donderdag 10 maart 2016

En hoe schrijf je dat precies ? deel 2

Olieu, Olieux, of Olien ?

 
  • Vanaf 1500 komen we de naam Olieu frekwent tegen in de parochieregisters van vele kleine gemeentes in de Westhoek, zoals Killem,Houtem, Hondschoote,,Esen,Elverdinge,Reninge... De naam wordt in die periode meestal gespeld als 'Olieu'
 
  • Op het concilie van Trente tussen 1545 en 1563 werd onder andere beslist dat iedere dorpspastoor vanaf dan 3 registers moest bijhouden.Alle geboortes,huwelijken en overlijdens moesten daarin genoteerd worden.In de praktijk werd hier meestal slechts rond begin 1600 mee begonnen in onze gemeentes en steden. zie link : Parochieregisters
 
  • Alles werd in het Latijn  genoteerd.De geboorte werd ingeschreven op de dag van de doop.Omdat er veel kindersterfte was in die periode werd een kind zo vlug mogelijk na zijn geboorte gedoopt. De 'akte' vermeldde vader,moeder,peter en meter,en dag van de geboorte. Sommige pastoors deden dit heel netjes,andere waren slordig.
 
  • Indien de ouders zelf niet altijd goed wisten om hoe hun naam werd gespeld,schreef de pastoor die op zoals hij dacht dat het moest. Zo kom je heel veel verschillende spellingen tegen zoals Oillieux,Oliheu,Olyeue enz...
 
  • Na de Franse revolutie werd de Burgerlijke Stand ingevoerd.Voortaan moest men langs in het gemeentehuis voor een officiele aangifte van geboortes,huwelijken en overlijdens. zie link Burgerlijke Stand
 

  • De burgemeester of plaatsvervangende ambtenaar schreef ook meestal zelf de achternaam zoals hij dacht dat het moest. Vooral in die periode werd systematisch een x bij de naam gevoegd. Er waren echter nog  alternatieve schrijfwijzes zoals o.a. Allieu en Hoillieux.
  • In principe moest de schrijfwijze worden overgenomen van de geboorteakte van de vader,maar in de praktijk verschilde dit nogal eens.Zo kon het gebeuren dat de officiele schrijfwijze van kinderen uit hetzelfde gezin verschillend was. Niet dat ze dat ze zich daarzelf veel van aantrokken. Velen waren ongeletterd en als ze al hun naam konden schrijven deden ze dat zoals ze het geleerd hadden van hun ouders.
  • Later werd echter zorgvuldiger te werk gegaan en werd de naam exact in de schrijfwijze van die van de vader overgenomen.Olieu bleef Olieu en Olieux met een x bleef die behouden.
  • De schriifwijze met een x werd steeds frekwenter en slechts een heel beperkt aantal bleef de schrijfwijze Olieu behouden. Momenteel zijn er maar 7 Olieu's meer.Van deze Olieutak emigreerden rond 1910 4 broers naar de USA ,en daar werd de naam veranderd in Olien. Het overgrote deel heeft dus de achternaam met een x toegevoegd.

Doopsel van Maria Joanna Olieue op 30 november 1758
Doopsel van Maria Agnes Holieu op 18 september 1764
Doopsel van Joannes Sylvester Olyeue op 16 augustus 1765
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten