donderdag 28 april 2016

Naar de USA deel 6 - Jerome in WO I

Julius is niet de enige van de familie die vertrekt naar Amerika.Zijn 3 jongere broers volgen daarna zijn voorbeeld.Vier van de eerste 5 kinderen van Charles Louis Olieu en Marie Louise Baekelandt zijn zonen.In 1882 wordt Julius geboren als oudste, daarna volgen in 1883 Maria Zenobia, in 1886 Achilles Cyrillus, in 1888 Remigius Adolphus en in 1889 Hieronymus.Er is dus slechts een leeftijdsverschil van 7 jaar tussen de oudste en jongste broer.
 
Julius is de eerste die in 1909 de oversteek doet naar de USA.Op 25 februari 1911 vertrekken Remi en Achiel in Antwerpen op de SS Finland.De broers Gustaaf en Victor Poublon, 2 zonen van Pelagie Romanie Olieu, zuster van Charles Louis, en dus neven van Remi en Achiel reizen ook mee.De vier zijn tussen 18 en 24 jaar, en het moet voor hen een echt avontuur zijn.
 
Ze komen op 8 maart 1911 aan in New York.
 
 
 

 

 
Zoals gewoonlijk wordt hun naam in de transcriptie verkeerd weergegeven wat het zoeken aanzienlijk vermoeilijkt.Ik vind ze uiteindelijk terug als 'Rene en Achial Oliceux'.
Remi is 1,68m en Achile 1,70m.Ze hebben beiden donker haar en bruine ogen.Ze zijn landarbeiders en zijn onderweg naar hun broer Julius, die in R 3807 Street in South-Omaha woont (zie 'Naar de USA deel 2').Ze hebben beiden zelf voor hun overtocht betaald en beschikken elk over 25$ (dit stond in 1915 gelijk aan ongeveer 643$).Hun 2 neven zijn ook onderweg naar hun broer, Camiel Poublon, die al vanaf 1908 in Amerika is, en op hetzelfde adres als Julius in South-Omaha woont.Er zullen uiteindelijk 4 zonen van Pelagie Olieu,naar de USA trekken.Victor keert in 1926 definitief terug naar Wevelgem.
 
Twee maand later vertrekt op 20 mei dan ook Jerome Olieu, de jongste van de 4 broers.Hij is vergezeld van Remi Moerkerke, wiens broer Maurice gehuwd is met Maria Zenobia Olieu, de oudste zuster van Jerome.
 
 
 
Jerome is 1,70m.Hij heeft blond krullend haar en blauwe ogen.Hij is onderweg naar zijn 3 broers in South-Omaha.Remi gaat naar zijn neef Eugène Hubrecht.Jerome heeft 17$ bij en Remi 32.Als dichtste familie wordt bij beiden hun vader genoteerd.Bij Remi is Maurice echter zijn broer, zijn vader is al overleden in 1908.Het adres waar ze naar toe gaan is bij beiden 3401 and U Street, waarschijnlijk het adres waar Eugène Hubrecht dan verblijft, want de broers Olieu verblijven dan nog in R Street.
 
De census is pas een jaar daarvoor in 1910 opgenomen en het is dus wachten tot 1920 voor Remi, Achiel en Jerom een eerste keer in een census zullen vermeld worden.Ze blijven waarschijnlijk niet samen.In het vorige deel zagen we hoe één van de broers in 1912  een postkaart verzendt vanuit Hartland, Minnesota.Ze zijn altijd gewend geweest te werken in het vlas, waarbij ze veel buiten zijn, en waarschijnlijk hebben ze niet allemaal zin om in de packaging houses van South-Omaha te werken.De jongste Jerome doet dat waarschijnlijk wel.
 
In 1915 woont en werkt, Jerome nog in Omaha.Hij is ook de eerste van de vier, die een verklaring van intentie om Amerikaans burger te worden, aflegt.Hij doet dat op 2 november 1915 van Omaha, voor the Superior Court of Nebraska.Om genaturaliseerd te worden moest je twee stappen doen.Als eerste voor een Rechtbank je intentie verklaren om Amerikaan te worden.Daarna kreeg je je 'First Papers'.Daarop volgde een wachttijd van 3 jaar voor je een 'Petition for Naturalization' kon indienen.Dit moest ook voor een rechtbank gedaan maar niet noodzakelijk dezelfde als die bij de intentieverklaring.
 
 
 
 
Jerome doet dit op 3 juni 1918 voor het Superior Court van San Diego.Hij is soldaat in het Amerikaanse leger en gestationeerd in Kamp Kearny in San Diego.Hij verblijft sedert 4 november 1917 in Californië.Kapitein John Fincer en 1e luitenant Henry S. Wilson, van de E Compagnie,157e Infanterie getuigen voor hem en verklaren dat ze hem al kennen sedert 13 october 1917.
 
Op 6 april 1917 verklaart de USA de oorlog aan Duitsland.Jerome is dan bijna 28.Er is geen draft card van Jerome terug te vinden, maar hij neemt waarschijnlijk op 5 juni 1917 dienst in Fort Morgan, Colorado.Zijn neef Camillus Poublon, zoon van Pelagie Olieu, woont en werkt daar dan al een paar jaar.In ieder geval wordt Jerome vermeld op een lijst van mannen en vrouwen van Morgan County, Colorado, die gediend hebbben in WO I.Ook op zijn grafsteen zal later Colorado vermeld worden, hoewel hij bijna altijd in Nebraska woonde.
 
Of hij vrijwillig dienst neemt weten we niet.Zes weken nadat Amerika de oorlog verklaard heeft aan Duitsland hebben er zich nog maar 73.000 vrijwilligers gemeld.In 1914 telt de US Army maar 100.000 man.President Wilson wil na het verklaren van de oorlog minstens 1 miljoen man in het leger.Omdat dit met vrijwilligers duidelijk niet zal lukken, gaat hij in op het voorstel van zijn Oorlogssecretaris, Newton Baker, voor een 'draft' (gedwongen dienstneming in het leger).De draft wordt op 18 mei 1917 uitvoerbaar en die geldt voor alle mannen tussen 21 en 31 jaar, die ofwel ongehuwd zijn, of gehuwd zijn en een vrouw hebben die werkt, of één of meerdere kinderen, ouder dan 16, die kan of  kunnen instaan voor een familieinkomen.Al deze mannen moeten zich op 5 juni 1917 aanmelden bij één van de registratiepunten.Om de rijken niet te bevoordelen,is het niet meer mogelijk een vervanger te betalen om in jou plaats dienst te doen.Tenzij hij al eerder dienst nam,moet ook Jerome Olien zich aanbieden op de vijfde juni.Zijn oudste broer Julius is met 4 kinderen zeker vrijgesteld.Hij zal zich wel aanbieden bij de 3de verplichte registratie op 12 september 1918, voor alle mannen tussen 18 en 45 die op de twee vorige drafts niet verplicht waren zich te registreren..Achiel Cyriel die 31 wordt in augustus 1917 en Remi Adolph die 29 is bieden zich waarschijnlijk niet aan, ook niet bij de 3e draft.Er is in ieder geval nergens een registratie van hen terug te vinden.Er zullen tijdens de oorlog ongeveer 350.000 man de dienstplicht ontlopen.
 
Een registratiekantoor op 5 juni 1917
 
  
 
Jerome geeft bij zijn petitie voor naturalisatie 29 juni 1889 op als zijn geboortedatum en dat zal hij later ook nog doen, maar hij werd een maand later geboren op 29 juli.De maand van vertrek en aankomst in de USA herinnert hij zich correct, maar 20 mei is de dag waaop hij vertrekt en niet die van aankomst.
 
29 juli 1889 Wevelgem Molenhoek 11 - geboorte van Hieronymus Olieu aka Jerom(e)
 
 
Op 9 mei 1918 wordt door het Amerikaanse Congres een akte goedgekeurd dat iedereen die een andere nationaliteit heeft en in het Amerikaanse leger dient, onmiddellijk een petitie voor naturalisatie kan indienen, zonder intentieverklaring en zonder het bewijs te moeten leveren van al 5 jaar in de Verenigde Staten te wonen.Dit wordt ook nog eens vermeld op de petitie van Jerome.Hij had dus eigenlijk moeten wachten tot 2 november 1918 om zijn petitie in te dienen, maar als soldaat mag mag hij dat al eerder doen.Tussen 9 mei 1918 en 30 juni 1919 worden meer dan 192.000 'vreemdelingen' die dienst doen, waaronder dus ook Jerom genaturaliseerd tot Amerikaans staatsburger.
 
Jerome belooft trouw te zijn aan de principes van de Amerikaans grondwet, en hij belooft te verzaken
aan zijn loyaliteit en trouw aan Albert I, koning der Belgen, van wie hij op dat moment nog een onderdaan is.
 
 
 
 
 
Parade manschappen Camp Kearny in San Diego in 1918
 
Camp Kearny, waar Jerome dienst doet in juni 1918, is één van de 32 kampen die in 1917 opgericht worden als mobilisatie- en trainingsfaciliteit voor soldaten die onderweg zijn naar het front en de slagvelden in Europe.De exacte datum is niet bekend, maar kort daarna wordt hij ondergebracht bij de 28ste divisie van de 110th Infantry, een regiment uit Pennsylvania.Het regiment bestaat vooral uit manschappen uit die staat, maar er worden ook soldaten uit andere staten in ondergebracht.Een lijst van US transports die de soldaten na hun ontslag terugbrengt, vermeldt 1 officier en 19 soldaten uit Nebraska, en 1 officier en 72 soldaten uit Colorado.De divisie wordt later wegens zijn ongemeen harde gevechtskracht 'The Iron Division' genoemd door opperbevelhebber Generaal Pershing.
 
 
De 28ste divisie wordt voor de eerste keer ingezet bij de gevechten op 14 juli 1918.Ze nemen deel aan het Aisne-Marne offensief dat zal duren tot 6 augustus.Op 28 juli bereikt de divisie Sergy, dat ze de dag erna kunnen innemen.De 30e geraken ze in het 'Bois des Grimpettes' verwikkeld in zware gevechten met de Duitsers.Ze veroveren het bos, maar lijden door een gebrek aan artillerie aanzienlijke verliezen.Jerome Olien wordt die dag opgegeven als missing in action.Gedurende de diverse campagnes waar de 28ste divisie was betrokken overleden 14.000 manschappen.
 
 


28ste divisie gevecht op 30 juli - Jerome Olien wordt als vermist opgegeven
 
 
Het is niet bekend hoe lang Jerome vermist is, maar op 28 augustus 1918 wordt hij in alle kranten opgenomen in de lijst van vermiste Amerikaanse soldaten.Hij keert in ieder geval terug naar zijn eenheid, maar de datum daarvan is niet bekend.De 28ste divisie vecht nog mee in het Oise-Aisne offensief (18 augustus-19 september) en het Meuse-Argonne offensief (26 september - 9 oktober).Van 20 oktober tot de wapenstilstand van 11 november bevindt de divisie zich in de Thiaucourt sector, ongeveer 38 km ten zuidwesten van Metz.
 
Washington Post 28 augustus 1918
 
In februari 1919 wordt Jerome nog opgenomen in een boek 'List of Members of the American Expeditionary Forces of Missing Status'. Het boek bevat 167 pagina's.Drie maand na de wapenstilstand heeft men dus nog grote lijsten van vermisten waarvan men niet weet of ze gesneuveld zijn, nog in een ziekenhuis liggen of teruggekeerd zijn bij hun eigen of een andere eenheid.

 
Richtlijnen om vast te stellen wat er met de vermiste personen is gebeurd

 
Op pagina 108 wordt Jerome Olien vermeld
 
Na de wapenstilstand moet het regiment tot 29 april 1919 meehelpen aan de bezetting.Ze trekken tussen 12 december van Thiaucourt naar het noorden tot aan de omgeving van Briey.De taak van het regiment is te waken over de sector en daarbij een inventaris te maken van alle voorraad en munitie die De Duitsers hebben achtergelaten in hun kampen.Vanaf 19 december zijn ze ook verantwoordelijk voor het bewaken van de streek van Verdun, vanaf Fort Doaumant in het westen, Puxieux in het zuiden en Audun-le-Roman in het noorden.Op 19 januari 1919 wordt het regiment afgelost en begeeft zich naar Colombey-les-Belles, 92 km ten zuiden van Metz.Op 17 maart vertrekken ze van daaruit richting Le Mans, 546 km naar het westen,en op 17 april verder naar de kuststad Saint-Nazaire.Vanaf 29 april 1919 schepen de soldaten in om terug te keren naar de USA.
 
Op 14 mei nemen ze deel aan de ' Homecoming Parade' in Philadelphia..
 
14 mei 1919 - De 28ste Divisie in Chesnut Street, Phildapelphia tijden de Homecoming Parade
 
De divisie wordt op 23 mei 1919 ontbonden en iedereen wordt door US Transports naar zijn bestemming gebracht.In 1920 geeft 'The Association of the 110th Infantry' in Pennsylvania een boek uit met de geschiedenis van het regiment vanaf 1917 tot 1919.Alle manschappen worden er in opgenomen.Bij Jerome wordt de datum vermeld waarop hij werd vermist.Hij is teruggekeerd, maar daarvan is waarschijnlijk geen datum bekend.Hij wordt ontslagen op 23 mei 1919 en zijn bestemming waar hij wordt naar toegebracht is '5325 33rd Av. Omaha, Nebraska'.
 
 
 
Jerome, die nu de Amerikaanse nationaliteit heeft, kan weer verder gaan met zijn burgerleven.Het is nu bijna 1920 en in dat jaar wordt er opnieuw een census opgemaakt.In deze census gaan we Jerome terugvinden, maar ook zijn 2 broers Achiel en Remi, en gaan we een eerste keer kunnen vaststellen of ze zich 9 jaar na hun aankosmst nog in Omaha bevinden.

Meer daarover in deel 7 van 'Naar de USA'.

 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten