donderdag 10 maart 2016

Hoe begin ik zelf met een stamboom of familiegeschiedenis ?

 • Als u plots zoals zovelen anderen zin krijgt om zelf uw stamboom op te maken,hoe begin je daar dan aan?
 
 • Stel je wilt beginnen met een kwartierstaat,ouders,grootouders,overgrootouders enz...Dan start je natuurlijk best bij familieleden om correcte data en info te krijgen.Vooral trouwboekjes,bidprentjes enz..kunnen u vlug verder helpen.
 
 • In genealogie is de eerste regel dat iedere persoon in de stamboom genoteerd wordt zoals hij in zijn officiele geboorteakte in de BS vermeld wordt.De BS werd enkele jaren voor 1800 ingevoerd.Daarvoor noteer je de naam zoals hij vermeld werd in de doop/geboorteakte door de dorpspastoor.
 
 • De vroegste 100 jaar kunnen de moeilijkste zijn. De akten van de BS mogen vrij worden ingekeken,maar altijd met een marge van 100 jaar.Momenteel is het toegelaten de akten tot en met 1915 te raadplegen.
 
 • Soms vindt u iemand of een datum niet terug door familie te raadplegen.Dat kan al vlug gebeuren als u van uw grootouders bvb ook de broers en zusters,en eventueel hun kinderen zoekt.Na enkele generaties kan het contact verloren zijn. Niet getreurd dan.U kan toestemming vragen aan de Rechtbank van Eerste Aanleg om opzoekingen te laten verrichten.Voor iedere arrondissement moet wel een afzonderlijke aanvraag ingediend worden. Zo heb ik bij mijn opzoekingen heel wat aanvragen moeten doen. De toestemming wordt meestal gegeven en is geldig voor een jaar.
 
 • Je kan dan langs gaan bij de gemeente of stad waar je inlichtingen wenst en de brief met toestemming tonen.Hierna verschilt de werkwijze per gemeente.In principe mag je zelf de registers nooit inkijken,maar sommige gemeenten laten dit wel toe,als ze een archiefruimte hebben waar de registers van de laatste 100 jaar bijéén staan.Natuurlijk wordt nu al een aantal jaren alles digitaal gedaan. Meestal echter zal je moeten vragen wat je wenst en doet een gemeentebeambte de opzoekingen als hij tijd heeft.Daarvoor moet je betalen.Dat kan per half uur of per uur zijn.Vraag dus zeker altijd eerst de tarief.
 
 • Een voorbeeld:in Lochristi zijn er heel wat aktes van Olieux's terug te vinden,ook van de laatste 100 jaar.Daar kan je echter alleen maar opzoekingen laten doen.Met mijn toelating heb ik daar rond 2003 een lijst gevraagd van alle aktes (geboortes,huwelijken en overlijdens) die ze konden terugvinden.Dat nam een aantal weken in beslag,maar daarna kreeg ik een map met alle aktes die ze hadden teruggevonden.
 
 • Eens je de 100 jaar voor bij bent kun je dus terecht in de Rijksarchieven: Rijksarchief
 • Het is de bedoeling dat op deze site alle aktes ooit ingescand terug te vinden zijn.Er zijn er al een aantal gescand,dus als u geluk hebt kunt u die daar raadplegen.Je moet je wel inschrijven en altijd ingelogd zijn om opzoekingen te doen.In het begin kan het wel even moeilijk zijn om je weg te vinden.
 
 • Een andere site waar je aktes on-line kunt bekijken is die van de Mormonen.Zij waren het trouwens die eind jaren 60 en begin jaren 70 alle aktes hier op microfilm zetten.Dat werd hen vlot toegestaan omdat de archieven zelf ook altijd een copie kregen.Het zijn deze microfilms die in de archieven nog altijd te raadplegen zijn.Sedert een tijdje hebben ze echter een groot deel on-line gezet op hun eigen site : Family Search of nog beter hier:  Zoekakten
 
 • Hoe begin je nu in deze registers te zoeken.Na 10 jaar werden er door de griffie altijd alfabetische 10-jaarlijkse tabellen opgemaakt.Het beste kunt u deze eerst nakijken als u niet zeker bent van een jaartal.Daarna kunt u de akte in het jaar zelf gaan raadplegen.Zoek in het begin vooral naar huwelijken want daarin worden de plaats en datum van geboorte van de 'trouwers' vermeld en ook hun ouders.Enige kennis van het frans kan handig zijn omdat vooral in West-Vlaanderen veel aktes in het frans werden opgemaakt.
 
 • De periode rond begin 1800 is wat lastig;want op 22/09/1792 begon de nieuwe franse kalender : 1 vendemiaire an 1.De kalendereeindigde op 31/12/1805.Deze kalender werd ook in de bezette landen gebruikt,dus ook in België. Je raadpleegt dan best een republikeinse kalender om de datum om te zetten :  Republikeinse Kalender
 
 • Nu wordt het wat lastiger wat je komt in de periode van de Parochieregisters.Die werden door de pastoors in het Latijn geschreven.De termen zijn echter meestal dezelfde en eens u die kent gaat het redelijk vlug.U kan die termen ook op internet nakijken bvb: Latijn in de Parochie Registers
 
 • De ene pastoor schreef al wat duidelijker dan de andere.Het grootste deel van de Parochiregisters zijn digitaal ingescand en kun je terugvinden op de eerder vermelde site van het Rijksarchief..
 
 
 • Zoek ook eens in bestaande genealogiesites.Het is mogelijk dat iemand al opzoekingen gedaan heeft die je kunne helpen: Geneanet
 
 • Naast de gewone info van geboorte,huwelijk enz.. kunt u in de diverse archieven info zoeken in verband met erfenissen,hypotheken,militie,kadaster,vredegerecht enz...Soms zijn er hier indexen van gemaakt door ijverige amateurs maar vaak moet u vele boekdelen doorlopen voor u iets terugvindt.
 • Wat u dan vooral nodig hebt is veel geduld en tijd.
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten