zaterdag 2 april 2016

Naar Bousbeque en Roncq - de Olieux's in Frankrijk

Midden de jaren 1870 beslist Ivo Olieux, zoals zoveel andere West-Vlamingen uit te wijken naar Noord-Frankrijk.Hij kiest voor Bousbecque, vlak over de Belgische grens.
 
Ivo wordt geboren in Gullegem op donderdag 27 juli 1854.Vader is Vincentius Fredericus Olieux, 29 en zwingelaar, en moeder Barbara Theresia Tuyttens, 27.Ze zijn gehuwd in 1850 en Ivo is hun derde kind, en waarschijnlijk vernoemd naar de 17 jaar oudere broer van Vincentius.
 
 
In 1851 wordt het eerste kind van Vincentius en Barbara, Eligia Olieux geboren.Ze overlijdt al na 13 dagen.Daarna volgt in 1853 Eduard Constant die in 1860 op 7 jarige leeftjd overlijdt.Ivo, over wie we het verder zullen hebben is de derde in rij.Na hem wordt in  1857 Ludovica geboren.Zij overlijdt 13 jaar later in Wevelgem.In 1858 is Carolus Ludovicus hun vijfde kind.Hij overlijdt ook op heel jonge leeftijd, wanneer hij pas 6 maanden is.In 1860 wordt het zesde kind geboren, dat in herinnering aan zijn overleden broertje ook de naam Carolus Ludovicus krijgt.En op 17 augustus 1862 is het de beurt aan Sylvie.Zij zal de laatste zijn want een week later overlijdt vader Vincentius.Hij is pas 37.
 
Moeder Barbara blijft achter met 4 jonge kinderen, Ivo, 8 jaar, Ludovica, 5, Carolus, 2 en de pasgeboren Sylvie.Toch huwt ze pas 6 jaar later in 1868 opnieuw, met vrijgezel Petrus Joannes Vanoverbeke, 49 en paardengeleider in het nabijgelegen Wevelgem.Ze verhuist met de kinderen naar Wevelgem en krijgt daar, hoewel ze dan al 42 is, nog een dochter Celina.
 
Ivo is ondertussen 14 en groeit dus nog een aantal jaren op met stiefvader Petrus Vanoverbeke.
Rond 1875 besluit hij in Noord-Frankrijk werk te zoeken als landarbeider.Bousbecque is maar een kleine 10 km van Wevelgem verwijderd, en hij kan dus gemakkelijk contact houden met de familie.
 
 
Het is ook daar dat hij Victorine Bostyn ontmoet.Victorine werd in 1863 geboren in Dadizele en verloor al op jonge leeftijd haar ouders.Ze werkt als landbouwster.Op maandag 6 november 1882 huwen ze om 7.30 's morgens in het gemeentehuis van Bousbecque.Moeder Barbara Tuyttens is aanwezig en één van de getuigen is de 26 jarige Amand Vandeputte, vlaswerker in Wevelgem, die 3 weken later zal huwen met Sylvie Olieux, de zuster van Ivo.November 1882 is dus een feestmaand voor de familie.
 
 
 
Bij zijn huwelijk verklaart Ivo niet te kunnen ondertekenen wegens ongeletterdheid, maar bij de geboorte van zijn eerste zoon heeft hij in iedere geval geleerd om zijn naam te schrijven.
 
 
 

 Links: Victorine Bostijn, vrouw van Ivo Olieux
 
 
Negen en een halve maand later wordt op 22 augustus 1883 hun eerste kind geboren, een zoon met de voornamen Henri Camille.Ivo is landbouwersknecht en Victorine blijft nu thuis om te zorgen voor haar pasgeboren zoon. Het gezin woont in de sectie 'Basse-Ville'
 
Op 14 december 1885 volgt een tweede zoon, Désiré Gustave Léon en op 23 februari 1887 krijgen ze een dochter Marie Louise.
Op 29 augustus 1889 wordt Jules Emile geboren en op 22 juni 1891 nog een meisje Louise Sophie.Die blijft echter maar 5 uur in leven.
 
Het gezin woont ondertussen in het gehucht 'des Oblards' in Bousbecque.Dit is een gebied met veel landerijen.Tot vandaag is dat nog altijd zo.
 
 
 
 
 
 
Hierboven: uittreksels uit de geboorteaktes van de 2 eerste kinderen van Ivo en Victorine.
Hieronder: De Grote Markt van Bousbecque links het Gemeentehuis waar Ivo de geboortes en overlijdens gaat aangeven
 

Ivo werkt de eerste jaren dus als landarbeider in het landelijk deel van Bousbecque.Later werkt hij in de papierfabriek die werd opgericht in 1883 door de familie Dalle.Een vooraanstaande familie in ieder geval.Van 1847 tot 1940 en van 1942 tot 1877 is er ononderbroken een lid van deze familie burgemeester in Bousbecque.
 
Ivo zal er niet zo lang werken, want op dinsdag 21 juli 1891, een week voor zijn 37e verjaardag, overlijdt hij thuis om 1 uur s' nachts.De geschiedenis lijkt zich te herhalen, want ook zijn vader stierf op 37-jarige leeftijd.Victorine Bostijn blijft achter met 4 kleine kinderen van 8,6,4 en 2 jaar.Ze is zelf nog maar 27.Net als zovele andere vrouwen  in de 19e eeuw moet ze op zoek gaan naar een andere man, die ook de zorg voor haar kinderen op zich wil nemen.
 

 
 
Ze vindt die in de persoon van de 4 jaar jongere Cyrille Devoghel, in 1868 geboren in Beselare.Ze huwen op 17 juni 1893, bijna 2 jaar na het overlijden van Ivo, in Wervik.Ze hebben elkaar in Bousbecque ontmoet en waarschijnlijk een aantal maanden voor hun huwelijk afgesproken om naar Wervik te verhuizen.Victorine is in ieder geval al in verwachting wanneer ze trouwen, want nauwelijks anderhalve maand later wordt Arthur Fidéle Devoghel geboren.Een jaar later wordt op 11 augustus Léon Léonard geboren, die na 6 maand overlijdt.Ze verhuizen daarna naar Komen en daar wordt nog Louise Marie Devoghel geboren.Victorine heeft nu 6 kinderen, 4 van Ivo en 2 van Cyrille.Henri Camille Olieux de oudste is ondertussen 14.In 1902 besluiten ze om opnieuw naar Frankrijk te verhuizen en ze vestigen zich in juni in Roncq.
 
In 1906 woont het gezin volgens het bevolkingsregister van Roncq, in de Rue de la Vieille Cour.Arthur Devoghel dan 13 zal 6 jaar later overlijden aan de gevolgen van tuberculose.Vreemd genoeg wordt geen van de Olieux's vermeld.Deze zijn dan 23,21,19 en 17.Zoals we verder zullen vaststellen is de tweede zoon Désiré Olieux in dat jaar in dienst bij het Belgische leger.Het is mogelijk dat de anderen als kinderen uit het eerste huwelijk van Victorine vergeten worden te noteren.Je zou in ieder geval verwachten dat de twee jongste nog bij hun moeder wonen.
 
 
 
Oudste zoon Henri Camille is de eerste die huwt in 1907 met Rosalie Devos, geboren in Halluin, maar dochter van een Vlaamse vader afkomstig uit Izegem.Henri oefent het beroep uit van koperslager.5 maanden voor het huwelijk hebben ze al een zoon gekregen: Désiré Léon Joseph geboren op 29 oktober 1906.Negen jaar later krijgen ze op 27 maart 1915 nog een dochter Marguerithe.
 
Van links naar rechts: Rosalie Devos, Désiré Olieux, Marguerithe Olieux, Henri Camille Olieux
Henri Camille doorbreekt het patroon van zijn vader en grootvader die beiden al op 37 jarige leeftijd overleden.Hij wordt 89 en overlijdt in Roncq in 1973.Zijn vrouw Rosalie Devos is dan al 36 jaar overleden.
 
  
Hun zoon Désiré Olieux wordt houtdraaier en borstelmaker.Hij huwt op 5 oktober 1929 met Odette Juliette Eugénie Leroux.Ze blijven echter kinderloos.Désiré overlijdt in 1987 en Odette in 2000.
 
Legerdienst Désiré Olieux in Toulouse
      
Zijn 9 jaar jongere zus Marguerithe Olieux huwt in 1933 met  André Arthur Durieuw.Ze wordt kantoorbediende.Ook dit echtpaar blijft kinderloos.Henri Camille Olieux heeft dus geen kleinkinderen gekregen.Het is me niet bekend of Marguerithe nog in leven is.
 
 
25-11-1933 Vooraan L-R: Rosalie Devos-André Durieuw-Marguerithe Olieux -moeder bruidegom
 Staand L-R: Henri Camille Olieux-vader bruidegom-Odette Leroux-Désiré Léon Olieux
 
 
We schuiven nu door naar de tweede zoon van Ivo Olieux, Désiré Gustave Léon geboren in 1885.Rond 1904-1905 bevindt hij zich al meer dan een jaar in Gullegem waar zijn vader vandaan kwam.Omdat zijn ouders de Belgische nationaliteit hebben mag hij kan kiezen om militaire dienst te doen in België.Hij krijgt in eerste instantie vrijstelling van een jaar wegens een varicocele (spataderen op de balzak).Het beroepshof vindt dit echter een onvoldoende reden en bevindt Désiré dus alsnog geschikt voor dienst.Op 6 juni wordt hij ingedeeld bij de Carabiniers.
 
 
 
 
Op 5 oktober 1909 trouwt hij in Roncq met Celina Marta Vansteenkiste, geboren in 1889 in Izegem.Net als bij zijn broer is er al een geboorte aangegeven voor het huwelijk.Op 12 maart 1909  wordt Marie Louise Olieux geboren.Het echtpaar zal verder geen kinderen meer krijgen.De varicocele waaraan Désiré lijdt is daar waarschijnlijk de oorzaak van.Hij opent daarna een fietsenwinkel in Roncq.De drukker van de formilieren heeft de x achteraan zijn naam vergeten.De stempelmaker heeft die er wel bijgeplaatst.
 
 
Désiré Olieux overlijdt op 7 februari 1952 in Roncq.Hij is 66 geworden.
Dochter Marie Louise Olieux huwt 2 keer, in 1925 met Salomon Arthur Quidousse en in 1952 met Georges Joseph Dewaele.Ze blijft kinderloos en overlijdt op 18 januari 1973 in Tourcoing.
 
 
Als derde kind van uitwijkeling Ivo wordt op 23 februari 1887, Marie Louise Olieux geboren.
 
Ze huwt op 28 augustus 1909 in Roncq met Jules Arthur Haedens.Op nieuwjaarsavond 1911 wordt hun eerste en enig kind geboren, zoon Henri Arthur Haedens. 

 
Marie Louise Olieux met haar zoon Henri Haedens en haar moeder Victorine Bostijn
 
De 2 foto's hierboven werden op dezelfde dag genomen waarschijnlijk in 1918 ter gelegenheid van de eerste communie van Henri.
 
Henri Haedens huwt in 1934 in Roncq met Clemence Verhulle.Marie Louise Olieux overlijdt 9 jaar later in 1943.Jules Haedens huwt in 1947 opnieuw, met Auguste Lagaisse en overlijdt 6 jaar later in Mouvaux. in het nabijgelegen Mouvaux.Henri blijft zijn hele leven in Roncq en overlijdt er in januari 1990.
 
 
 
Zo komen we aan het 4e kind van Ivo Olieux en Victorine Bostijn, Jules Emile Olieux, geboren op 29 augustus 1889.Wanneer hij nog heel klein is valt Jules met zijn kinderstoel om in het vuur van de open haard.Hij verliest zijn pink en een deel van de ringvinger van zijn rechterhand.Hij houdt er ook littekens in zijn gezicht aan over.
Links een foto an Jules Emile rond 1813.
 
Op zaterdag 12 mei 1917 huwt hij in Roncq met Marie Madeleine De Brauwer, geboren in Halluin.Ze is de dochter van Theophiel De Brauwer, die vanuit Lovendegem naar Noord-Frankrijk is gekomen.
 
Twee jaar na het huwelijk wordt op 7 mei 1919 Antoinette Marguerite Olieux geboren.De eerste juli 1923 volgt een tweede dochter, Marie Julienne en op 23 februari 1927 tenslotte Julien Arthur.
 
 

Marie Madeleine De Brauwer en Jules Emile Olieux - mei 1917
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Jules Emile werkt eerst als spinner en later als electricien in de vlasspinnerij van de familie Leurent in Roncq (zie afbeelding hieronder)
 
 
Zoals vermeld krijgt het echtpaar 3 kinderen, Antoinette, Marie en Julien.Hieronder een foto genomen in 1938 ter gelegenheid van de Plechtige Communie van Julien.
 
Julien, Marie en Antoinette Olieux
 
Oudste dochter Antoinette is ook de eerste die trouwt eind november 1941 met Raoul Coisne.Ze zullen 2 zonen krijgen.Antoinette overlijdt op 22 december 1974 in Rijsel en Raoul die in 1980 nog een tweede keer huwt in 1998.
 
29 november 1941 Roncq - huwelijk Raoul Coisne met Antoinette Olieu
 

 
 

 
Tweede dochter Marie Julienne huwt 5 maand later een eerste keer met Albert Debliquy.Ze krijgen in 1943 een dochter Chantal.Albert overlijdt echter al in 1946 op de jonge leeftijd van 23.Een jaar later huwt Marie Olieux opnieuw, nu met Albert Bauters.Ze krijgen tussen 1948 en 1964 nog 4 kinderen.
Marie overlijdt op 22 januari 1983 in Roncq.Haar tweede man Albert is 4 jaar voordien overleden.
 
Links een foto van Marie en haar eerste man Albert bij de geboorte van hun dochter Chantal.
Marie Olieux op 4-jarige leefijd rond 1927
 
Als derde volgt dan Julien Arthur Olieu.Hij wordt geboren op 23 februari 1927 en is nog in leven.
Hij huwt op 29 oktober 1948 in Halluin met Agnes Vanhecke, afkomstig uit Tourcoing.Ze krijgen een jaar later een dochter Sabine Antoinette Julienne.Het zal hun enig kind blijven.
 
Julien Arthur Olieux rond 1930
 
Julien zal werken als opzichter in een wolspinnerij en instructeur in lichamelijke opvoeding.Hij is vooral gepassioneerd door de geschiedenis van Roncq en verschillende artikelen van zijn hand verschijnen in de loop van de jaren in de krant Nord-Eclair.Samen met de in 2005 overleden Jacqueline Verhulst werkte hij onder andere aan een geshiedenis van de straten van Roncq.
 
Julien en zijn dochter zijn ook de laatste 2 afstammelingen van Ivo met zijn achternaam Olieux.Na hen loopt de tak ten einde.
 
Foto links: Julien en Agnes Vanhecke op hun huwelijksdag 29 oktober 1948.
 
 
 
 
 
 
 
 
Na het overlijden van Ivo Olieux in 1891 huwt Victorine Bostijn 2 jaar later opnieuw met Cyrille Devoghel.Ze krijgen 2 zonen en 1 dochter.De tweede zoon Léon overlijdt al na 6 maanden.De 4 kinderen die ze kreeg met haar eerste man Ivo zijn nog alle 4 thuis.De oudste is nog maar 14 en ze groeien dus nog samen op met hun halfbroer en halfzus.De oudste van de twee Arthur wordt geboren in 1893.Hij gaat ook in de spinnerij werken waar zijn halfbroer Jules Olieux al tewerkgesteld is.Op een dag baadt hij  in het koelbassin van de fabriek en houdt daar tuberculose aan over.Hij vecht nog tegen de ziekte maar overlijdt op 25 september 1911 op 18 jarige leeftijd.
 
Alleen Louise Marie Devoghel blijft nu over (foto hieronder)
 
 
 
 
 
Ze huwt met Arthur Vanmalle en samen krijgen ze 1 dochter, Marie Louise.
 
 
Marie Louis Vanmalle
 
                                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zoals eerder vermeld eindigt de tak van Ivo Olieux met Julien en Sabine Olieux.Wanneer we terugkeren tot Ivo's grootvader Joannes Eugenius Olieux (1778-1846) zijn er nog 5 afstammelingen: Julien Olieux en zijn dochter Sabine, en in Canada, Richard Olieux en zijn broer Rusty en Adam Olieux de zoon van Richard geboren in Toronto in 1990.Het hangt dus van hem af of deze tak nog    naamdragers zal hebben in de toekomst.
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten