donderdag 19 mei 2016

Naar de USA deel 8 - De broers van Julius deel 2

De broers in 1940 en later

1.Achilles Cyrillus 'Oscar'

 
In het vorige deel zagen we hoe Oscar in de jaren 30 op boerderijen en bietvelden werkt.In 1940 is hij
54 en woont in Gering.Zijn 3 jaar jongere broer Jerome is ondertussen bij hem komen wonen.Ze huren samen een huisje in K Street en betalen daarvoor 5$.Groot zal het zeker niet zijn, de gemiddelde maandelijkse huur van een huis in Nebraska bedraagt in 1940 ongeer 22$.
 
Veel geld heeft Oscar volgens zijn verklaring aan enumerator Alice Christian die op 8 april 1940 langskomt niet verdiend.Hij heeft in 1939 slechts 8 volle weken gewerkt en 125$ verdiend.Hij is ondertussen al 26 weken werkloos en op zoek naar werk als landarbeider.Jerome heeft 16 weken gewerkt in 1939 en 400$ loon gekregen.Hij is in april wel aan het werk op een boerderij.
 
Oscar is nog altijd weduwnaar en niet opnieuw gehuwd, en Jerome is nog ongehuwd.Oscar is tot zijn 10 jaar naar school geweest en Jerome een jaar langer.Van Jerome weten we al dat hij in 1918 genaturaliseerd is tot Amerikaan.Oscar echter verklaart opnieuw dat hij zijn first papers heeft.Hij heeft dus de eerste stap gezet met een intentieverklaring om Amerikaan te worden maar nog altijd geen petitie ingediend.Hij is in 1940 dus nog altijd officieel Belgisch.Deze verklaringen worden allemaal door Oscar gedaan.Jerome is aan het werk wanneer Alice Christian langskomt.
 


 
 
Alice Christian heeft moeite met het schrijven van buitenlandse namen en met de naam Olieu - Olien weet ze zich duidelijk geen raad, en schrijft iets dat bijna onleesbaar is.Ook de persoon die een transcriptie doet van de gegevens krabt zich waarschijnlijk eens in het haar en maakt er dan de vreemdste verbastering van die ik ben tegengekomen: van Olieu naar 'Boen'.
Jerome is dus eind jaren 30 gaan wonen bij de broer waar hij altijd het meest contact heeft gehad.Veel luxe hebben ze niet maar ze zijn dit al gewoon sedert ze jong waren.Oscar, 54 is nu al 44 jaar aan het werk, en Jerome ongeveer 40 jaar.Ze hebben altijd zwaar werk uitgeoefend en de werkweken waren nog lang in die jaren.Waarschijnlijk begint dit door te wegen.
 
 
In hetzelfde jaar woont William Oscar Olien de zoon van Achiel 'Oscar' bij zijn grootouders in Gering in 830 S Street.We krijgen hier dus bevestiging dat William en Maude Clark, William opnamen na het overlijden van hun dochter Bula.Bij het gezin Clark komt Eugene Walters langs als enumerator.Hij heeft een slecht en haastig handschrift. Hij geeft niet aan wie de antwoorden op zijn vragen geeft maar waarschijnlijk is dat Maude.Ze zijn eigenaar van het huis dat 1200$ waard is, en ze woonden er al in 1935.William Clark werkt in april als 'constructor' voor de Works Progress Administration.
 
Deze organisatie maakte deel uit van de 'New Deal Agencies' , federale overheidsorganisaties, opgericht door president Franklin D. Roosevelt, om de 'Grote Depressie' van de jaren 30 te bestrijden.De WPA bood werk aan voornamelijk ongeschoolde arbeiders die werkloos waren.Ze moesten helpen met het bouwen van openbare gebouwen en straten.Het agentschap bood tussen 1935, het jaar van oprichting en de stopzetting in 1943 werk aan ongeveer 8 en een half miljoen personen.
We kunnen ons afvragen waarom Oscar en Jerome zich ook niet aanboden.In 1939 heeft William Clark 40 weken gewerkt en 400$ verdiend.Het WPA maandsalaris was inderdaad ongeveer 40$ per maand.William heeft wel nog andere inkomsten (jammer genoeg moet voor de census niet vermeld worden) welke dat zijn.
 
Maude Clark is huisvrouw.William Oscar Olien wordt ook met de achternaam 'Clark' vermeld.Hij is nu 16, gaat nog naar school en zit in het eerste jaar High Shool.
 
 
Enumerator Eugene Walters maakt het moeilijk om te ontcijferen.
William en zijn grootouders wonen in Ward 3 district 79-14.
 
 
 
Oscar Olieu in K Street en William Olien in S Street wonen dus dicht bij elkaar en William moet maar een paar minuutjes stappen om bij zijn vader langs te gaan.De Junior High School van Gering is maar 2 straten verwijderd van het huis van de Clarks.
 
Oscar en zijn zoon William wonen in 1940 ongeveer 1,3 km van elkaar

 
Twee jaar later neemt William Olien op 27 november 1942 vrijwillig dienst in het Amerikaanse leger voor de volledige periode van de oorlog plus zes maand extra.Hij doet dit niet in Nebraska, maar wel 2000 km verder naar het westen in Portland, Oregon.Bij zijn inschrijving verklaart hij dat hij in Multnomah County, Oregon verblijft.Hij werkt als halfgeschoolde schilder, in de bouw en onderhoud.Hij is ongehuwd en heeft geen personen ten laste,en is 1.70m en weegt 57 kg.
 
William Oscar neemt in 1942 dienst in Portland meer dan 2000 km van Gering waar hij woont in 1940
 
 
In WO II waren er in de USA 7 verplichte registraties.De '5th draft'vond plaats op 30 juni 1942.Alle mannen tussen 18 en 20 op die dag moesten zich aanbieden.De mogelijkheid bestond dat zij daarna minstens één jaar moesten dienst doen.Wie van de geregistreerden dat waren werd bepaald door een loterij.Bij de registratie kreeg iedereen een nummer.Daarna vond een landelijke loterij plaats en werd een nummer getrokken.Iedereen over het hele land die dit nummer had moest zich onmiddellijk aanbieden, waarna onderzocht werd of hij geschikt was voor dienst.Daarna waren diegenen die het nummer volgend op datgene dat getrokken werd aan de beurt, enz..tot het vereiste aantal recruten was bereikt.Ongeveer 35 miljoen mannen werden geregistreerd gedurende de oorlogsperiode en 10 miljoen ervan moesten dienst doen.Daarnaast waren er ook 6 miljoen vrijwilligers, wat het totaal op 16 miljoen bracht.
 
William Olien was dus één van die vrijwilligers.Of hij zich ook had aangeboden op 30 juni is niet bekend ( er is momenteel geen database van de 5th draft) Ook niet waarom hij zover van huis dienst neemt.Dat hij zich vrijwillig aanbiedt komt misschien door zijn oom Jerome Olieu die bij zijn vader woont en meegevochten heeft in de Eerste Wereldoorlog.Die zal hem daar ongetwijfeld over verteld hebben.William zal uiteindelijk dienst doen tot en met 2 januari 1946.Hij keert daarna terug naar Gering.

 
2.Remigius Adolphus Olieu
  
In 1930 woonde en werkte Remi in Fort Morgan Colorado.In de census van 1940 heb ik hem niet teruggevonden.Hij heeft zich nooit laten naturaliseren of een social security number aangevraagd nadat dit in 1936 werd ingevoerd.Daarom is het ook niet mogelijk zijn overlijden terug te vinden.Hij wordt zoals we straks zullen zien nog één maal vermeld in 1946.De census van 1950 wordt maar openbaar in 2022.Het is dus nog 6 jaar wachten voor we kunnen nakijken of hij in dat jaar wel weer wordt vermeld.In 1930 was hij nog single en hij is dat volgens info die ik kreeg van één van zijn neven waarschijnlijk ook gebleven.Zonder huwelijk, kinderen of social security number wordt het bijzonder moeilijk hem terug op het spoor te komen.Het is ook maar de vraag of hij als alleenstaande een grafsteen heeft gekregen.Zijn broer Achiel 'Oscar' zou dan de enige zijn die daarvoor kan gezorgd hebben.

 

 

2.Hieronymus Olieu

 
Jerome woont dus vanaf eind jaren 30 bij zijn broer in Gering.Op 27 april 1942 moeten alle mannen tussen 45 en 64 zich aanbieden voor registratie.De overheid wil in verband met de deelname van de USA aan WOII weten over hoeveel mankracht ze nog beschikken om eventueel te helpen in de industrie mocht dit nodig zijn, en over welke specifieke vaardigheden die mannen dan beschikken.Deze registratie werd bekend als de 'Old Man's Draft'(zie ook Julius Olieu de oudste broer van Jerome)
 
Jerome laat zich plichtsgetrouw ook op 27 april registreren.
 
1942 - Jerome Olieu ondertekent nu als Jerom Olien - zijn oudste broer Julius die zich op dezelfde dag laat
registreren in North-Dakota blijft vasthouden aan de originele spelling 'Olieu'
 
 
Jerome woont nu met zijn broer in 1120 K Street, Gering.Ze woonden ook al in K Street in 1940 die rond die periode nog voor het grootste deel onbewoond is.(Oscar zal later eigenaar zijn van 1110 K Street, dat in 1944 wordt gebouwd.) Zoals gewoonlijk is de maand van zijn geboortedatum weer verkeerd juni ipv juli.Jerome werkt nu voor het Fort Laramie Irrigation District Gering.Voor de teelt van suikerbieten en andere gewassen is er veel water nodig.Vanaf de North Platte River werden irrigatiekanalen aangelegd om de velden van de boerderijen van rond 1 mei tot 15 oktober van water te voorzien.De Fort Laramie Irrigation compagnie bouwde ook verscheidene dammen om de overstromingen van de rivier in de lente te voorkomen.
 
 
Jerome werkt in de regio van Scottsbluff County aan de projecten van de Gering-Fort Laramie Irrigation District
 
 

 
Op de achterkant van de registratiekaart vinden we nog de beshrijving van Jerome terug.Hij is ongeveer 1.75m en weegt 75kg.Hij heeft bruin haar en blauwe ogen, en een lichte tint.Hoewel zijn broer Oscar 'Achiel' geboren in 1888 zich ook zou moeten aanbieden voor registratie op 27 april 1942 doet hij dat niet.
 
 
 
 
In deze omgeving wordt Jerome geraakt door een 'electric car' of tram
in april 1946
Vier jaar later gaat Jerome in april 1946 naar Chicago om familie te bezoeken.In een vorig deel hebben we gezien dat Georges Gerard Olieu, de oudste zoon van Julius en Adelina Deprez in 1936 naar Chicago verhuist en in 1941 in Melrose Park,een voorstad van Chicago woont.Op vrijdag 12 april wordt Jerome daar aangereden door een tram.Hij
wordt nog vlug overgebracht naar het Edward Hines Jr.Veterans Administration Hospital dicht bij het ongeval maar hij overlijdt nog dezelfde dag.Hij wordt 5 dagen later begraven in het nabijgelegen Saint-Joseph Cemetery in River Grove.Tien maand later doet Oscar Olieu op 12 april een aanvraag voor een gemarkeerde grafsteen, betaald door de overheid.Jerome heeft daar recht op omdat hij veteraan was van WO I.Oscar verkiest een grafsteen die recht staat.
 
 
 
 
 
 
De aanvraag wordt goedgekeurd door de Adjudant-Generaal van de staat Illinois en op 3 april 1947 wordt de grafsteen besteld.Nadat hij af is moet hij verzonden worden naar de opzichter van de St. Joseph begraafplaats, die er op moet toezien dat hij geplaatst wordt.Dat is ook gebeurd en de grafsteen staat er momenteel nog altijd.Op het formulier en de steen vinden we het onderdeel terug waarin Jerome vocht in WO I (zie bericht: Jerome in WO I)
 
 
Jerom Olien - Colorado - Pvt 110 Inf. 28 Div. World War I
de geboortedatum vermeldt opnieuw 29 juni 2889 ipv 29 juli
 
In Gering wil Oscar zorgen voor de afhandeling van de nalatenschap van Jerome.Hij moet daarvoor een petitie indienen die ook in de krant moet verschijnen, zodat eventuele andere rechthebbenden die daartegen bezwaren zouden hebben  zich kunnen melden.Ze krijgen daarvoor 3 weken de tijd.
 
 
 
Petitie van Oscar - hij verklaart dat Jerome overleden is zonder testament
De overlijdensdatum vermeldt 17 april 1946 maar dat is de datum van de begrafenis

 
Oscar dient de petitie in op 10 mei.Jerome had geen eigendom en de waarde van zijn persoonlijke bezittingen worden op 200$ geschat.De 17e,24e en 31e mei wordt de petitie van Oscar gepubliceerd in de Gering Courier.
 
Er maakt niemand bezwaar en nu krijgen diegenen die nog geld tegoed hebben van Jerome en die willen vereffend zien door middel van de nalatenschap tijd tot 5 oktober om zich te melden.Dit moet opnieuw in de Gering Courier gepubliceerd worden.
 
 
 
 
 
 
 
 

Oscar is de enige die een claim indient voor de begrafeniskosten die hij heeft moeten betalen.Het totaal daaroor was 365$.Daarmee wordt de erfenis op 7 oktober 1946 afgehandeld.De persoonlijke bezittingen van Jerome mogen verkocht worden en Oscar mag dit bedrag houden.
 
 
 
 
Een triest einde voor Jerome Olieu dus.Op 18 april 1946 verscheen in de Herald die naast een aantal andere locaties ook bedoeld was voor verdeling in Melrose Park een overlijdensbericht van Jerome.Jammer genoeg is er geen scan van dit bericht te vinden, maar in een index van overlijdensberichten in Melrose Park vond ik wel de familieleden terug die in het bericht werden vermeld, echter wel zonder vermelding wat ze waren van Jerome.
 
 
 
Oscar - Romie - Albert - Louise - Elizabeth - Mary - Madeline
 
Dit is waarschijnlijk een lijst van de broers en zusters van Jerome.Oscar en Romie zijn zijn broers Achiel en Remi.Dit bevestigt dat Remi zeker nog in leven is in 1946.Hij is dan ook pas 58.Blijft natuurlijk de vraag waar hij dan woont.Wat ook bevestigd wordt is dat ook de broers overtuigd zijn dat hun oudste broer Julius al lang overleden is.In 1946 woont hij in Grand Forks (zie eerste delen van Naar de USA).Albert zou dan hun jongste broer Georges moeten zijn.Aangenomen dat ofwel Oscar of Georges Gerard die in Melrose Park woont de namen doorgeeft, is het heel goed mogelijk dat ze zijn voornaam zijn vergeten.Het is 35 jaar geleden sedert ze naar de USA vertrokken en Georges was toen pas 4.De 4 vrouwen zijn dan de zusters, Maria Zenobia, Elisabeth, Helena Maria en Paulina Helena.Zelfde opmerking hier.Ze hebben hun zusters ook al heel land niet meer gezien.Daarbij komt nog dat niet altijd de geboortenamen werden gebruikt.Hun vader Charles Louis gebruikte het grootste deel van zijn leven de voornaam Henri.
 
 
3.1950 en later
 
Eind 1950 zijn Julius en Jerome beiden overleden na een ongeluk.Julius in Grand Forks,Minnesota en Jerome in Melrose Park bij Chicago.Achiel 'Oscar' woont in Gering, Nebraska en van Remi zijn we het spoor kwijt.
 
Oscar blijft de rest van zijn leven in Gering wonen.In april 1942 woont hij in 1120 K Street
 
 
1110 K Street, Gering - hier woonde Achiel 'Oscar' Olieu tot zijn overlijden
Gering - Lot 11 Block 13 - eigendom van Oscar Olien en zijn zoon William - nu van Oscar's kleinzoon William
 
Achilles Cyrillus Olieu aka Oscar Olien overlijdt op 24 april 1973 op 86 jarige leeftijd.De begrafenis wordt verzorgd door Gering Memorial Chapel, in 1755 11th Street, Gering.

 
 
Hij wordt daarna begraven in het West Lawn Cemetery, in het westen van Gering.
 
Marker van Achilles 'Osacr' Camillys Olieu - Olien - West Lawn Cemetery, Gering, Nebraska.De familie kenden
zijn exacte geboortedatum niet, 22 augustus 1886
 
West Lawn Cemetery in Gering
 
 
William Oscar Olien die in 1973 in Taft, Californië woont zorgt voor de afhandeling van zijn nalatenschap.
 
 
Achilles wordt hier als 'Oscar C.' vermeld, een bewijs dat hij zijn tweede naam Cyrillus behield
 
Handtekening William Oscar Olien
 
 
 
 
 
 
William Olieu stelt David C. Nuttleman aan als afhandelaar
van de administratie van de erfenis van Oscar.Die bestaat uit 101,44$ cash, 1580,84$ op een bankrekening en de eigendom die hij samen met zijn zoon bezat in K Street, en die op 6000$ wordt geschat.
 
William wordt na alle formaliteiten aangewezen als enige erfgenaam van Oscar.De enige claim die wordt ingediend is die van Gering Memorial Chapel.Het totaal voor het verzorgen van de begrafenis bedraagt 1472,05$
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Rond 1955 is zoon William Oscar Olien gehuwd met Marion Weige (ook als Wiege vermeld).Zij wordt in 1934 in Mercer, North Dakota geboren als eerste dochter van Johan Wiege uit Rusland en Ottilia Henke, zelf geboren in Golden Valley, North Dakota, maar dochter van Russische emigranten.
Op 9 januari 1956 wordt William Oscar Olien Jr. geboren.
 
William Oscar Sr. overlijdt op 9 januari 2001 in Gering en wordt net als zijn vader Oscar begraven in het West Lawn Cemetery.Hij krijgt een militaire grafsteen.
 
 
 
Zijn zoon William Oscar Jr. die nu 60 is woont nog altijd in 1110 K Street Gering.Ik ben echter nog niet in staat geweest hem te bereiken.Volgens mijn gegevens heeft hij geen kinderen en zal hij de laatste Olien zijn in de tak van Achilles Cyrilles Olieu.
 

Epiloog

 
Sedert ik in 1979 moest schrijven dat er al met al weinig bekend was over het lot van deze 4 Olieu's
is er toch wel heel wat vooruitgang geboekt.Laten we even de 4 broers overlopen.
 
Julius Olieu (1882-1950):
Hij had al 2 kinderen met Adelina Deprez toen hij België verliet.In 1918 waren er dat 5.Maar Adelina overleed met de jongste dochter aan de gevolgen van de griepepidemie.Julius had zeker in 1920 zijn 4 kinderen bij hem.In 1921 verdwijnt hij plots spoorloos.We zullen nooit weten waarom hij zijn kinderen zonder enig nieuws in de steek liet.Dat wist hij alleen en waarschijnlijk heeft hij het nooit aan iemand verteld.Rond 1928-29 werkt hij op een boerderij in Minnesota en leert er Gina Torgerson kennen, waarmee hij pas na de geboorte van een derde zoon huwt.Hij vertelt zijn kinderen nooit dat zij 2 halfbroers en 2 halfzusters hebben.De familie komt dit pas te weten wanneer ik ze contacteer.Julius overlijdt in 1950 in een ziekenhuis in Grand Forks, nadat hij in een bar van een trap is gevallen.Hij werd ook in Grand Forks begraven maar heeft geen grafsteen.Als veteraan heeft hij nog altijd recht op een militaire grafsteen,maar de familie heeft die tot nu toe niet aangevraagd.
 
Achilles Cyrillus Olieu (1886-1973)
Veranderde in de jaren 20 officieus zijn naam in Oscar.Dit kan ook officieel gebeurd zijn in zijn petitie van naturalisatie.Bij deze procedure kon je ook je voornaam en zelfs achternaam veranderen.
Hij was volgens de gegevens kort gehuwd.Er is daarvan echter geen officieel document terug te vinden en het is mogelijk dat hij alleen een relatie had met de 21 jaar jongere Bula Clark.Een zoon William Oscar, vernoemd naar zijn beide grootvaders wordt in 1924 in Fort Morgan, Colorado geboren.Het jaar daarna wonen ze in Kansas en een paar jaar later in Gering, Nebraska, waar hij tot zijn overlijden woont.Tussen 1926 en 1928 overlijdt de jonge Bula Clark die dan rond de 20 is.William Oscar wordt daarna opgevoed door zijn grootouders, die niet ver van Oscar wonen in Gering.William neemt in 1942 op 18 jarige leeftijd dienst in het leger en wordt pas in 1946 ontslagen.Hij keert terug naar Gering en koopt er samen met zijn vader een huisje.Hij huwt rond 1955 en krijgt één zoon William Oscar Jr.Achiel Oscar zelf bleef na het overlijden van Bula alleen en overleed in zijn huis in 1973.Zijn zoon overleed in 2001 en zijn kleinzoon die nu 60 is woont nog in de woning in K Street
 
Remigius Adolphus Olieu (1888-)
Woont eerst in Omaha waar hij waarschijnlijk net als zijn broers in de vleesbedrijven werkt.In 1920 woont en werkt hij in een autofabriek in Detroit en tien jaar later bevindt hij zich in Fort Morgan, Colorado waar hij als landarbeider werkt.Hij is dan nog niet gehuwd en is dat waarschijnlijk ook nooit geweest.Volgens informatie die ik kreeg van één van de neven waren zeker twee van de broers nooit gehuwd.Remi duikt ook niet op in officiele documenten en heeft zich waarschijnlijk nooit laten naturaliseren of een social security number aangevraagd.Het blijft wachten tot 2022 om na te gaan of hij in de census van 1950 wel terug te vinden is.
 
Hieronymus Olieu (1889-1946)
Werkt eerst in Omaha in de vleesbedrijven.Neemt dienst in 1917 en vecht mee met het Amerikaanse leger in Frankrijk.Woont na de oorlog lang bij de familie Naeye in Omaha.Hij werkt opnieuw in de packaging houses, maar gaat daarna werken als landarbeider bij boeren, en dan vooral op de bietvelden.Hij heeft altijd het meeste contact gehad met zijn broer Achilles en gaat dan ook eind jaren 30 bij hem wonen in Gering.In 1946 is hij in een voorstad van Chicago op bezoek bij familie en wordt aangereden door een tram.Hij overlijdt er dezelfde dag nog en wordt hoewel hij offiieel in Gering woont ook begraven in Chicago.Zijn broer Achilles vraagt een militaire grafsteen aan en krijgt die ook.Die staat er momenteel nog altijd.

 

Afstammelingen met de naam Olieu of Olien

 
Remigius en Jerome bleven ongehuwd en hadden geen afstammelingen.
 
Julius had in zijn eerste huwelijk 4 kinderen die in leven bleven.Zijn oudste zoon Georges bleef kinderloos.Albert Jerome de jongste kreeg 2 zonen.De oudste Albert Dale overleed op 21 jarige leeftijd terwijl hij in dienst was bij de Navy.De jongste Rodger Glenn kreeg 3 zonen waaran er 2 heel jong overleden.De jongste Joseph O' Lien is nu 35, maar zwaar ziek en zal nooit kinderen hebben.
In zijn tweede huwelijk bleven 2 zonen in leven.Julie Olien, de dochter van de oudste, Robert, heeft één zoon Jordan Olien.Bryan Olien, de zoon van Albert Olien, de jongste zoon van Julius, heeft 2 dochters en één zoon Austin Olien.Alleen Jordan en Austin blijven dus over als afstammelingen an Julius met de naam Olieu-Olien
 
Achilles Cyrillus 'Oscar' Olieu had één zoon William Oscar, die op zijn beurt ook één zoon had, William Oscar jr.Die is momenteel 60 woont in Gering, maar is kinderloos.
 

Contact

 
In mijn zoektocht heb ik alleen contact gehad met afstammelingen van de beide families van Julius Olieu.Uit zijn eerste huwelijk was dat met Larry Minor, de enige zoon van Rachel 'Rochelle' Olien, de jongste dochter van Julius.Dit contact verwaterde echter nadat ik had ontdekt dat Julius wel degelijk in leven was na 1921.Met Kathryn, de dochter van Albert Olien, de jongste zoon van Julius uit zijn tweede huwelijk, heb ik wel nog contact.Zij had graag de familie uit het eerste huwelijk gecontacteerd maar die was daar niet erg in geïnteresseerd.Het is natuurlijk moeilijk te verwerken als je hoort dat je moeder die altijd overtuigd was dat haar vader overleden was toen ze pas 8 was, in leven bleek te zijn en ze ook nog 2 halfbroers had.
 
Contact met afstammelingen van Remigius en Jerome is natuurlijk onmogelijk omdat ze nooit huwden.Van Achilles 'Oscar' weet ik dat zijn kleinzoon William die nu 60 is in Gering woont, in het huisje waar hij ook woonde maar hij blijft mysterieus onbereikbaar.Telefonisch krijg je altijd de voicemail en een reactie op ingesproken berichten heb ik nog niet gekregen.Diverse mailadressen die ik van hem heb teruggevonden blijken ondertussen allemaal ongeldig te zijn.Hij is de enige die meer informatie kan geven over zijn vader en grootvader, en eventueel foto's van hen kan bezorgen.Hij is ook de enige die op de foto van 1916 waarop ik vermoed dat de 4 broers staan, zijn grootvader Achilles en misschien ook zijn grootoom Jerome kan identificeren.Nu hebben we van de 4 broers alleen van Julius met zekerheid een foto.Voor hun vertrek naar de USA werden er ook geen foto's van hen gemaakt.De familie in Wevelgem liet pas jaren later foto's maken van de 4 vier zusters en de jongste broer Georges bij een fotograaf in Wevelgem.
 
De interesse van veel afstammelingen in de USA vermindert ook met iedere generatie.Ze zijn als Amerikaan geboren en hebben geen voeling meer meer met de landen waar hun grootouders werden geboren.Hoewel er toch een ommekeer is als je ziet hoeveel Amerikanen hun stamboom opmaken en informatie over hun voorouders zoeken.Ook het contact dat immigranten met het thuisfront of onder elkaar hielden vervaagde.De soms heel grote afstanden in Amerika tussen familieleden onderling hielpen daar natuurlijk ook niet bij.
 
Hieronder een uittreksel uit een brief die Albert Jerome, de jongste zoon van Julius Olieu en Adelina Deprez in augustus 1980 zond naar Carol MCormick, de vrouw van Larry Minor, zoon van Rochelle Olien .Carole hield zich toen al bezig met familiegeschiedenis, en ook die van haar man Larry en zijn moeder Rochelle Olien (spelling zoals Albert schreef):
 
'...could have given you all the information you need about 15 years ago because my daddy brother lived in Omaha and died in Chicago, and his younger brother lived in Scottsbluff Nebraska.Worked there all his life as a farmer and has one son about your age.We called him Tileata Olien he may still be living I do not no.My relative never did care to talk much about for time were a lot better than they are now.And the women folks sold Home made beer when they lost there Husband until they found another one.My Mothers, Mother, Mother died in Belgium in the year 1937 around Dec 20, and live in Belgium all her life and was well to do and left us in her will my mother part was $100 and we got $25 a piece for she was Catholic and the Church over there took bout all she had her name was probably Aloysius Holvoet Deprez....'
 
Carol McCormick over deze passage in een mail aan mij op 9 juni 2003
'I quoted what he said as he wrote it not changing any spelling or dates.What do you make of that?Younger brothers of Julius Olieu? Did not pay too much attention until now, since you told me there were younger brothers.'
 
 De interpretatie is niet zo moeilijk.Albert die in 1980, 64 is vertelt hier dat hij al 15 jaar eerder alle informatie had kunnen geven
 
-'Zijn vaders broer woonde in Omaha en overleed in Chicago'. Hij heeft het hier over Jerome die in 1946 overleed,maar hij wist dus niet dat Jerome bij Achiel woonde in Gering.'

-'en zijn jongere broer woonde in Scottsbluff Nebraska.Hij werkte daar zijn hele leven als landbouwer en had een zoon van ongeveer jou leeftijd.We noemden hem Tileata Olien, hij is misschien nog in leven, dat weet ik niet'.Over Achiel Olieu die in Gering woonde en een zoon William had.We (waarschijnlijk de familie dus) noemden hem Tileata Olien.Wat de bijnaam betekende heb ik niet kunnen achterhalen.Hij weet in 1980 niet of Achiel nog in leven is.Hij was echter al in 1973 overleden.
 
-'mijn familielid vond het niet de moeite daar veel over te praten, omdat het toen betere tijden waren dan nu.En de vrouwen verkochten zelfgemaakt bier als ze hun man verloren tot ze een andere hadden gevonden.' Albert vindt in 1980 dat de tijden vroeger beter waren.De vrouwen die hun man verloren verkochten bier dat thuis werd gebrouwen, tot ze een nieuwe man vonden.
 
-'Mijn moeders,moeder,moeder overleed in België rond 20 december 1937.Ze leefde haar ganse leven in België en was welgesteld.In haar testament liet ze ons het deel van moeder na.Dat bedroeg 100$ en we kregen elk 25$.Ze was katholiek en de Kerk daar nam ongeveer alles dat ze bezat.Haar naam was waarschijnlijk Aloysius Holvoet Deprez...' Georges,Aline,Rochelle en Albert zelf hebben dus in 1938 elk 25$ gekregen.Hij denkt dat dit uit de nalatenschap kwam van zijn overgrootmoeder (de moeder van Sidonia Adronia Holvoet die de moeder was van Adelina Deprez, de moeder van Albert).Hij is hier echter verkeerd.Natalia Labeau geboren in 1817 in Oekene en in 1894 al overleden was de moeder van Sidonia.Het gaat hier om de erfenis van Petrus Aloysius Holvoet, de oudste zoon van Natalia en broer van Sidonia dus.Hij bleef bij zijn moeder wonen tot aan haar overlijden en bleef ook daarna vrijgezel.Bij zijn overlijden in 1937 wordt zijn nalatenschap dus verdeeld tussen de nakomelingen van zijn zusters Sidonia en Barbara, en zijn broers Ludovicus en Honorius.Ook de andere kinderen van Sidonia, de broers en zusters van Adelina zullen dus hun deel hebben gekregen.Ze had 9 kinderen.Het deel voor de erfgenamen van Sidonia moet dus 900$ geweest zijn.Met de zuster en broers van Sidonia meegerekend zal het bedrag dat moest verdeeld worden 3600$ geweest zijn.Dit zou nu ongeveer 120.000€ zijn.Blijkbaar had Albert niet veel op met de katholiek kerk die hij als een dief beschouwde.
 
Wat verder in de brief schreef hij ook nog
 
'Talk to Rudee Decabooter in Omaha Nebraska, he my Uncle sister boy and my age and he made trips to Belgium to meet all the folks that are left in the last twenty years and visit them all and can tell you everything'
 
Carol M Cormick vond deze quote een puzzel.Het is inderdaad niet gemakkelijk te weten wie Albert Olien bedoelt als je niet alle familieleden hebt opgezocht.Het gaat hier om Rudy Decabooter, geboren in 1914 in Omaha, als oudste zoon van Adolph Decabooter en Alice Vanhoutte.Alice was een zuster van Albert Vanhoutte die gehuwd was met Alix Deprez, de zuster van Adelina Deprez, de moeder van Albert Olien.Albert en zijn broer Georges groeiden na het verdwijnen van hun vader op bij Albert en Alix  .Hij refereert dus correct naar Albert Vanhoutte als zijn (aangetrouwde) oom en naar Rudy Decabooter als zoon van Albert's zuster.Albert Olien geboren in 1914 in Omaha en Rudolph Decabooter in 1915 moeten elkaar dus goed gekend hebben.Ze overleden ook in hetzelfde jaar.Rudy Decabooter op 1 juni 1981 en Albert op 12 december, 16 maanden na het schrijven van zijn brief aan Carol.Rudy Decabooter bezoekt dus tussen 1960 en 1980 België om er alle nog levende familieleden te ontmoeten.Dat zullen dan in de eerste plaats wel de Decabooters geweest zijn.Zijn vader Adolphe en oom Henri waren de enige van de 8 in leven zijnde kinderen van Frederik Decabooter uit Zulte en zijn vrouw Virginie Naessens uit Olsene die naar Amerika vertrokken.Drie zusters en twee broers bleven in de streek van Olsene en Zulte wonen.Rudy zal er dus al een hele karwei aan gehad hebben om al deze families op te zoeken.Maar het blijft mogelijk dat hij, als hij verscheidene keren naar België reisde ook contact had met de 4 zusters van de Olieu-broers.Mijn grootvader en grootmoeder hebben er in ieder geval nooit iets over vermeld.
 

Conclusie

 
We hebben 3 van de 4 broers grotendeels kunnen volgen van hun aankomst in de USA tot hun overlijden.Dit gebeurde vooral via officiële documenten en in het geval van Julius ook met extra info van de nakomelingen.Van Remigius weten we nog niet wat er na 1930 met hem gebeurde en wanneer hij overleed.De kleinzoon van Achilles 'Oscar' Olieu kan zeker ook nog meer vertellen over zijn vader en grootvader en misschien ook over Jerome.Er kan zeker ook nog informatie verzameld worden via fysieke kanalen, zoals bvb kranten.Meestal zijn die echter niet on-line beschikbaar en moet je de opzoeking zelf ter plaatse gaan doen.Zo zou het zeker al nodig zijn Chicago, Omaha, Gering en Grand Forks  te bezoeken om daar plaatselijk opzoekingen te doen.Soms heb je het geluk dat je een beroep kunt doen op plaatselijke genealogen die gratis willen helpen.Maar waar er 15 jaar geleden duizenden waren die locale hulp aanboden zijn dat er nu soms maar een handvol meer.Ik blijf natuurlijk hopen om de ontbrekende gegevens te vinden en ooit een gezicht te kunnen plakken op Jerome,Achiel en Remi.De 4 broers zijn ook maar een klein onderdeeltje in de geschiedenis van de afstammelingen van Franciscus Olieu.Voor mij was dat echter altijd al een intrigerend onderdeeltje.Ieder stukje nieuwe info zal dus zeker op deze blog geplaatst worden.
 
Is het achteraf gezien de moeite geweest dat ze naar de USA vertrokken? Het zal zeker niet het beloofde land van melk en honing geweest zijn dat hen werd voorgeschoteld door de agenten van de Red Star Line, en in de straffe verhalen over Amerika, die de ronde deden in de gemeente.We kunnen het hen niet meer vragen en ze schreven ook geen brieven naar huis waaruit zou kunnen blijken wat ze ervan dachten.Het was even hard werken als in België en er was even veel armoede, zeker in de jaren tussen 1930 en 1940.Voor Julius veranderde zijn leven drastisch toen zijn vrouw Adelina in 1918 overleed.Zodanig dat hij op de vlucht sloeg.We hebben er het raden naar hoe vaak hij terugdacht aan zijn kinderen die hij achterliet
Achilles de tweede oudste verloor ook al heel vlug zijn vrouw en zijn zoon groeide op bij zijn schoonouders.Hij settelde zich uiteindelijk toch op één plaats en bleef daar wonen tot zijn overlijden.Zijn broer Jerome die tot eind jaren 30 als roomer bij het gezin Naeye woonde ging tenslotte bij zijn broer Achiel wonen, maar werd in 1946 in Chicago door een tram aangereden.
Remi tenslotte wisselde voortdurend van woonplaats , en verbleef ook altijd als boarder bij diverse families, tot we hem na 1930 niet meer terugvinden.Bij het doorzoeken van de diverse censussen kom je heel veel boarders en roomers tegen.Velen, soms hele families moesten dus van dag op dag leven in één kamertje..Er waren er natuurlijk ook die het wel beter deden.De broers en zusters van Adelina Deprez deden hun best om er iets van te maken en slaagden daar ook in.Maar ikzelf zou toch de conclusie trekken dat de 4 broers beter in Wevelgem waren gebleven, waar ze meer steun zouden hebben gehad van familie.Het grote aantal emigranten die ook teleurgesteld terugkeerden naar België bewijzen dat het ver van rozegeur en maneschijn was in de USA.Maar de terugreis kostte geld en waarschijnlijk dachten de 4 broers er ook nooit aan om terug te keren.Ze hadden ook armoede beleefd in België en  konden dan net zo goed blijven waar ze waren.
 
En daarmee is de reeks naar de USA nog niet afgelopen want er waren nog familieleden van vader Charles Louis die de overstap waagden.Daarover meer in de volgende delen.