest en heeft met de manager gesproken.Daarna heeft ze ook een huwelijkscertificaat teruggevonden tussen Julius Olien en Gena Torgerson.
 
 
 
Het is nu alleen nog puzzelen met alle gegevens om de familie samen te krijgen.Maar er is geen twijfel meer dat het wel degelijk om Julius gaat, en wanneer ik een telefoonnnummer vind van een Albert Olien in Minnesota, besluit ik te bellen.Zijn dochter Kathy neemt op en is heel verbaasd.Eén van haar eerste vragen is,of ik al gehoord heb van de naam 'Duprez' (ze spreekt de naam uit als Duprei).Alles wat ik kan vertellen is een complete verrassing voor haar en de familie.Zeker dat Julius al eerder gehuwd was en 4 kinderen had.
 
Het meeste over Julius heb ik nu dus teruggevonden.Foto's en documenten van Julius en Gena,die na hun overlijden bij hun oudste zoon Robert terechtkwamen ,zijn verloren gegaan in de tragische brand in 1971.Maar Het grootste deel van zijn leven in de USA is nu wel bekend.Alleen tussen 1921 en 1929 blijft er een hiaat.Waarschijnlijk werkt hij op diverse boerderijen.
 
Wat kunnen we verder vertellen over Julius.Na zijn aankomst in Omaha verloopt alles goed.Hij heeft in 1915 4 kinderen met Adelina Deprez en vast werk in de packaging houses van Omaha.In 1918 krijgen ze nog een dochtertje.Wanneer in augustus van dat jaar zijn 7 jaar jongere broer als vermist in actie wordt opgegeven reageert hij emotioneel en neemt ondanks zijn gezin zelf nog dienst.In dat najaar verliest hij in 2 dagen tijd zijn vrouw en jongste dochtertje Helen, slachtoffers van de Spaanse griep.Dat hij er niet de brui aan geeft bewijst het feit dat hij in 1920 nog met zijn 4 kinderen naar Iowa gaat waar ze samen op de bietvelden kunnen werken.We kunnen alleen gissen naar wat er daarna juist gebeurt.Rachel herinnert zich later dat hij bezig was met hanengevechten.De zusters en broers van Adelina zullen zich ongetwijfeld bekommerd hebben om het welzijn van de kinderen en zich misschien ook gemoeid hebben.Verliest Julius op een dag veel geld met een hanengevecht, wordt het hem teveel? Zet de familie hem onder druk, willen ze de kinderen van hem afnemen? In ieder geval verwijnt hij plots uit Omaha.De meesten zijn blijkbaar overtuigd dat hem iets overkomen is, maar er zijn ook geruchten dat hij het niet meer zag zitten en er vandoor is gegaan.Waarschijnlijk trekt hij naar het noorden en zoekt kost en inwoon op boerderijen.Rond 1929 komen we hem weer op het spoor in Minnesota.Hij krijgt er 2 kinderen met Gena Thorgerson, voor hij met haar huwt, en daarna nog een zoon.De eerste noemen ze nog Robert, maar de twee volgende krijgen dezelfde naam als de 2 zonen die hij achterliet.In 1947 overlijdt Georges, de tweede zoon van Julius en Gena op jonge leeftijd.De herinneringen die Lorraine Nyhus die trouwde met hun oudste zoon Robert later opschreef zijn niet fraai.Er werd veel gedronken in het gezin en Julius kon gemeen uit de hoek komen als hij dronken was.De situatie in het gezin was zo erg dat de drie zonen in een kindertehuis werden geplaatst en toen ze terug naar huis mochten, de twee oudste met hun babybroertje probeerden te vluchten.Uiteindelijk overlijdt Julius na een val in een bar.Moeder Gena huwt later opnieuw maar drinkt samen met haar tweede man zoveel dat Lorraine haar niet meer op haar dochtertje wil laten passen.
 
Zonder twijfel was Julius een harde werker.In een mail schreef Cathy Altepeter, voortgaande op waar en hoe de familieleden begraven waren:
'I think that Julius was a hard working man his entire life and that nothing ever came easy to him.Funny, how a few bits of information paint a big picture for someone's life'.Dit is ongetwijfeld waar.Misschien zocht Julius teveel naar een oplossing voor problemen in drank en deed Gena Torgerson dat samen met hem na hun huwelijk.Misshien dacht hij vaak terug aan zijn vorige kinderen.Het blijft giswerk.Alleen Julius zelf had het ons kunnen vertellen
 
In de volgende delen van 'Naar de USA' ga ik het hebben over de 3 broers van Julius

 
 
 

zaterdag 23 april 2016

Naar de USA deel 4

In deel 2 zagen we hoe Julius Olieu in rond 1929-1930 in Bygland, Polk County bij landbouwer Arne Vigen werkt.Rond die tijd ontmoet hij in het nabijgelegen East Grand Forks Gena Torgerson, met wie hij een paar jaar later zal huwen.
 
Gena wordt geboren op 16 september 1901 in Lambert, Red Lake, Minnesota.Haar ouders zijn Jeremiah Torgerson en Caroline Nelson, allebei al geboren in de USA, maar van Noorse afkomst.In 1910 woont het gezin in Red Lake,Garnes Township, ongeveer 93 km. ten oosten van Bygland, waar Jeremiah op een boerderij werkt.Jeremiah en Caroline die in 1898 gehuwd zijn krijgen 8 kinderen.Gena is de tweede in rij en de oudste dochter.
 
 
 
Kort daarna verhuizen ze naar East Grand Forks.In 1869 is dit nog een kleine nederzetting die naar de eerste bewoner Nash, Nashville wordt genoemd.Wanneer de Great Northern Railway in 1880 en de Northern Pacific Railway in 1887, East Grand Forks bereiken, groeit de bevolking aanzienlijk en krijgt de naam East Grand Forks, naar Grand Forks dat in het westen er aan grenst.Grand Forks ligt wel in North-Dakota en de Red River vormt de staatsgrens.
 
In 1919 wordt de familie vermeld in de city directory van East Grand Forks, in Washington Street.Bij de opname van de census op 13 januari 1920 wonen ze een paar straten verder in Sibley Street 507.In de city directory van 1921 worden ze daar ook vermeld.Gena woont nog bij haar ouders,maar betaalt net als haar oudere broer Theodore voor kost en inwoon.
 
 

Waarschijnlijk rond 1930 verhuist de familie naar het nabijgelegen Grand Forks.Ze zijn niet terug te vinden in de census.Misschien zijn ze juist op dat moment aan het verhuizen, maar het gezin duikt weer in de city directories van Grand Forks in 1930 en 1932.
 
City Directory Grand Forks 1932
 
Gena werkt nu als dienstmeid.Haar zuster Mabel die in 1932, 17 is werkt als opdienster, en haar broers Theodore en Nels als werkers.
 
Rond 1929 leert Gena in East Grand Forks, Julius kennen.Dat bevindt zich niet zover van Bygland en Julius gaat er zeker wel eens langs om iets te drinken.In Bygland waar er grotendeels boeren wonen  en werken zal er niet veel te beleven zijn.En vooral in Sibley Street vestigen zich vanaf 1880 veel handelaars.In 1882 schrijft The Grand Forks Herald:
 
"To stand on Sibley Street in East Grand Forks at night, and see the long rows of bright lights, illuminating the numerous places of business that throng that beautiful thoroughfare is incredible"
 
Uitgangsbuurt East Grand Forks rond 1915
 
 
Locatie East Grand Forks en Bygland - 15 km van elkaar
 
Het blijft niet alleen bij drinken en dansen.Gena raakt in verwachting en in 1930 krijgen ze een zoontje, maar het wordt doodgeboren.In de zomer van 1931 wordt op 20 juli in East Grand Forks, een tweede zoon geboren,die de naam Robert (Bob) krijgt.Op 25 juli 1932 dienen Julius en Gena een huwelijksaanvraag in in Polk County.Ze zullen echter 2 jaar 'verloofd' blijven.Op 6 september 1933 wordt George geboren in Grand Forks.Julius geeft hem dus dezelfde naam als zijn oudste zoon uit zijn eerste huwelijk.Misschien woont Gena dan met haar 2 zonen bij haar ouders.Zoals eerder vermeld woont ze in 1932 op hetzelfde adres, met haar broers en zusters.In het voorjaar van 1934 huwen ze dan uiteindelijk toch op 16 februari en gaan in Grand Forks, dicht bij de Red River wonen.5 jaar later wordt daar op 22 april 1939, Albert (later meestal Sonny genoemd) geboren.Julius geeft zijn jongste zoon dus opnieuw de naam die hij ook gaf aan zijn jongste zoon die hij kreeg met Adelina Deprez.Hij heeft George en Albert, die in 1939,31 en 24 zijn niet meer gezien sedert 1921.
 
 
Robert 'Bob' Olien oudste zoon van Julius en Gena
 
Vertelt hij aan Gena over zijn vroeger huwelijk en 4 kinderen.Misschien wel, maar volgens de herinneringen die zijn schoondochter Lorraine Nyhus later noteert blijkt van niet.
 
 
Julius Olien kwam aan rond 1929-1930 vanuit België.Hij vocht in een oorlog en had een familie in   Belgîe.Hij veranderde zijn naam van 'Dupray' naar Olien.Julius kwam Gina Torgerson tegen en ze huwden in 1934.
 
Julius heeft zich misschien zo nu en dan iets laten ontvallen maar nooit alles verteld.Hij is dus inderdaad rond 1929 in de streek van Bygland toegekomen.Hij nam inderdaad dienst in WO I en hij was gehuwd met Adelina Deprez.Hij zal die naam ook wel eens laten vallen hebben.Lorraine moet zich ook baseren op wat haar man Robert vertelt, want ze huwt pas met hem 4 jaar na het overlijden van Julius.
 
De 3 jongens kennen geen gelukkige jeugd, want Julius en Gena drinken veel, en Julius kan erg gemeen worden als hij gedronken heeft.De kinderen worden op een bepaald moment dan ook geplaatst in een kindertehuis.Julius en Gena slagen er na een tijdje in ze terug te krijgen, maar de situatie verbetert niet, en wanneer de 2 oudsten proberen weg te lopen met hun broertje Albert (die altijd Sonny wordt genoemd), worden ze opnieuw in het kinder- en weeshuis in Lake Park, Minnesota geplaatst, ongeveer 136 km in vogelvlucht van Grand Forks.
 
 
 
 
In 1940 worden ze in ieder geval samen vermeld in de census van Grand Forks.De meeste bewoners van het enumeraton district 18-21 in Grand Forks kunnen al tussen 2 en 15 april bereikt worden.Op 16 mei treft enumerator Effie Kane, Gena Torgerson thuis aan.Zij geeft de antwoorden op de standaard censusvragen.Ze weet duidelijk niet hoe de achternaam van Julius geschreven wordt.Effie Kane maakt er 'Oilene' van.Ook de leeftijden van Julius en haarzelf kloppen niet.Julius zou 51 zijn terwijl hij in 1940 al 58 is, en zelf zou ze 48 zijn, maar ze is nog maar 39.De leeftijden van haar 3 zonen kloppen ongeveer.Ze woonden in 1935 al in hetzelfde huis aan en op de River Bank aan de achterkant van S 3rd Street.In 1940 bedraagt de gemiddelde huurprijs voor een huis in North-Dakota 21$.Julius en Gina betalen slechts 5$.Ze huren daarmee het goedkoopste huis(je) van hun district, en de woning moet dus wel heel armoedig zijn.Julius werkt nu nochtans als 'brick labourer' (baksteen arbeider) waarschijnlijk bij de Red River Valley Brick Corporation.De grond rond de Red River bevat enorm veel klei van uitstekende kwaliteit, waarvan bakstenen kunnen gemaakt worden.Volgens Gena zou Julius rond de 56 uur per week werken.Gena werkt dan wel niet, maar je zou toch verwachten dat ze met het loon van Julius iets deftigs konden huren.Dit bevestigt wat schoondochter Lorraine Nyhus schrijft over Julius en Gena.Een groot deel van het geld voor het huishouden gaat waarschijnlijk op aan drank.
 
 
 
 
 
 
 
 
Grand Forks centrum
 
 
In 1941 na de aanval op Pearl Harbor raakt de USA betrokken in WO II.Voor april 1942 zijn er al 3 'draft registrations' geweest.Op 27 april van dat jaar volgt er een vierde.Alle mannen geboren tussen 28 april 1877 en 16 februari 1897 moeten zich verplicht laten registreren.Deze registratie staat ook bekend als de 'Old man's Registration' of 'Old man's Draft', omdat het hier om mannen tussen 45 tot 64 ging.Het was ook niet de bedoeling dat deze mannen zouden ingezet worden bij gevechten.Men wilde informatie vergaderen over het beschikbare potentieel aan arbeidskrachten, hun industriele mogelijkheden en hun specifieke vaardigheden.Er waren natuurlijk altijd mannen die zelfs hiervoor geen zin hadden om zich te laten registreren,Maar Julius is één van de miljoenen 'oudere' mannen die dit wel doen.Hij is in april 1942 bijna 60.Hij biedt zich op 27 april aan bij de 'Selective Board N° 1, Grand Forks County' in Grand Forks zelf .
 
De 'registrar' die de fiche invult heeft zoals zovelen moeite met de achternaam en Jules die blijft ondertekenen met  'Olieu' en niet met het geamerikaniseerde Olien, doet dit waarschijnlijk ook met de uitspraak.De registrar maakt er dan ook 'Oliece' van.Volgens zijn zoon Albert praatte Julius in de jaren 40 nog altijd moeilijk Engels en met een hevig accent.Als hij kwaad was vloekte hij altijd in een taal die Albert niet verstond, in het nederlands dus.
 
 
 
 
Als geboortedatum geeft hij 12 september 1882 op, maar het is 12 augustus.Hij werkt in Georges Battery Shop in So 3rd Street en woont zelf in deze straat zoals al werd aangegeven in de census van 2 jaar eerder.Nu wordt ook het nummer vermeld, 117.In 1942 staan er nog huizen tot op de River Bank van de Red River.Julius en zijn gezin wonen dus bijna tegen de rivier.Het grootste deel van deze gebouwen zijn ondertussen afgebroken.
 

 
Census map Grand Forks 1940 met distrit 18-21 waar Julius woont


Julius, Gina en de 3 jongens wonen in 1940 niet ver van de spoorwegbrug tegen de rivier aan.
De huizen zijn er nu verdwenen.
 
Bob vlucht op een dag met zijn 2 jongere broertjes langs de spoorweg maar ze worden al vlug gevat
 
 
 
Er kunnen nog geen foto's genomen worden op zo'n grote schaal bij de registratie van zoveel mannen en er wordt dan ook nog met een beschrijving van het uiterlijk gewerkt op de achterkant van de registratiekaart.Julius is ongeveer 1,71m en weegt 73kg.Hij heeft een donkere teint ( waarschijnlijk is hij gebruind van het vele buiten werken).Hij heeft zwart haar en bruine ogen.Onder zijn rechteroog heeft hij een klein litteken.
 
Vijf jaar later in 1947 krijgt George plots hersenvliesonsteking en overlijdt op 19 maart.Hij is pas 13.Hij wordt begraven in het Memorial Park Cemetery in Grand Forks, en zijn moeder Gena wordt na haar overlijden bij hem begraven.De manager van d begraafplaats vertelt aan Cathy Altepeter, die mij hielp bij mijn zoektocht: 'The location of Gena and George is an old county section where very poor people were buried and the records of that time are not very complete'
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
Op 25 augustus 1949 neemt de oudste zoon Robert dienst in het Amerikaanse leger.Hij is dan pas 18.Wanneer op 25 juni 1950 Noord-Korea, Zuid-Korea binnenvalt, beslist de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties, hulp te bieden aan Zuid-Korea.Ongeveer 480.000 Amerikanen zullen deelnemen aan de oorlog.Ook Robert moet naar Zuid-Korea.Op 2 september 1950 wordt hij ernstig verwond door een afstandsraket en afgevoerd naar de ziekenboeg.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Twee maanden later bezoekt Julius op vrijdag 15 december, waarschijnlijk na het werk, Schue's Place in State Mill Road, niet ver van zijn woning in 11th Avenue North.Hij valt er van een trap en wordt overgebracht naar het St.Michaels Hospital in Grand Forks.Hij heeft een zware hersenschudding opgelopen, en overlijdt 6 dagen later op 21 december, op 69 jarige leeftijd.Robert probeert vanuit Zuid-Korea thuis te geraken voor de begrafenis maar dat lukt niet. 
 
 
 
 
       
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De kranten moeten werken met de informatie die Gena Torgerson geeft..Ze weet dat Julius geboren is in België, maar als geboortedatum geeft ze 12 september 1875 op i.p.v. 12 augustus 1882.Hij zou 35 jaar in Grand Forks gewoond hebben, maar dit klopt natuurlijk ook niet.
 
 
                                                                                                    
 
Julius wordt 3 dagen na zijn overlijden begraven in het National Park Cemetery in Grand Forks. Begrafenisondernemer is Norman Funeral Home.Er wordt geen grafsteen geplaatst.Na contact met Cathy Altepeter die meewerkt aan Find a Grave website, zoekt ze de locatie van het graf op op de begraafplaats en plaatst er een voorlopige marker.In september 1951 komt Robert weer naar huis.Hij gaat weer bij zijn moeder en broer Sonny wonen.In 1953 wonen ze in 422 7th Av S.Robert werkt nu als 'bellhop' in een hotel.
 
 
 
Het jaar daarna huwt hij op 2 oktober 1954 in Fosston met Lorraine Ethel Nyhus.Na het huwelijk gaan ze ook in Grand Forks wonen in 418 N 4th.Op 3 maart 1955 wordt hun dochter Debra Kay geboren en 12 jaar later krijgen ze in 1967 nog een tweede dochter Julie Ann.
 
Debra Kay en Julie Ann Olien
                                                                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Op vrijdagmorgen 16 juli 1971 slaat het noodlot toe.Er onstaat rond 9.30 uur brand vooraan in het huis.Robert die in de keuken is loopt naar boven om de 4 jarige Julie uit haar slaapkamer te halen.Hij kan ze in veiligheid brengen en moeder Lorraine, die in de slaapkamer beneden is geraakt ook veilig buiten.Ze zijn ervan overtuigd dat hun oudste dochter Debra niet thuis is.Wanneer ontdekt wordt dat ze er toch is, is het te laat.Robert geraakt door de hevigheid van de vlammen het huis niet meer binnen.De brandweermannen slagen erin haar via een ladder naar buiten te brengen en proberen haar te redden met het toedienen van zuurstof.Ze wordt overgebracht naar een ziekenhuis maar is bij aankomst al overleden door rookinhalatie.
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Bob, Julie en Debra OLien voor hun huis in 5th Street in Grand Forks
 
 
 
Lorraine Nyhus, Julie Anna en Robert 'Bob' Olien
     
 
 
In 1997 krijgt Julie Olien een zoon Jordan.
 
Vier jaar later overlijdt Robert Olien op 23 juni 2001 in Grand Forks.Lorraine overlijdt op 2112/2012.Ze wordt bij haar man begraven in het Memorial Park South in Grand Forks
 
Julie en Jordan wonen momenteel nog in Grand Forks.                                            
 
 
 
Nu even terug naar 1954 wanneer Robert huwt met Lorraine.Zijn broer Albert is dan 15.Moeder Gena leert Andrew Thompson kennen en ze huwen op 3 november 1956.Volgens Gena woonden ze ten zuiden van Grand Forks in een caravan (trailer).In 1963 overlijdt hij in het Veteranenzieknehuis in Fargo.Gena Torgerson overlijdt 4 jaar later aan hartproblemen.
 
Ondertussen is ook de jongste zoon Albert 'Sonny' op 1 december 1962 in Mahnomen, Minnesota gehuwd met LouAnn Roselyn Wolbeck, dochter van Hubert en Ludmila Nedved.Op 26 juli 1963 wordt in Clay County,ongeveer 177 km ten zuiden van Grand Forks, Kathryn Ann geboren.Een jaar later wordt daar ook hun zoon Bryan Allan daar geboren.Albert en LouAnn wonen in Fargo.Ook hun dochter Kathryn woont daar.
 
LouAnn Wolbeck en Albert 'Sonny' Olien
 
Bryan Allan Olien is gehuwd met Christine Simonson.Ze hebben 3 kinderen, 1 zoon, Austin en 2 dochters, Cheyenne en Madison.Ze wonen in Kindred, 44 km ten zuidwesten van Fargo en ongeveer 165 km van Grand Forks, waar Albert geboren werd.
 
Er zijn dus nog 8 afstammelingen met de naam Olien (oorspronkelijk Olieu) in North-Dakota:
Albert Olien - zoon van Julius.
Julie en Jordan Olien - zoon van Robert en haar zoon.
Kathryn Olien - heeft officieel de achternaam van haar ex-man maar werd geboren als Olien.
Bryan Allan , Austin, Cheyenne en Madison Olien - zoon van Albert en zijn 3 kinderen.
 
In het volgende en laatste deel over Julius ga ik het hebben over mijn zoektocht naar hem.