dinsdag 19 april 2016

Naar de USA deel 3


In deel 2 volgden we Julius Olieu tot in Bygland Polk County.Het is ondertussen 1930 en 9 jaar nadat hij verdween uit Omaha.Wat is er ondertussen gebeurd met zijn 4 kinderen?
 
Georges Gerard Olieu is in 1921 13, Aline Louise 12, Rachel Anzella 8 en Albert Jerome 6.Er moet een oplossing gevonden voor de 4 kinderen.Tot 1912 hangt dat in Amerika vooral af van familie en private organisaties.In april 1912 wordt 'The Children's Bureau' opgericht dat to to doel heeft, ' to investigate and report . . . upon all matters pertaining to the welfare of children and child life among all classes of our people.' De familie zal dus moeten bewijzen dat ze voor de kinderen kan zorgen.Julius Olieu verblijft nog tot rond 1922-1923 in Omaha,maar de kinderen worden waarschijnlijk al eerder door de familieleden van hun moeder opgevangen.
 

A.De 4 kinderen van Julius na het verdwijnen van hun vader, tijdens de rest van hun jeugd

 

1.Georges Gerard Olieu °1907 en Albert Jerome Olieu °1915

 
Alix Deprez, de jongere zuster van Adelina is zoals we eerder zagen, in 1911 gehuwd met Albert Vanhoutte.Eind 1921 hebben ze 3 kinderen, Gabrielle 8, Walter 4 en George wordt op de laatste dag van dat jaar geboren.Ze zijn bereid de 2 zonen van Julius en Adelina onder hun hoede te nemen.
 
Na hun huwelijk wonen Albert Vanhoutte en Alix Deprez op verscheidene plaatsen o.a in 4015 en 4029 T Street.Albert die in april 1906 vanuit Zwevegem naar de USA is gekomen, werkt eerst bij de Cudahy Company.Na 1910 werkt hij zich op tot ploegbaas bij het vleesbedrijf Morris & Company, een andere vleesbedrijf in South-Omaha.Rond 1916 bouwt of laat Albert Vanhoutte een huis bouwen in 3939 T Street.Ze wonen er al zeker in 1918.Ook de jongste zus van Alix, Rachel Deryckere en haar man Walter John Furlong, die in augustus 1917 gehuwd zijn wonen dat jaar mee in 3939 T Street.Dit bewijst nog eens dat de Deprez-Deryckere familie in tegenstelling tot de Olieu-broers heel hecht is.Albert en Alix staan altijd klaar om familie te helpen.In het najaar van datzelfde jaar 1918 gaan ze een zware tegenslag moeten verwerken als in december hun zuster Adelina op 36-jarige leeftijd overlijdt aan de griep.
  
In de census van 1920 verklaart Albert Vanhoutte dat hij automecanicien is en in de city directory van 1921 wordt hij vermeld als 'salesman'.De volgende city directory waarin hij vermeld wordt is die van 1925.Albert is nu kruidenier in Q Street 3665.Hij is daarmee dus tussen 1921 en 1924 begonnen.Een jaar later in 1926 laat hij in dezelfde straat nummer 3702 een grotere winkel bouwen die hij de naam "Van Houttes Market" geeft
 
In blok 319 staat het huis van Albert in T Street en in blok 243 naast Christie Park laat hij in 1926 een winkel en
opslagplaats bouwen
 
George en zijn broertje Albert groeien dus op in een vertrouwde omgeving niet ver van R street waar
ze eerst toekwamen.
 


Links:T Street 3939 waar Georges en Albert na het verdwijnen van hun vader wonen - Bovenaan:De winkel van Albert Vanhoutte naast Christie Park, waarnaast de Stock Yards van South-Omaha zich bevonden. Rechts:St.Mary Cemetery waar hun moeder Adelina Deprez in 1918 begraven werd.
 
 
T Street 3939 waar Georges en Albert Olieu opgroeien,in 2016 - volgens de info nog de originele woning en
één van de weinige woningen in de buurt in steen gebouwd


3702 Q Street - origineel gebouw uit 1926 toen kruidenierswinkel van Albert Vanhoutt - foto sept 2014 nu
een winkel-restaurant met Centraal-Amerikaans eten
Het gebouw werd in 1926 duidelijk als winkel - opslagplaats ontworpen en Albert Vanhoutte woonde dan ook met
zijn gezin en de 2 broers Olieu op een andere locatie
 
Op 27 april 1942 laat Albert Vanhoutte zich registreren.Alle mannen tussen 45 en 64 moeten dat verplicht doen, zodat de overheid weet over hoeveel mannen ze kunnen beschikken om te helpen in de industrie en wat hun specifieke vaardigheden zijn.Albert woont nog atijd op hetzelfde adres en heeft nog altijd zijn kruidenierswinkel.
 
 
 
 
Albert duidt zijn winkeladres beurtelings aan als 3702 Q Str. en 3702 2 Str. en zijn thuisadres als 3939 T Street en 3939 F Street.De censusopnames van Albert, met vermelding van het enumerationdistrict, dat gecontroleerd kan worden op de censusmappen, bevestigen wel degelijk dat het om 3939 T Street en 3702 Q Street gaat.Het Amerikaanse straten en nummeringssysteem van de huizen is heel wat ingewikkelder dan dat in Europa.
 
In 1921 is Georges 14 en Albert 6.Ze gaan beiden nog naar school.Georges maakt eerst de middle school af en gaat ook nog van september 1926 tot okober 1928 naar de South High School in South-Omaha.In september 1926 is hij bijna 19 en de 4 graden van High School worden normaal afgewerkt tussen 14 en 18 jaar.Hij gaat dus waarschijnlijk opnieuw naar school in 1926,na een paar jaar eerder gestopt te zijn. In een antwoord op vraag van een spoorwegfirma antwoordt Ralph Merton Marrs, die gedurende 31 jaar directeur is van South High School in Omaha in 1929 het volgende:
 
 
 
 
 
 
 
School of geen school, de Belgische militiedienst vindt Georges die ook nog de Belgische nationaliteit heeft
ook in de USA terug.
 
 
Na oktober 1928 gaat hij weer bij zijn oom Albert werken maar in de zomer van 1929 wordt het al duidelijk dat er in de USA een crisis op komst is.Albert Vanhoutte maakt zich waarschijnlijk zorgen dat er voor hem mindere tijden aanbreken.Hij heeft zelf 3 kinderen tussen 16 en 8 jaar, en er is ook nog Albert, de jongere broer van George, die 14 is en dus zeker nog een aantal jaar bij de familie moet blijven.Hij maakt George,ondertussen 22 dus duidelijk dat hij nu voor zich zelf zal moeten zorgen.Hij raadt hem aan werk te zoeken in het westen, in Laurel, Montana.Op 11 september 1929 schrijft hij een aanbevelingsbrief:
 
 
 
  
 
 
"In verband met uw referentiebrief die ik deze morgen ontving voor George Gerald Olien, kan ik zeggen dat de jongen eerlijk is en een goede werker.Hij heeft geen slechte gewoontes.Ik heb de jongen opgevoed vanaf zijn 10 jaar, wanneer zijn vader en moeder overleden aan de griep, 11 jaar geleden.Hij heeft voor mij gewerkt in de winkel, was klerk en chauffeur, tot ongeveer 5/6 weken geleden.De zaken verkalmden, en omdat mijn eigen kinderen ook voor mij werken , had ik hem niet meer nodig.Ik vertelde hem dat hij wanneer hij naar Laurel, Montana zou gaan en er zou starten met werken voor de spoorweg, hij op een dag wel geluk zou hebben...
Nu Mr.Page, ik hoop dat u alles doet wat u kan,om de jongen een start te geven.
U bedankend op voorhand, ondergetekende, A. Van Houtte"
 
Albert schrijft dus dat hij George heeft opgevoed sedert zijn vader en moeder aan de griepepidemie van 1918 overleden zijn.Vader Julius is natuurlijk niet overleden aan de griep, maar Albert doet dit om het niet te ingewikkeld te maken.Kunnen we er echter uit afleiden dat de familie nu overtuigd is dat Julius inderdaad ook is overleden? Misschien wel.Misschien dachten ze in het begin dat hij gewoon verdwenen was, maar in 1929 is het 7 jaar sinds Julius Olieu uit Omaha is verdwenen en er werd sedertdien niets meer van hem vernomen.
 
Op zijn sollicitatiebrief verklaart George dat zijn 14 jarige broer die nog bij Albert woont ook van hem afhankelijk is.
 
 
 

Als dichtste familie vermeldt hij zijn 2 jaar jongere zus Alice, die anderhalve maand later zal trouwen.Hij somt ook nog eens zijn familieleden op: Olien Albert,broer + Alice + Rosella, zusters.
We vinden ook een beschrijving van Georges terug: 1,66m - 66kg - donker haar - bruine ogen.
 
Op een standaard referentiebrief schrijft Albert Vanhoutte nog eens het volgende:
 
 
 
"Ik ken hem al 21 jaar..
Ik ken hem sedert hij een kind was, wanneer zijn vader en moeder overleden aan de griep, 11 jaar geleden.Ik heb hem onderhouden als mijn eigen kinderen.Ik weet dat hij goede gewoontes heeft en dat hij geen drank gebruikt.Hij werkte voor mij tot een maand geleden de zaken kalmer werden en ik hem aanraadde naar het Westen te trekken en daar voor de Spoorweg te werken.
Albert Van Houtte, kruidenierswaren en vlees, 3702 Q Street Omaha, Nebraska"
 
 
Georges werkt vanaf 1927 in de periode dat hij weer naar school gaat, behalve bij zijn oom ook op andere plaatsen,tijdens de weekends en vakanties.Zo werkt hij als schaapsherder en -scheerder bij Theodore Lehmer in Gilmore,Sarpy County, ongeveer 10 km ten zuiden van Omaha.Tijdens deze werkperiodes woont hij in bij de buurman van Theodore, Byron Smiley, die veespeculant is.Ze schrijven beiden in lovende bewoordingen een aanbeveling voor George.Byron Smiley kent George in 1929 al 6 jaar.
 
 
 
 
 
Ook John Dean Ringer, postmaster in 23t F Street en later ook politiecommissaris in Omaha schrijft een referentie voor George.Waarschijnlijk is die een schoolgenoot en goede vriend van zijn zoon John Dean (Ringer II) die in 1908 geboren is en dus van ongeveer dezelfde leeftijd is, en komt hij regelmatig bij de Ringers thuis.
 
 
 
 
Uit al deze referenties blijkt duidelijk dat Georges op zijn 22ste een graag gezien persoon is, zowel door zijn familie, vrienden als werkgevers.Na de jaren bij zijn oom en tante moet hij vanaf 1929 zijn eigen weg zoeken.
 
Ondertussen woont zijn jongere broer Albert Jerome, die in 1930 15 is nog bij Abert en Alix .Hij gaat nog naar school, waarschijnlijk ook naar de South High School.In 1930 wordt hij bij de familie Vanhoutte in de census opgenomen.
 
 
 
 
 
Albert Jerome Olien rond 1930 
 

Albert Jerome Olien als student in de City Directory van Omaha in 1931

 
Albert zal nog tot rond 1935 in 3939 T Street, bij zijn tante blijven wonen.

 

2.Aline Louise Olieu °1909

 
Aline Louise woont vanaf 1923 bij Rachel Deryckere, de jongste zus van Adelina Deprez wonen.Rachel is op 19 augustus 1917 gehuwd met Walter John Furlong, in 1896 geboren in South-Omaha.Na hun huwelijk gaan ze bij Alix Deprez, de zuster van Rachel, en haar man Walter Vanhoutte wonen.In 1920 huren ze een kamer in 3705 R Street, dicht bij de locatie waar de familie vanaf 1907 toekwam.In 1923 worden ze weer in 3939 T Street bij Albert Vanhoutte vermeld in de city directory van Omaha.Het wordt daar echter krap.Albert Vanhoutte en Alix Deprez hebben al 3 kinderen, Rachel Deryckere en Walter Furlong hebben al 2 dochters, en dan komen daar nog Georges,Albert en Aline Olieu bij, een totaal van 12 personen.Rachel en Walter moeten dus ander onderdak zoeken.
 
 
1918 Rachel Maria Deryckere woont bij haar 11 jaar oudere zus Alix Deprez
 
 
In 1922, wanneer ze nog bij Albert Vanhoutte wonen werkt Walter Furlong in een cafe in 1504 Cass Street Ze verhuizen daarna met Aline naar 3311 Q Street,aan de achterkant van St.Mary's Cemetery waar Walter een biljartzaak openhoudt.Rond 1926 werkt hij in een tankstation en woont in 5101 S 40th St.In 1927 is hij salesman en ze wonen nu in 4774 Decatur St.Ze hebben dan al 3 dochters, Mary Alice geboren in 1920, Patricia Cecilia in 1922 en Margaret in 1926.
 
 
Omgeving 3311 Q Street Omaha, waar Walter Furlong van 1923-25 een biljartzaak opnenhoudt
 
In 1930 wonen ze in 3603 Q Street, dicht bij de winkel van Albert Vanhoutte en Walter Furlong is nu verkoper voor een groothandel in snoep, Dreibus Candy.Later in het jaar verhuizen ze opnieuw nu naar 5907 Arbor Vanaf 1932 wonen ze in 2852 Dodge St en Walter heeft nu samen met zijn broer James een Ierse pub 'Shamrock Cafe' geopend in 2064 Farnam Street.In 1935 en 1936 is hij manager van 'The Spa' cafe.In 1937 vertrekt hij met zijn gezin naar Los Angeles.Daar is hij in 1940 bediende voor de Works Progess Association.
 
Aline Louise verblijft een 6 tal jaar bij haar tante.Ze stopt rond haar veertiende met school en helpt dus waarschijnkijk haar tante met de zorg voor haar 3 kleine dochtertjes.In 1929 woont ze volgens een verklaring van haar oudere broer Georges in een schoonheidssalon in 24th en Farnum, waarschijnlijk Cleo's Beauty Shop die in 2406 Farnam Street.Een paar maanden daarna zal Aline huwen.
 
  

3.Rachel Anzella Olieu (Rochelle Olien) °1913

 
Dan hebben we uiteindelijk nog Rachel Anzella,de jongste dochter van Julius, die al vlug Rochelle wordt genoemd.Ze is in 1921 8 jaar.Haar oom Hilarius Audomarus Deryckere wil wel voor haar zorgen..Die naam is veel te moeilijk voor de Amerikanen, en hij begint al vlug na zijn aankomst in de USA de naam Ben Deprez te gebruiken.Bij zijn naturalisatie in 1929 wordt zijn naam ook officieel veranderd in Ben Deprez.Ben is kok, en in 1912 werkt hij in het Henshaw Hotel in Omaha.In 1920 is hij chef in de Clairmont Inn.
 
 
Links: Hilarius Audomarus aka Omer Deryckere aka Ben Deprez.
 
  
In 1923 besluit hij te verhuizen naar Los Angeles.Volgens zijn petitie voor naturalisatie in juli 1925 woont hij vanaf 28 mei 1923 in Los Angeles.Hij wordt inderdaad voor de eerste keer in de Los Angeles City Directory van 1924 opgenomen.Rachel, wiens vader Julius zoals we weten rond 1923 uit Omaha is verdwenen, mag mee naar LA.Ze is dan 10.Ben ontmoet er  al vlug de 13 jaar jongere Maydell Fuller met wie hij in februari 1928 zal trouwen.Dan is het voor Rachel, echter al te laat, want niet lang na haar aankomst in LA beslist het Children's Bureau beslist dat Ben Deprez niet geschikt is om voor Rachel te zorgen omdat hij nog vrijgezel is.Ze wordt daarom ondergebracht in een weeshuis, waar ze een aantal jaar zal doorbrengen.
 
 
 
 
 
Omer Deryckere aka Benjamin Deprez legt zijn intentieverklaring af in LA op 30 juli 1925 en dient zijn petitie in op
29 januari 1929
 
  
Maydell Fuller en Rochelle Olien poseren voor Ben Deprez
in Los Angeles, rond 1923-24
 
Omdat ze geboren is in Omaha en haar broers en zuster, en andere familie grotendeels in South-Omaha, wonen mag ze waarschijnlijk naar een 'Children's Home' in Omaha.Wanneer ze 16 is mag ze naar een gastgezin in Columbus.Homer Charles en zijn vrouw Anna in 1929,beiden 39 vangen Rachel op.Ook Leona Thomasevic,20 wiens ouders uit Polen kwamen, verblijft bij hen.Columbus bevindt zich ongeveer 133 km ten westen van Omaha
 
 
Columbus 13th Str, Nebraska in the 1920's - Rochelle woont in 5th Str.
 
 
 
 
 

 
Homer Heitkam wordt geboren op 6 april 1880.Hij huwt op 27 juni 1913 met Anna Trempi, in Columbus.Anna heeft dan al een dochter van 15, Pearl Lorraine.Na het huwelijk neemt ze de achternaam Heitkam van haar stiefvader aan.
 
 

 
Op 15 jarige leeftijd loopt Pearl Heitkam weg met de 1 jaar oudere Joseph Perley Redenbaugh, die al jaren heeft doorgebracht in verbeteringsgestichten.Ze wonen daarna in Iowa en Kansas.Uiteindelijk huwen ze in 17 februari 1917 in Columbus.Om geld te hebben voor het huwelijk overvalt Joseph de dag ervoor een bank in Lincoln.Na hun huwelijk reizen ze naar Saint-Paul.Op 24 april vermoordt Joseph Redenbaugh daar, samen met zijn vriend een verkeersagent, en een dag later Alice Quiller Dunn, ex-vrouw van de rijke Frank Dunn.Hij doet dit samen met zijn vriend Frank McCool,in opdracht van een bartender waarmee hij bevriend is geraakt en ze krijgen 3000$.Op 11 mei wordt hij samen met Pearl opgepakt in San Francisco.Wanneer de politie dreigt Pearl als medeplichtige te beschouwen bekent hij alles en pleit haar vrij.Ze verklaart achteraf dat ze met hem gehuwd was om hem op het juiste pad te krijgen


 
Rond 1929 gaat Rochelle dus bij Homer en Anna wonen.In de census van 1930 noteert de enumerator dat hun woning, waarvan ze de eigenaars zijn, zich in 2609 5th Street bevindt.Tien jaar later wordt dit aangepast naar 2409, wat hoogstwaarschijnlijk het correcte adres in.Homer en Anna verklaren dan dat ze in 1935 al in hetzelfde huis woonden en in 1942 bevestigt Homer Heitkam nog eens dat hij in 5th St. 24th. Av. woont.De ouders van Anna en haar broer Jacob Trimpi wonen een paar straten verder.Haar vader Jacob Joseph Trempi overlijdt op 11 mei 1930 op 88 jarige leeftijd en haar broer Jacob John Trempi, 7 jaar later aan de gevolgen van maagkanker.Rochelle maakt dus de beide overlijdens in de familie mee.
 


 
 
 
Rochelle Olien en de ouders van Anna - links Pawnee Park - Onderaan de Loup River
 
2409 5th Street Columbus - hier verblijft Rochelle vanaf 1929 - de woning werd rond 1910 gebouwd en heeft 3
slaapkamers - het gezin Heitkam kon dus maximum 2 personen opvangen
 
In 1927 opent Anna 'Trempi' Heitkam, het restaurant 'River View Inn'.Dochter Pearl woont ook terug in Columbus.Ze gebruikt weer de achternaam Heitkam en woont in bij Frank Bandur, een familielid die een 'auto repair shop' bezit Ze werkt in het restaurant van haar moeder.We vinden Anna en haar dochter Pearl ook terug in de census van Columbus Township.Het restaurant bevindt zich dus buiten de grenzen van de gemeente.Misschien gaat ook Rochelle in het weekend en op vakantiedagen helpen in het het cafe-restaurant.
 
 
 
 
Census 1930 - Columbus Township
 
  
 
 
Anna is eigenaar van het restaurant en Pearl is manager.Charles en Caroline Nortek, waarschijnlijk broer en zus, want ze worden beiden als single vermeld zijn er kok en opdienster.Het restaurant bevindt zich waarschijnlijk nogal een eind van de woning van Anna, maar met haar dochter die de zaak runt, moet ze in ieder geval niet iedere dag aanwezig zijn.
 
Links: foto Anna Trempi-Heitkam rond 1947 - foto genomen in Ogden Valley, Utah door Ronald Minor
 
Volgens de census van 1930 gaat Rochelle nog naar school.Ze is 16 en gaat waarschijnlijk naar de public Stanley Kramer High School in de 16th St.(De enige andere school is een private katholieke school).Niet ver daarvandaan woont in 3615 13th St., Ronald Robert Minor.Hij is 13 en woont met zijn 2 zussen Evelyn,15 en Maxine 6 bij zijn ouders.Zijn oudere broers Gerald en Clifford en zijn oudste zus Ona Bell zijn al het huis uit.Rochelle leert Ronald misschien al op school kennen.In ieder geval huwen ze 7 jaar later op 16 april 1937 in Grand Island, Hall County, Nebraska, in vogelvlucht een 100-tal km van Columbus.Rochelle is dan 23 en Ronald is eeen paar weken voordien 20 geworden.

Omaha geboortestad van Rochelle - Columbus vanaf 1929 bij de Heitkam familie - Grand Island huwelijk 1937

Waarom ze in Grand Island huwen heb ik nog niet teruggevonden.Misschien werkt Rochelle er.Na hun huwelijk  wordt twee jaar later op 29 april 1939 hun eerste kind en zoon geboren in Columbus.(zie verder).
 
 

Tijdens de jaren dat ze bij de Heitkam's woont mag Rochelle haar familie opzoeken in Omaha, ongeveer 120 km in het oosten.Ze heeft vooral contact met het gezin van Alix Deprez en haar man Albert Vanhoutte, waar zoals we eerder zagen haar 2 broers werden opgevangen.Eén van haar beste vriendinnen is Gabrielle Vanhoutte, de oudste dochter van Albert en Alix, en net als haarzelf in 1913 geboren in Omaha.

Foto links genomen in Omaha in 1931 - 1e links:Rochelle en 1e rechts Gabrielle.
 
 
Foto onder: volgens notitie op de achterkant genomen in Detroit in 1931, waarschijnlijk op bezoek bij familie - helemaal rechts Rochelle die nu 18 is met naast haar, haar (jongste) tante Rachel Deryckere (35) en haar man Walter John Furlong.Aan de achterkant Gabrielle Vanhoutte,beste vriendin van Rochelle en dochter van Alix Deprez.Helemaal links niet bekend.
 
 
 
 
 
 
  

B.De 4 kinderen van Julius na hun jeugd en huwelijk

 
1.Georges Gerard Olien °1907
 
We beginnen met de oudste Georges, in 1907 in Wevelgem geboren.Hierboven hebben we gezien hoe Albert Vanhoutte hem noodgedwongen aanraadt naar Montana te gaan en daar een job te zoeken bij de spoorwegen.In de zomer van 1929 werkt George van 30 juli tot 21 augustus al als 'teamster' (chauffeur) bij Oliver Bundy in Laurel, Montana.Dat hij net in Laurel werkt en dat zijn oom Albert Vanhoutte hem aanraadt daar werk te zoeken is geen toeval.Want sedert 1916 woont Georges Albert Deryckere in Laurel.Hij is de broer van Alix en Adelina Deprez en dus de oom van Georges.Erg goed zal Georges hem wel niet kennen, misschien alleen van een paar occasionele gelegenheden waaop de familie Deprez--Deryckere samenkomt.Georges Albert werkt al sinds zijn aankomst in Laurel voor de Northern Pacific Railroad en in 1930 al 12 jaar als switchman.Hij kent het beroep dus als geen ander.
 

Vakantiejob als teamster in Laurel in de zomer van 1929


Georgius Albericus Derycker °1889 - één van de 9 kinderen van Sidonia Adronia Holvoet, die allen naar de
USA emigreren - City Directory 1930 Billings - Laurel

Omdat de Amerikanen veel moeite hebben met Deryckere, gebruikt Georges na de jaren 30 een andere achternaam.Zijn broer Hilarius Deryckere veranderde zijn naam in Benjamin Deprez.Georges kiest voor 'Durkee'.


 

Georges is bereid om het te proberen en vertrekt dus richting westen.Rond 1908 werd Laurel het verzendings-en servicecentrum van de Northern Pacific, Great Northern en Burlington Railroads.In 1909 legt de Northern Pacific Railroad er ook de grootste rangeerterreinen aan tussen Minneapolis in het oosten en Seattle in het westen.Velen trekken er in de crisisperiode naar toe om werk te zoeken.Terwijl hij aan het werk is bij Bundy, solliciteert George al bij het centrale divisie hoofdkantoor van de Northern Pacific Railway in Livingston, Montana;Na het bezorgen van de nodige inlichtingen, referenties en aanbevelingen, wordt hij op 22 augustus 1929 aanvaard als switchman in Laurel.Hij moet dus net als zijn oom de wissels bedienen.

Foto links: Een switchman aan het werk in 1930.

Vijf maand na zijn eerste werkdag vraagt hij op 31 januari zo vlug mogelijk verlof aan voor 90 dagen, en vervoer naar Omaha.Hij krijgt toelating voor 30 dagen verlof vanaf 27 februari.Er blijkt niet direct iets gebeurd te zijn in de familie waardoor hij dringend zou moeten terugkeren naar Omaha.Misschien kan hij niet aarden in Laurel of heeft hij heimwee.
In ieder geval vraagt hij iedere maand opnieuw een toelating voor afwezigheid aan voor 30 tot 60 dagen.Hij krijgt telkens 30 dagen verlenging.
Op 8 juli zendt hij een brief om te vragen hoe lang ze hem kunnen missen bij de firma.Hij verdient nu 12 tot 15$ per dag in Omaha, en staat niet te springen om terug te keren naar Laurel.
Het adres waarop ze hem kunnen bereiken is dat van de winkel van zijn oom Albert Vanhoutte.
 
 
 
 
Georges Olieu wordt in de 1930 City Directory van Laurel opgenomen.
 
 

Op 25 augustus 1930 keert hij terug naar Laurel maar in december vraagt hij al weer toestemming voor afwezigheid aan.Vanaf 15 december krijgt hij een toelating voor 90 dagen.Op 16 maart 1931 moet hij dus opnieuw aan het werk.Hij doet deze keer geen nieuwe aanvraag, maar gaat ook niet meer terug.

Hij wordt door de Northern Pacific opgeroepen om op woensdag 10 juni 1931 te verschijnen voor een formeel onderzoek naar de reden waarom hij zich niet terug heeft aangemeld op zijn werk op 16 maart.Nu wil hij duidelijk niet meer terug en hij gaat ook niet naar Montana om zich te verdedigen.Op 8 juli verzendt de firma zijn ontslagbrief ingaand met terugwerkende kracht op 22 juni. 
Op 1 april 1930 beginnen de tellers met de nieuwe census.George is in die census niet terug te vinden.We weten dat hij teruggekeerd is naar Omaha en als referentieadres de winkel van zijn oom Albert opgeeft.Albert woont nog op hetzelfde adres in 3939 F Street.Albert Olien, nu 15 wordt op hetzelfde adres vermeld, maar George dus niet.
 
 
 
In 1935 wordt hij opgenomen in de city directory van Omaha.Hij werkt als klerk voor Stella Scavio die in dranken handelt.Hij huurt een kamer in 618 S 17th ST.Op die plaats bevindt zich nu het Douglas County Department of Corrections.
 
 
 
 
 
In november van datzelfde jaar huwt hij in Omaha met Verna Myers, dochter van Frank Myers.Ze is 31 en werd geboren in Iowa.Kort na hun huwelijk vertrekken Georges en Verna naar Chicago.In 1936 werkt hij daar voor de Curtiss Candy Co., opgericht in 1916.Curtiss Candy, gespecialiseerd in snoeprepen, raakt vooral bekend na het lanceren van de 'Baby Ruth' candybar in 1921.Ongeveer 300 mannen en 1900 vrouwen werken in het midden van de jaren 30 voor deze snoepfabrikant. 
 
Hij gaat daarna werken voor de Chicago Western Railway Company.In augustus 1941 solliciteert hij opnieuw bij de Northern Pacific Railway, nu voor een job als brakeman in de Galena-divisie, ongeveer 239 km ten noord-westen van Chicago.
 
 
Formulier met het bediende nummer en tevens social security number van Georges
29 juli 1941 - de geboorteplaats vermeldt Omaha maar Georges werd in Wevelgem,België geboren
 
Hij geeft als referentie op dat hij al eerder heeft gewerkt voor de maatschappij.Die vraagt op 11 augustus de gegevens op in Laurel en vermeldt erbij dat de aanvraag van George niet kan goedgekeurd worden zolang ze geen bevestiging daarvan hebben ontvangen.Deze laat op zich wachten en George zendt op 27 en 30 een telegram om hen aan te sporen een brief met bewijs van dienst op te zenden.

 
 
 
 
In het eerste telegram vermeldt George Olien zijn adres.Hij woont in 3702 North Avenue, Melrose Park, een voorstad van Chicago.Het bewonersaantal van Melrose Park bedraagt in 1940 ongeveer 11.000 (in 2014 25.500).North Avenue (Illinois Route 64) is nu een drukke highway.
 
Of George ook de job als brakeman kreeg is niet bekend.Vanaf 1941 is ook niets meer terug te vinden over hem.Verna is twee maal terug te vinden in een krantenbericht.Ze woont in 1958 en ook nog in 1964 in R2 Villa Avenue in Addison.
 
 
Rechts: Melrose Park waar George en Verna in 1941 wonen en links:Addison met Villa Avenue waar ze in de jaren 50
en 60 wonen
 
 
 
 
Georges en Verna blijven kinderloos.Ze gaan later uit elkaar maar blijven offiieel gehuwd.Verna overlijdt in Addison op 1 september 1972.Ze wordt overgebracht naar het Evergreen emorial Park Cemetery in Omaha en daar begraven.Georges overlijdt ook in Addison, op 67 jarige leeftijd op 21 mei 1975.Hij wordt op de grafsteen in Omaha vermeld, maar wordt gecremeerd in
Chicago.Omdat Georges en Verna al in 1935 uit Omaha vertrekken en geen kinderen kregen is er geen familie meer die meer inlichtingen over hen kan geven.Ik heb daarom tot nu toe ook geen foto teruggevonden van Georges.
 
 

 

 

2.Aline Louis Olieu °1909Aline Louise is in 1929 20 jaar en heeft een 7 tal jaar bij familie moeten wonen na het verdwijnen  van haar vader. Ze ontmoet in Omaha Robert Frederick Head, een muzikant.Robert is maar 4 dagen ouder dan Aline en geboren in Missouri als enig kind van Frederick en Josephine Delauhy.Zijn vader is vanuit Torquay, Engeland geëmigreerd naar de USA en de ouders van Josephine zijn van Bohemen.Op dinsdag 8 oktober 1929 huwen Aline en Frederick in Council Bluffs, Iowa.Hoewel in een andere staat, wordt Councils Bluffs alleen maardoor de Missouri River gescheiden van Omaha.De enige getuige aanwezig bij het huwelijk is de vader van Frederick.
 
 

 
 
Na het huwelijk huren ze voor 55$ een huis in 5819 Pierce Street in Omaha.De ouders van Robert wonen vlakbij in 1202 58th Street.Vader Frederick Head is ingenieur bij 'Grain Exchange' in Omaha en Robert is muzikant in het World Theatre van Omaha.
 
 
 
 
Census 1930: Aline Olieu vermeld als Allee Head
 
 
 
Het World Theatre wordt op 15 april 1922 geopend in 1506 Douglas Street, Omaha.In 1935 verandert de naam in Omaha Theatre en het blijft bestaan  tot 26 februari 1978.
 
Op 23 juli 1930 wordt hun zoon Robert Frederick geboren.In 1931 gaan Aline en Robert een jaar inwonen bij de ouders van Robert, en verhuizen daarna naar 5823 Pierce Street.Op 9 februari 1935 wordt hun dochter Mary Alice geboren en in dat jaar Robert als muzikant en opent een bakkerij in 5024 Leavenworth.Een jaar later kopen ze een huis in 6233 Pacific St. en in datzelfde jaar kopen de ouders van Robert een huis in Poppleton Avenue.Alle adressen liggen in dezelfde buurt van Omaha, dicht bij Elmwood Park, één van de grootste parken van Omaha.
 
 


 
 

 
Op 9 februari 1935 wordt Alice geboern, dochter van Robert en Aline Olieu
 
Omaha City Directory 1937
 
In de census van 1940 is nog niets veranderd.Aline en Robert en ook zijn ouders wonen nog op dezelfde plaats.Robert heeft is nog altijd bakker en werkt ongeveer 70 uur per week.In 1940 heeft Aline Louise nog de Belgische nationaliteit, hoewel ze dan al 30 jaar in de USA verblijft.Op 14 oktober 1940 bekrachtigt het Amerikaanse Congres de 'Nationality Act', die de nieuwe voorwaarden bepaalt voor naturalisatie tot de Amerikaanse nationaliteit.
 
Art 310(a) bepaalt het volgende:
 
 
 
Aline Louise voldoet aan deze voorwaarden.Ze is na 21 september 1922 en voor 24 mei 1934 gehuwd met een Amerikaan.Ze kan genaturaliseerd worden indien ze voldoet aan de voorwaarden van de naturalisatiewet, met 2 uitzonderingen.Ze moet niet eerst een intentievereklaring om Amerikaan te worden, afleggen voor de rechtbank.Ze moet voorafgaande aan de petitie voor naturalisatie geen 5 jaar in de USA gewoond hebben en 6 maand in de staat waar ze de petitie indient.
Geen probleem dus voor Aline die al 30 jaar in de USA woont in Omaha.
 
 
 
Alle persoonsgegevens van Aline worden in de petitie vermeld.Haar geboortedatum is in werkelijkheid 27 maart ipv 23 maart 1909 en Aline herinnert zich de juiste naam niet meer van de gemeente waar ze werd geboren.In plaats van Wevelgem, wordt het Wolvertem in Vlaams Brabant.Aline was ook nog maar anderhalf  toen ze vertrok met haar moeder uit Wevelgem.Er wordt ook een beschtijving van Aline opgenomen.Ze heeft grijze ogen en bruin haar.Ze is 1.52m en weegt ongeveer 48 kg.
 
 
 

 
Er moeten 2 personen instaan voor Aline en zweren dat ze haar kennen, weten dat ze voor het indienen van de petitie in de USA woonde sinds de vermelde datum, dat ze van goed gedrag en zeden is, toegewijd aan de principes van de Amerikaanse grondwet, en op ieder vlak geschikt als burger van de USA.Mary Heagle, 42 en geboren in Nebraska doet dit als eerste.Ze woont in 1120 S 60th vlakbij Pierce Street.Haar man John is 40,automecanicien en net als Frederick Head, de man van Aline, geboren in Missouri.(Mary Heagle zal in november 2000 in Omaha op 98 jarige leeftijd overlijden).De tweede die borg staat voor Aline is Beatrice Svolopoulos.geboren in 1911 in Alabama en gehuwd met de Griek Gregory Svolopoulos.Ze houden in Omaha in die periode het G&B café-restaurant open.
 
Rond 1943-43 stopt Frederick Heda met de bakkerij en wordt verkoper van onroerend goed en werkt daarna voor een investerings sydicaat.In 1947 en 1948 werkt hij weer een paar jaar als muzikant en daarna als verkoper bij Sears, om dan weer in onroerend goed te handelen.
 
 

Albert Jerome Olien, de jongste broer van Aline met zijn zoontje Rodger Glenn,
Aline Louis Olieu en haar dochter Alice rond 1950.
 
De 2 broers van Aline zijn ondertussen in de jaren 30 uit Omaha vertrokken.Haar ouder broer Georges woont in Melrose Park, bij Chicago en haar jongere broer Albert is militair,en woont op verscheidene plaatsen alvorens hij zich definitief vestigt in Little Rock, Arkansas.Aline heeft dus maar occasioneel contact met Georges en Albert.Ze heeft wel veel contact met haar jongere zus Rochelle die vanaf 1946 vanuit Columbus definitief terugkomt naar Omaha.
 
 
Na het huwelijk van hun kinderen in 1955 verhuizen Aline en Frederick naar Shawnee Mission, nabij Kansas City, en ongeveer 308 km van Omaha.Aline Olieu overlijdt er in februari 1980, een maand voor haar 71ste verjaardag.Frederick overlijdt een jaar later, en ze worden beiden begraven in het Evergreen Cemetery Memorial Park in Omaha.
 
 
 
 
 

3.Rachel Anzelle Olieu aka Rochelle Olien °1913

 
Na Aline komen we bij Rachel Anzella Olieu, die meestal Rochelle werd genoemd.In 1937 huwt ze in Grand Island, Nebraska met Ronald Minor.
 
Rachel Anzella Olien  in 1935, twee jaar voor haar huwelijk

Na hun huwelijk in Grand Island gaan Ronald Minor en Rochelle Olien in Columbus wonen, waar Rochelle sinds 1929 bij Homer Heitkam en Anna Trempi verbleef.Ze zijn voor Rochelle ondertussen de ouders die ze niet meer heeft en voor haar kinderen worden ze hun 'adpotive grandparents'.Op zaterdag 29 april wordt hun zoon Lawrence William Minor geboren.GabrielleVanhoutte is doopmeter en ze komt samen met haar ouders vanuit Omaha naar Columbus voor het doopsel.
 
 
Columbus 1939
Foto hierboven: van links naar rechts met hun leeftijd in 1939
 
Edith Olive Fitzgerald (54) en John William Minor (57), ouders van Ronald Minor (22) naast hen, Gabrielle Vanhoutte (26), nicht en beste vriendin van Rochelle Olien (26) voor haar met haar zoontje Lawrence, Alice Vanhoutte geboren als Alix Deprez (54) en Albert Vanhoutte (53), tante en nonkel van Rochelle, Maxine Minor (15), de jongste zus van Ronald, Ray Messing (30) en Evelyn Minor (25),schoobroer en oudere zuster van Ronald met hun oudste zoon
 
Columbus 1939 - geboorte Lawrence Minor met de ouders en de 'godparents' - Ronald Minor, Gabrielle Vanhoutte
Rochelle Olien en Ray Messing
 
Rochelle en Ronald wonen tot 1947 in het landelijke Columbus.Na zoon Larry worden in Columbus nog 3 dochters, Judith Ann, Sharon Kay en Ona Marie geboren.Op 27 december 1943 moet Ronald Minor in dienst en hij zal dat blijven tot 17 juni 1947.
 
 
Larry en Ronald Minor 1943
Larry en Ronald Minor Columbus 1941

 
Columbus 1944 - Rochelle Olien met de 5 jarige Larry met zijn vriendjes op zijn 'birthdayparty'
 

Columbus 1944 -Rochelle Olien met Larry, Judy en Sharon Kay - Vader Ronald is nog in het leger en Larry draagt
ook een militair pakje
 
 
 
Foto hierboven: Ook in 1944.Larry, tijdens een verlofperiode op bezoek bij zijn vader en grootmoeder, in Broomfield, Colorado.Van links naar rechts: John William Miner (1882-1981), Judith Ann Minor, Mary Ann Haggard, moeder van John William (1862-1951) Ronald Minor en Rochelle 'Minor' Olien
 
 
Foto links: Ook Gabrielle Vanhoutte komt haar 'godson' Larry dikwijls opzoeken in Columbus, hier rond 1943.
 
Rochelle krijgt ook veel hulp van Anna Trimpi.Die is in 1937 wegens gezondheidsredenene gestopt met het openhouden van de Paradise Inn, en haar man Homer heeft die overgenomen.Hij verkoopt ook spelautomaten.Hun dochter Pearl verhuist daarna eerst naar Omaha waar ze Ben Fili, geboren in Italië en 10 jaar ouder dan haar, leert kennen.Ze verhuizen eind jaren 30 naar Green River in Wyoming, waar ze samen in een café werken.Hoewel ze waarschijnlijk nooit officieel met hem huwt gebruikt ze vanaf dan de achternaam Fili.
 
Op zondag 15 juli 1945 krijgt Homer Heitkam in de namiddag een hartaanval in de River View Inn en overlijdt.Hij is 65 geworden.Ook Rochelle Olien nu officieel Minor wordt in zijn overlijdensbericht opgenomen.
 
 

 
 
 
 
Na het overlijden van haar man verhuist Anna Trempi
naar Omaha en woont daar in 5834 Woolworth Avenue.
 
In 1945 is Ronald Minor licht gekwetst geraakt.
 

Columbus 1945 -Ronald,Rochelle en Larry
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ronald moet wel nog terug naar het leger, en in 1946
verhuist Rochelle ook naar haar geboortestad Omaha.
Op 17 juni wordt Ronald definitief ontslagen en gaat
met Rochelle en de kinderen wonen in 2825 T Av.,
dezelfde straat waar haar tante Alix Deprez woont en
dicht bij R Street waar haar ouders rond 1910 toekwamen.
Ze worden voor het eerst opgenomen in de directory
van 1948.Rochelle werkt als opdienster in het Sicilian
Café in 1417 William Street.
 
 
 
                             

City Directory Omaha 1948 - onder 'Minor'
 
In 1947 vertrekt Anna Trimpi-Heitkam naar Eden, Wyoming, een gehucht met in een 220 tal inwoners.Ze gaat er de 'Paradise Inn' openhouden.Haar dochter Pearl houdt vanaf 1948 een hotel open in Pinedale,Wyoming, ongeveer 100 km van Eden.Larry, Rochelle en ook vooral de kinderen zullen haar missen.Ze gaan de eerste jaren in de vakantieperiodes dan ook geregeld op bezoek.Met de auto moeten ze zo'n 1262 km afleggen van Omaha tot Eden.

Op bezoek bij Anna in Eden in 1951 - Sharon Kay en Ona Marie Minor, dochters van Rochelle en een vriendin
in Eden bij de 'Oregon Trail Memorial Episcopal Church'
 
In 1947 laten Ronald en Rochelle een woning bouwen in 2130 S 47th Street in Omaha, waar ze de komende 30 jaar zullen wonen.De woning bevindt zich een 5 tal km meer naar het noorden van de
omgeving van het St.Mary's kerkhof en de St.Mary's school.
 
 
 
 
2130 47th S Street Omaha rond 1977 met Renee Rochelle Minor kleindochter van Rochelle Olien
 
 
De originele woning staat nog in 2130 S 27th Street
 
Larry en Rochelle krijgen uiteindelijk 5 kinderen.Na Lawrence Minor in 1939 volgen nog 4 meisjes:
Judith Ann, Sharon Kay, Ona Marie en Linda Dolores.Hoewel ze 5 kinderen heeft blijft Rochelle ook werken.Vanaf rond 1950 werkt ze voor Wilson & Co., één van de 4 grote vleesbedrijven van Omaha.Haar vader Julius werkte 30 jaar voordien al voor Armour & Co. en Cudahy Co.In 1950 overlijdt haar vader Julius aan de gevolgen van de val van een trap in een bar, maar Rochelle is dan overtuigd dat hij al bijn 30 jaar daarvoor overleden is.
 
 
 


City directory Omaha 1951 - Yellow Pages 78

 
 
Ronald Minor werkt als 'biller' en dispatcher bij Union Freightways.een vervoermaatschappij.De kinderen gaan voor het lager onderwijs naar de Beals Elementary School in S 48th St.

In 1952 is Anna Trempi 72 en ze verhuist vanuit Eden, naar Pinedale in Wyoming om daar bij haar dochter Pearl te wonen.Die houdt daar nu een verzorgingstehuis open.Zeven jaar later in 1959 ontvangt Rochelle slecht nieuws.Anna is op 25 juni overleden in de woning van haar dochter.Er vershijnt een overlijdensbericht in de 'Pinedale Roundup': (deel van de tekst zoals hij verscheen in de krant)

 

Het leven van Rochelle speelt zich nu grotendeels af in Omaha.Haar zoon Larry huwt op 6 december 1958 met Carol Judith McCormick.Judy is 5 dagen voor het overlijden van Anna in Omaha gehuwd met Francis Kaufmann.Ook de andere 3 zussen huwen daarna.Sharon Kay met John Lewis Mann, Ona Marie met James Loder en de jongste Linda Dolores in 1982 met Joseph Fanciullo.


Larry Minor, Rochelle Olien, dochter Sharon Kay en Mildred McCormick een familielid van hun schoondochter in
hun tuin in S 27th Street
 
 

Rochelle Olien 1977Rochelle Olien 1973 met 4 kleinkinderenOp 2 maart 1973 overlijdt Gabrielle Vanhoutte, haar nicht op 65 jarige leeftijd.Haar broers heeft Rochelle niet veel meer teruggezien.Haar kinderen hebben haar jongste broer Albert Jerome zeker nooit ontmoet.Het meeste contact heeft ze met haar zuster Aline die sedert haar aankomst in Omaha is blijven wonen.Rochelle krijgt uiteindelijk 19 kleinkinderen.Ze overlijdt in Omaha op 27 december 1990 en wordt begraven in het Evergreen Memorial Park Cemetery, dezelfde begraafplaats als waar haar zuster Aline 10 jaar daavoor werd begraven.
 
 
 
  

4.Albert Jerome Olieu-Olien °1915

 
 
 
De jongste van de vier kinderen van Julius Olieu en Adelian Deprez was Albert Jerome.Rond zijn zeventiende stopt Albert Jerome met school en wordt automecanicien.Zijn oom Albert Vanhoutte bij wie hij opgroeit heeft voor hij met een kruideniersaak startte ook nog gewerkt als automecanicien.Op 8 november 1938 neemt hij dienst in het Amerikaanse leger niet met de bedoeling een opleiding te volgen als soldaat, maar om er als mecanicien te werken.In 1939 is hij gelegerd in Fort des Moines,in Des Moines, Iowa, ongveer 223 km ten oosten van Omaha.
 
 
 
 
 

Albert Jerome in 1931 op 16 jarige leeftijd
 
Op 1 april 1940 bevindt hij zich in Fort Lewis in Washington..Hij behoort tot de militaire reserve.Dit is een eenheid die niet bestemd is om te vechten.Hij is in dienst als werker voor de overheid.Hij draagt natuurlijk wel een legeruniform.
 
 
 
 

 
Hij blijft daar ook niet lang, want een jaar later huwt hij op 2 augustus 1941 met Nancy Jane Stiles, in Little Rock, Pulaski County, Arkansas.In 1942 wordt hij er in de city directory vemeld.
 
 
 
 
 
Nancy Jane Stiles en Albert Jerome Olieu in 1942
 
 
Zijn naam wordt nu beurtelings als Olien en O'Lien geschreven.Hij werkt waarschijnlijk in het J.T.Robinson Camp in Little Rock.Tijdens WOII wordt er ook een munitiefabriek gebouwd in Jacksonville, dicht bij Little Rock, waar Albert later zal wonen.Een jaar na het huwelijk van Albert en Nancy wordt op 13 augustus 1942 Albert Dale geboren.In de zomer van 1945 volgt dochter Nancy Lee.Op het einde van dat jaar is hij waarschijnlijk einde dienst.Hij neemt opnieuw dienst op 5 december in Little Rock, bij de munitieafdeling.Hij is technicus 3e graad (staff-sergeant) en is automecanicien.
 
Daarna wordt Albert weer overgeplaatst want hun tweede zoon en tevens laatste kind, Rodger Glenn wordt op 22 maart 1948 geboren in Aberdeen, Maryland.Hij werkt er waarschijnlijk in de 'Proving Ground' militaire basis, waar in WOII ook munitie wordt gemaakt en gewerkt en waar in het begin van de oorlog de bazooka wordt uitgevonden.
 
Foto links rond 1945: Links vooraan 1e meisje waarschijnlijk familie van Nancy Stiles, Albert Dale Olien,oudste zoon van Albert en Nancy en Alice Head, de dochter van Alberts oudste zus Aline.
Achteraan: Nancy Stiles en Albert Jerome Olien.
 
In 1952 vinden we Albert alweer op een andere locatie, in West Palm Beach in Florida.Hij werkt daar nu op de Air Force Base.
 
 
 
 
In 1956 is Albert nu waarschijnlijk aan het werk op de Schilling Air Fore Base dicht bij Salina.Zijn oudste zoon Albert duikt daar op in het jaarboek van de Roosevelt Lincoln Middle School in 1956
 
 

 
 
 
 
Een paar jaar later neemt Albert Dale O'Lien die zijn vader altijd in uniform heeft gezien, dienst bij de Navy.Hij doet vanaf 1960 dienst op de USS Saint Paul.In 1961 is hij Seaman (3de graad na Seaman Recruit and Apprentice) In 1963 is hij GMG3 (Gunners Mate Guns Petty Officer 3rd class)
 
Wat er gebeurt in 1963 heb ik niet kunnen achterhalen, omdat alle familie in de US overleden is.Hij overlijdt in ieder geval in 1963 op 21 jarige leeftijd in het ziekenhuis van het 'Naval Station Great Lakes 'in Noord-Chicago.Hij wordt overgebracht naar Little Rock en daar begraven in het Little Rock National Cemetery.
 
Links: Albert Dale als crewmember van de USS Saint-Paul in 1960
 
 
 
 
Crewlist USS Saint-Paul 1960
Albert Dale crewfoto 1961
                      
 
Albert Dale in 1962 , Seaman op de USS Saint-Paul met 3 Seaman Apprentices.
 
 
Foto rechts: Veterans Grave van Albert Dale op het Little Rock National Cemetery
 
  
Roger Glenn, de jongste zoon van Albert,is in 1968, 20 en moet naar Vietnam.Hij krijgt later 3 kinderen.De eerste  Rodger Glenn geboren in 1968 overlijdt in hetzelfde jaar.Justin Edward geboren op 19 juni 1972, komt op 4 juli 1975 op 3 jarige leeftijd jammerlijk om het leven in Houston door verdrinking.
 
De derde Joseph Olien, geboren in 1981 woont momenteel in Little Rock.
 
In december van 1981 overlijdt ook Albert Jerome Olien.Hoewel hij het grootste deel van zijn leven in het Amerikaanse leger heeft gediend en gewerkt, is er in de database van de US Veterans geen grafsteen van hem terug te vinden.Zijn vrouw Nancy Jane Stiles overlijdt 16 jaar later in september 1997.in Jacksonville.
 
 
 
 
 
Dochter Nancy Lee O'Lien huwt in 1965 met Jerome Alan Ponder die ook 4 jaar in de United States Air Force dient.Ze krijgen 2 kinderen, Nancy Dawn en David Wayne.Nancy Lee overlijdt in 2000 in Malvern, Arkansas en Jerome Alan in 2012 in Jackson,Tennessee.Hun zoon David Wayne is al in 1999 op 31 jarige leeftijd overleden.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
De 4 kinderen van Julius Olieu en Adelina Deprez krijgen samen 10 kinderen.Julius zal nooit één van die kleinkinderen ontmoeten.Oudste zoon Georges blijft kinderloos.Aline krijgt 2 kinderen, Rachel Anzella 5 en Albert Jerome 3.De 2 zonen van deze laatste zijn dus de enige die de achternaam,ondertussen als O' Lien geschreven kunnen doorgeven.Helaas sterft zijn oudste zoon Albert al op 21 jarige leeftijd, en overlijden de 2 eerste zonen van zijn jongste zoon Roger Glenn al op heel jonge leeftijd.De 3de zoon Joseph O' Lien is nu 35 maar zwaar ziek, en zal kinderloos blijven.Met hem zal dus de laatste drager van de naam Olieu-O'Lien van de tak van Julius en Adelina Deprez verdwijnen.Ze hebben natuurlijk heel veel afstammelingen met een andere achternaam.De 5 kinderen van Rachel 'Rochelle' Olien, zorgden voor 19 achterkleinkinderen! 
 
In het volgende deel van 'Naar de USA'  gaan we terug naar Julius die zoals we in deel 2 zagen in 1930 in Bygland, Minnesota, woont en werkt. op een boerderij.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten