donderdag 12 mei 2016

Naar de USA deel 7 - de broers van Julius

De Broers in 1920

1.Achilles Cyrillus Olieu 1920
 
Het is inmiddels 1920.Bijna 10 jaar nadat de 4 broers voor het eerst voet aan land hebben gezet in de USA.Julius Olieu verblijft na het overlijden van zijn vrouw Adelina Deprez, met zijn 4 kinderen in Belmond, Iowa.Hij zal ongeveer een jaar later verdwijnen.Zijn jongere broer Jerome vocht mee in WO I en is sedert eind mei 1919 weer in Omaha.

Over de 2 andere broers Achiel en Remi hebben we sedert hun aankomst niets meer vernomen.Hoewel dit klopt niet helemaal.Want jaren geleden krijg ik plots van iemand in de familie een documentje met de adressen waar Achiel en Jerome bereikt kunnen worden.Dat van Jerome herkennen we, hij is op dat moment bij de American Expeditionary Forces in Frankrijk.Waarschijnlijk dateert het document van voor of rond zijn verdwijning en werd dus geschreven in 1918
 
 
 
 
Het papier is heel broos en dat het zo lang bewaard werd bewijst toch dat het als waardevol werd beschouwd.Jammer genoeg is er geen enveloppe bij, maar het lijkt toch wel dat het bedoeld was voor hun ouders in Wevelgem.Het lijkt door Achiel Olieu geschreven te zijn, maar hij kan het ook laten schrijven hebben door iemand anders.De schrijfstijl is duidelijk van iemand die gewend is veel te schrijven.Achiel kan bereikt worden bij Jerome Verbrugge en Jerome bij het 110th Infantry Regiment.Is dit één van de zeldzame berichten die de familie in Wevelgem bereikt.Waarschijnlijk verwatert het contact na 1920 tot het volledig verdwijnt.

Achiel woont in 1918 dus bij Jerome Verbrugge, in R.3.- 47Q Street, South-Omaha.Twee jaar later bij het opnemen van de census woont hij nog altijd als 'boarder' bij Jerome en zijn familie.Ze wonen in 1920 in Douglas Precinct, Douglas County.Ver zijn ze echter niet moeten verhuizen.Douglas Precinct bestaat voor het grootste deel uit Ralston, dat ook nu nog langs 3 zijdes is omgeven door Omaha.
 
 
 
 
In 1920 wonen ze een paar km naar het westen,nog altijd in Q Street of een andere straat in Douglas Precinct.Er wordt geen aparte straat vermeldt op het censusformulier.Achiel verklaart dat hij zijn 'first papers' heeft en dus voor de rechtbank de intentie heeft afgelegd dat hij Amerikaans staatsburger wil worden.Hij is werkman in één van de packaging houses in Omaha (zie ook deel 2).Ook Jerome Verbrugge werkt daar als beenhouwer.Jerome is afkomstig van Klerken en sedert april 1906 in de USA.Zijn vrouw kwam pas in 1913 toe en ze hebben samen 1 zoon, Frank, die anderhalf jaar is.
 
 
Achiel Olieu woont in 1918 (rechts) en 1920 nog altijd in de buurt van de Stock Yards
 
2.Remigius Adolphus Olieu in 1920
 
Remi Olieu, twee jaar jonger dan Achiel is niet in Omaha gebleven.Dat is waarschijnlijk ook de reden dat zijn adres niet vermeld staat op het briefje met de adressen van Achiel en Jerome.We weten niet wanneer hij vertrekt, en in 1920 wordt bij het opnemen van de census ook niet gevraagd waar je woonst was 5 jaar voordien.In ieder geval vinden we Remi dat jaar terug in Detroit,Michigan bijna 1200 km naar het Oosten van Omaha.
 
 
 
Remi woont in 1102 Pennsylvania Avenue als 'roomer' (huurder van een kamer) bij George Deprettere, timmerman en zijn vrouw Victoria.George en zijn vrouw zijn afkomstig van Roeselare en wijken in 1913 uit naar de USA.Ze hebben dan al één dochter Marguerite.In 1916 krijgen ze nog een dochter Helen, en in 1919 een zoon George.Behalve Remi wonen er nog 4 Belgische roomers bij het echtpaar.
 
 
 
 
 
Remi verkaart dat hij 30 is (hij is bijna 32) ongehuwd en sedert 1912 (ipv 1911) in de VS .Hij is genaturaliseerd sedert 1912, wat natuurlijk niet kan kloppen.Hij kon ten vroegste in 1917 genaturaliseerd zijn.De 5 huurders zijn allemaal machinist in een autofabriek.
 
 
Links: foto machinisten in een automobile factory in Detroit.
 
Vanaf 1901 beginnen autobouwers zich te vestigen in Detroit.Henry Ford bouwt er in 1910 de Highland Park Ford Plant, met de eerste lopende band.Hij voert ook een 'high wage' politiek,In 1914 verdubbelt hij het dagloon van zijn arbeiders naar 5$.Vele andere autofabricanten vestigen zich in Detroit, zoals General Motors en Chrysler.In 1915 worden 13 van de 15 populairste automerken in Detroit gemaakt.Daarvoor zijn veel arbeidskrachten nodig en tussen 1900 en 1930 groeit de bevolking van Detroit aan van 265.000 tot 1,5 miljoen.Die aangroei bestaat vooral uit immigranten, die Detroit beginnen 'Motor City' te noemen maar ook vele Amerikanen verhuizen naar Detroit.Ook Remi Olieu hoort in Omaha waarschijnlijk over Detroit en de hoge lonen die er worden uitbetaald praten, en besluit te verhuizen. 
  
3.Hieronymus Olieu in 1920
 
Dan komen we tenslotte bij de jongste Jerome die zoals we eerder zagen na WO I sinds eind mei 1919 weer in Omaha is.Hij is daar ook gebleven en woont nu als 'boarder' bij het gezin Naeye.Adilis Aloysius Naeye wordt op 13 mei 1877 geboren in Waregem.Zijn vader is timmerman en hij leert van hem de stiel.Op 4 december 1903 huwt hij met Marie Virginie Ombecq, fabriekwerkster en ook uit Waregem.Zijn vader is niet gelukkig met het huwelijk, want hij weigert zijn toestemming te geven.Maar Adilis is meederjarig en huwt toch.In 1906 wordt hun zoontje Julien geboren, en op 29 januari 1908 vertrekken ze naar de USA, waar de neef van Adilis woont.Adil  (de voornaam die hij in de VS gebruikt) begint er als timmerman en begint dan met zijn eigen bouwbedrijf.Hij bouwt waarschijnlijk vooral huizen in hout.In 1920 hebben ze al 5 kinderen, Julien, George, Margaret, Julia en Alice.In 1916 wonen ze volgens de 'City Directory van Omaha' in 4921 S 42nd.In 1920 woont Jerome op dezelfde adres bij de familie.Henry Vermeulen, timmerman, woont er ook als huurder.Hij werkt waarschijnlijk terug in een vleesbedrijf.
 
Jerome verklaart dat hij 26 is (hij is 31) en ongehuwd.Verder dat hij in 1912 naar de USA kwam en genaturaliseerd is sedert 1918.De teller vermeldt bij Jerome en de anderen die in België werden geboren dat hun moedertaal Belgisch of LC (language of the country).
 
 
 
 
 

Net als de Julius, de oudste broer van Jerome, registreert Adel Naye zich in Omaha
op de verplichte 3e draft van 12 september 1918.
 

We zien hier opnieuw hoe de familie in de buurt van de Stock Yards blijft wonen
 Jerome en Achiel (links en midden) wonen niet ver van elkaar en hebben het meeste contact
 
In 1926 wordt Jerome opgenomen in de city directory van Omaha.Het adres is dat van Adil Naye.
Hij werkt nu bij Armour&Co. in de bijgelegen Stock Yards. (zie vorige berichten)
 
 
 
 
 
Ongeveer 10 jaar na hun aankomst wonen Achiel en Jerome nog in Omaha.Remi is naar Detroit getrokken om er te werken in de autofabrieken en Julius bevindt zich met zijn 4 kinderen in Iowa.
Behalve Julius die al gehuwd was bij aankomst, zijn de 3 anderen na 10 jaar nog altijd ongehuwd.
 

De Broers in 1930

1.Achilles Cyrillus Olieu 1930 tot 1940
 
Camillus Poublon, geboren in 1886 in Wevelgem, is de oudste zoon van Pelagie Olieu, een zuster van Charles Louis.In 1910 komt hij ook aan in South-Omaha.Zijn vrouw Angele Allard reist hem een paar maand later na, samen met Adelina Deprez, de vrouw van Julius Olieu.Camillus en Angele hebben hun dochtertje Maria Julia, dat pas één jaar is in Wevelgem, achtergelaten.Ze zal pas in 1920 met de broer van Camillus, Victor Poublon naar de USA komen.Victor Poublon is diegene die me bij mij eerste opzoekingen vertelde dat hij samen met Achiel gewerkt had in Fort Morgan, Colorado.Zijn broer Camillus is daar een paar jaar na aankomst gaan wonen.
 
Misschien is Achiel het werken in de vleesbedrijven van Omaha beu, of bij een bezoek overtuigen zijn neven hem om daar te blijven,maar in ieder geval werkt en woont hij na 1920 in Fort Morgan.In 1906 bouwt de Great Western Sugar Co. er een suikerfabriek, en worden er irrigatiekanalen aangelegd om de oogst van suikerbieten te vergroten.Dit zorgt voor extra werkgelegenheid op de suikerbietvelden.De afstand van Omaha naar Fort Morgan is ongeveer 735 km.
 
 
 
 
Fort Morgan - Main Street 1923

Achiel huwt rond 1923 op 35 jarige leeftijd in Fort Morgan met Bula Clark die pas 16 is.Hij gebruikt dan ook al een tijdje de voornaam 'Oscar' en dat zal zo blijven tot bij zijn overlijden.
 
Bula wordt in 1907 geboren in Oklahoma.Haar vader William Clark is rond 1880 geboren in het Texas en gehuwd met een Maud.In 1910 wonen ze in Ivy Township, Lyon County in Kansas en hebben 3 dochters Stella 8, Freda 5 en Bula 3.In 1915 zijn ze verhuisd naar Republic, Courtland ook in Kansas.In de census van 1920 zijn ze niet terug te vinden.Misschien zijn ze dan aan het verhuizen naar Colorado.In de census die de Kansas State Board of Agriculture opneemt in 1925,wordt vermeld dat ze voorheen in Colorado woonden.Het is duidelijk dat de familie veel rondtrekt.
 
Op 20 februari 1924 wordt in Fort Morgan,William Oscar Olien geboren, zoon van Achiel en Bula.Hij krijgt de voonamen van zijn beide grootvaders.Daarna keren ze samen met de ouders van Bula terug naar Kansas en wonen in 1925 in Admire, Ivy Township waar de Clark-familie al verbleef in 1910.Admire een klein dorpje telt in 1920 slechts 205 inwoners.
 
 
Kansas Census 1925 met Achiel Olieu - blad 1
 
Kansas Census 1925 met Achiel Olieu - blad 2

Achiel verklaart nu dat hij in 1914 naar de USA kwam en opnieuw dat hij zijn first papers heeft voor naturalisatie.Het is nu 1925 en hij heeft dit ook al in 1920 vermeld.We zijn 5 jaar later en heeft dus het recht om een petitie voor naturalisatie in te dienen 
 
 
Admire ligt ongeveer 326 km van Omaha en 840 km van Fort Morgan waar in 1924 nog de zoon van Achiel Olieu
wordt geboren.
 
 
 
Wat gebeurt er na 1925? In de city directory van Scottsbluff wordt Oscar in 1928 vermeld als inwoner van Gering en in 1934 wordt hij opgenomen in de 'Scotts Bluff County Farmers Directory'
 
De farmers worden zonder vrouw vermeld, en we kunnen dus aannemen dat hij nog gehuwd is met Bula Clark.In de cenus van 1930 zal hij echter al verklaren dat hij weduwnaar is.
 
 
 
 
In die census van 1930 vinden we Oscar echter terug in Lexington Precinct, Dawson County, Nebraska.Wanneer de enumerator op 15 april passeert logeert en werkt hij als landbouwer bij de familie Mundt.Claude Mundt, geboren in Iowa rond 1882 uit Duitse ouders en zijn vrouw Amanda, huren in Lexington een boerderij en hebben 3 zonen en 3 dochters tussen 3 en 22 jaar.
 
Oscar verklaart dat hij 43 is en weduwnaar.Hij is in 1911 naar de USA gekomen en is genaturaliseerd.Volgens die verklaring moet Bula Clark dus overleden zijn tussen 1925 en 1930, misschien bij het mislopen van een tweede bevalling.Zijn schoonouders wonen in 1930 in Gering, Scott's Bluff waar we Oscar al vanaf 1928 hebben teruggevonden.William en Maud Clark wonen er met hun veertienjarige dochter Mural en waarschijnlijk ook hun kleinzoon William.Hij wordt niet vermeld in de census maar dat zal wel het geval zijn 10 jaar later.


1930 Oscar werkt op de boerderij van Claud Mundt in Lexington
 
 

Rechts onder: Admire (1925) - links boven: Gering (1928 en 1934) - midden Lexington (census 1930)
lijn van de afstand in auto van Admire naar Gering, die passeert in Lexington: 914 km
 
 
William en Maud Clark de schoonouders van Oscar in Gering in 1930
 
Dat Oscar zo vaak verhuist zal alles te maken hebben met de werkgelegenheid.In 1930 bevindt de USA zich in wat nu 'The Great Depression' wordt genoemd.Die zal tot 1939 aanslepen en op het hoogtepunt in 1933 zitten bijna 15 miljoen Amerikanen zonder werk.Meer dan de helft van de Amerikaanse banken zijn dan al failliet gegaan.Ook de miljoenen immigranten die nog maar een paar decennia in het land zijn worden hard getroffen.Achiel en ook zijn schoonouders vertrekken dus na 1925 uit Admire in Kansas en vestigen zich in het landelijke Gering,dat rond 1930 ongeveer 2500 inwoners heeft.Oscar werkt er als landsknecht bij landbouwers, maar die hebben maar voor korte periodes of helemaal geen werk, en moet hij soms verderop werk gaan zoeken.In de census van 1934 zal Oscar verklaren dat hij in 1935 in op het platteland van Morrill County, Nebraska woonde.Deze county bevindt zich in het oosten naast Scottsbluff County.Pas vanaf 1940 zal hij definitief in Gering blijven.
 
Even iets meer over Gering.Gering en Scottsbluff bevinden zich in het uiterste westen van Nebraska, dicht bij de grens met Wyoming, 5 km ten zuiden van de North Platt River.De stad werd gesticht in 1887 en er werd door de stichters vooral op gegokt dat de Union Pacific Railroad hun stadje zou aandoen.Velen kwamen er zich in afwachting al vestigen.De UPRR kwam uiteindelijk pas in 1911 met hun spoorlijn toe.In 1900 had de Chicago, Burlington and Quincey Railroad dan al een spoorweg aangelegd aan de andere kant van de rivier, wat resulteerde in de stichting van Scotts Bluff, dat in 1910 al 1746 inwoners had aangetrokken.In Gering waren dat er dan 627. Na het aanleggen van het spoor waren er dat in 1920 al 2500.
 
Na 1925 trekt Oscar waarschijnlijk naar Gering om er net als in Fort Morgan te werken in de bietvelden.Fort Morgan ligt ook maar 190 km ten zuiden van Gering.Er kan ook geholpen worden bij de oogst van aardappelen en het kweken van droge bonen.
 

Main Street in Gering tussen 1920 en 1930
  
 
2.Remigius Adolphus Olieu in 1930
 
In 1930 huurt Remi in Fort Morgan, Colorado een kamer bij Ingbert Mathison, 62 en uitbater van een kruidenierswinkel.Hij heeft nog 2 andere huurders wanneer de enumerator van de census van 1930 langskomt op 14 april.Remi werkt op een boerderij.Hij verklaart 46 te zijn (hij is pas 42) herinnert zich niet wanneer hij naar de USA is gekomen en of hij genaturaliseerd is.Hij is nog altijd ongehuwd.
Dit zal ook één van de laatste sporen zijn die hij nalaat.
 
3.Hieronymus Olieu in 1930
 
In 1930 woont Jerome nog altijd in Omaha bij de familie Naeye.Adilis Naeye en zijn gezin wonen nog op hetzelfde adres als in 1920, 4921 S 42nd Str. aan de oostkant van Hitchcock Park.
 
midden rechts: locatie waar de Stock Yards zich bevonden
 midden onderaan: R Str het eerste adres waar de families Deprez en Olieu toekwamen in Omaha

4921 S 42nd Str Omaha - Hier woont Jerome bij de familie Naeye van 1919 tot eind jaren 30.Het overgrote
deel van de woningen in de buurt zijn houten constructies, maar deze woning werd recent herbouwd in steen
 
 
In 1920 heeft Adil Naeye nog een hypotheek op de woning.In 1930 wordt de waarde van de woning op 3500 $ geschat.Momenteel is dat 79.829 €.De omringende huizen met een houten constructie kunnen tot 18.000 euro goedkoper zijn.Aanzienlijk goedkoper dus dan wat je in België moet betalen voor een huis in een groenrijke omgeving, in een grootstad.
 
Adil heeft in 1930 geen eigen bedrijfje meer, en werkt net als zijn 2 zonen Julius en George,die 22 en 21 zijn, als timmerman.Dochters Mary, 19 en Julia 18 werken als naaisters in een fabriek.De jongste dochter Alice is 16 en gaat nog naar school.Jerome is hun enige huurder.en met hem erbij bestaat het gezin uit 8 personen.Als de 2 zonen en de 3 dochters een slaapkamer delen, zijn er met Adil en zijn vrouw, en Jerome nog altijd 4 slaapkamers nodig.Veel ruimte is er niet, maar Jerome is dat al gewoon van in zijn jeugd in Wevelgem.
 
In 1926 werkt hij nog bij het vleesbedrijf Armour&Co, maar in 1930 is hij 'beetworker' op de bietvelden.Zoals we tevoren zagen hadden de broers Achiel en Jerome het meeste contact.Het is dus heel waarschijnlijk dat ze samen werkten op de velden.Op het eind van de winter plaatsten de suikerbiettelers advertenties voor seizoenwerkers op hun bietvelden.Het werk was lastig.In de lente moest men zich bukken om te planten en uit te dunnen.Er moest ook geschoffeld worden.In de zomer zat men weer op de knieën om alle onkruid te verwijderen en in de herfst moest men zich weer vooroverbuigen voor het oogsten van de bieten.Daarna moesten de bieten opgeraapt en ingeladen worden voor het vervoer naar de suikerfabrieken.Je moest dus gezond en gehard zijn om het zware werk aan te kunnen.Veel verdienden ze er niet mee want de lonen waren erg laag.Maar vooral in de depressiejaren tussen 1930 en 1940 kon je niet kieskeurig zijn.Zoals we zagen in deel 2 van Julius lieten velen ook hun soms erg jonge kinderen helpen op de velden.
 
 
seizoenarbeiders bezig met de oogst van de suikerbieten
 
Bertha Carmichael, enumerator bij de census van 1930 komt op zaterdag 5 april langs in 42nd Street.
Jerome is waarschijnlijk aanwezig om de antwoorden te geven.Hij verklaart dat hij 41 is en ongehuwd, in 1912 naar de USA is gekomen en genaturaliseerd.
 
 
 
 
Jerome blijft tot 1940 werken op boerderijen en bietvelden.Hij zal tegen het einde van de jaren 30 Omaha verlaten.
 
In 1930 en de jaren daarna werken de 3 broers dus weer allemaal als landwerkers, en meestal op de bietvelden.Achiel woont in het westen van Nebraska en Jerome nog altijd in Omaha,maar als seizoensarbeider is hij ook dikwijls weg van huis.Remi heeft de autofabrieken van Detroit vaarwel gezegd en bevindt zich in Fort Morgan, Colorado, waar zijn broer Achiel en zijn neven Poublon ook al werkten.
 
 In deel 8 volgen we de broers vanaf 1940 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten