zaterdag 11 juni 2016

De dochters van Charles Louis Olieu

In 'Naar de USA' heb ik het uitgebreid gehad over de 4 zonen van Charles Louis Olieu en Marie Louise Baekelandt.Ze hadden ook nog 4 dochters en 1 zoon die in Wevelgem bleven.Over de zoon
'Georges', een nakomertje (Charles Louis was 49 en Marie Louise 47 bij zijn geboorte) ga ik het later nog hebben.
 
In dit bericht wat meer over de dochters:
 
-Maria Zenobia, als 2e kind en eerste dochter geboren op 6/10/1883
-Celina Martha, de 5e in rij, en tweede dochter werd geboren op 22/04/1892 maar overleed toen ze pas 1 jaar was op 02/05/1893.Daarna volgden nog 4 meisjes.
-Elisabeth, geboren op 23/02/1894
-Helena Maria, geboren op 02/01/1896
-Paulina Helena, geboren op 19/01/1898
-Martha Julia, geboren op 12/12/1900 overleed toen ze bijna één was op 29/11/1901
 
 
1.Maria Zenobia Olieu
 
Maria Zenobia, één jaar jonger dan Julius, is dus de enige 'oudere' zuster die de broers hebben.Ze huwt op zaterdag 26 oktober  1907, met de 22 jarige Mauritius Camillus Moerkerke, die bij zijn vader Constant Frederic woont op de Molenhoek 13.Zijn moeder Marie Louise Vansteenkiste is al in 1895 overleden.In nummer 15 wonen Constant Olieux, de broer van Charles Louis en zijn vrouw Helena Vanbecelaere en in nummer 17 Charles Louis zelf met zijn gezin.Hun zuster Emma Maria woont in nummer 61.Julius Olieu pas 8 maanden gehuwd woont met Adelina Deprez iets verderop in de Gullegemstraat 11 en Sophia Regina, een andere zuster van Charles Louis, en gehuwd met Antonius Dely, twee huizen verderop in nummer 15.Het grootste deel van de Olieu's woont dus in dezelfde buurt.In de komende jaren zullen de plannen gesmeed worden om naar Amerika te vertrekken.
 
Ook de jongste broer van Maurice Moerkerke, Remi Joseph vertrekt 3 jaar later met Jerome Olieu naar Omaha.Hij huwt er in april 1915 met Zulma Vanhoutte, de jongste zus van Albert Vanhoutte die gehuwd is met Alix Deprez, de schoonzuster van Julius Olieu.Albert en Alix zullen in de jaren 20 Georges en Albert Olieu opvangen (zie Naar de USA).Zo wordt het in België en Amerika een kluwen van familiebanden.
 
Na hun huwelijk gaan Maria Zenobia en Maurice inwonen bij vader Constant Moerkerke, maar die overlijdt nog geen 4 maanden later op 10 februari 1908.In de zomer van datzelfde jaar wordt op 14 augustus hun zoon Remi Jerome geboren.Tussen 1908 en 1923 zullen ze 10 kinderen krijgen.Twee ervan overlijden al op jonge leeftijd.
 
-Remi Jerome 05/06/1908
-Georges Medard 28/06/1909
-Elza Martha 14/08/1910 - 22/09/1911
-Gerard Medard 25/12/1911
-Lia Maria 28/09/1913
-Alice Regina 18/09/1914
-Michel Albert 14/08/1919
-Dina Julia 06/08/1920 - 20/1924
-Maurits Camiel 08/07/1922
-Bertha Maria 23/08/1923
 
Het is geen toeval dat er tussen september 1914 en augustus 1919 geen kinderen geboren worden want Maurice Moerkerke vecht mee in de Eerste Wereldoorlog.
 
Mauritius Camillus Moerkerke
 
 
           Rond 1927 trekt de ganse familie naar fotograaf Vlieghe in Wevelgem voor een familieportret.
 
 
Zittend vooraan L naar R: Michel Albert (1919) - Bertha Maria (1923) - Maurits Camiel (1922)
2e rij van links naar rechts Georges Medard (1909) - Alice Regina (1914) - vader Mauritius Camillus (1885) - Remi Jerome (1908) - moeder Maria Zenobia Olieu (1883) - Gerard Medard (1911) - Lia Maria (1913)
 
 
 
 
Oudste zoon Remi Jerome is maar één jaar jonger dan Georges Olieu de jongste broer van Maria Zenobia.In februari 1931 huwt hij met Germain Marguerithe Vandamme.Zijn oom Georges Olieu huwt in juni 1932 met haar oudere zuster Magdalena Maria Vandamme.
 
Er ontstaan bij Remi en misschien ook bij andere familieleden in de loop van de jaren 30 'Vlaamse' gevoelens en Remi sluit zich aan bij het 'Vlaamsch Nationaal Verbond' opgericht in oktober 1933.In 1941 vindt hij het zijn plicht om samen met de Duitsers aan het oostfront te vechten.Hij wordt na de oorlog als vermist opgegeven en is dus waarschijnlijk in Rusland overleden.In 1947 wordt hij door de Krijgsraad bij verstek veroordeeld tot '15 jaar buitengewone hechtenis'.Hij wordt pas 25 jaar later op 6 december 1969 in een zitting van de Rechtbank  van Eerste Aanleg overleden verklaard in Rusland tussen 6 juni 1942 en 10 mei 1944, op een niet nader te bepalen plaats.
 
 
 
 
 
 
Moeder Zenobia Olieu is dan al op 30 juni 1964 overleden in Wevelgem.Ze is 80 geworden.Haar man Maurice Moerkerke overlijdt 4 jaar later op 84 jarige leeftijd.Al hun kinderen zijn ondertussen ook overleden.
 
 
2.'De 3 musketiers' Elisabeth °1894, Helena Maria °1896, Paulina Helena ° 1898
 
Helena, Elisabeth en Paulina Olieu

 

 

A.Elisabeth Olieu °1894

 
Elisabeth Olieu, wordt geboren in 1894 en is daarmee 11 jaar jonger dan Maria Zenobia.In 1892 krijgen Charles Louis en Marie Louise al een tweede dochter Celina Martha, maar die overlijdt een jaar later.Na haar volgen binnen de 4 jaar Helena Maria en Paulina Helena.Hun broers en zuster Maria zijn veel ouder en de 3 meisjes groeien vooral samen op.In 1907 wordt nog een broertje Georges geboren dat ze samen kunnen verwennen.
 
 
 
 
Elisabeth is de eerste van de 3 zussen die huwt.Ze doet dit op 17 januari 1920 met Camille Maurits Callemin uit Heule.Hij wordt op 26 november 1888 geboren als enige zoon van Joannes Callemin en Maria Ludovica Vanhove.Joannes is al 55 wanneer zijn zoon Camille geboren wordt en Maria 45.Na het huwelijk gaan ze in Heule wonen waar Camille vlaswerker is.
 
 
Callemin Camille Maurits en Elisabeth Olieu - juni 1932
 
 
Ze krijgen 3 dochters.Op 24 mei 1920 wordt Maria Ludovica geboren, vier jaar later op 14 oktober 1924 Andrea en op 9 mei 1928 Dina Martha.
 
Andrea , Camille Maurits, Maria Ludovica, Elisabeth Olieu en Dina Martha
 
Andrea blijft ongehuwd.Maria Ludovica huwt met Albert Maurice Couckuyt.De zusters en broer van Elisabeth zijn aanwezig bij het huwelijk en er wordt een groepsfoto gemaakt.
 
 
 
 
- Zittend 2e en 3e van links: Maurits Callemin en Elisabeth Olieu.
- Middenrij links naar rechts: 1: Magdalena Vandamme (vrouw van Georges Olieu) - 2: Maurice Pottie (man van Helena Olieu) - 3: Maurice Moerkerke (man van Maria Zenobia Olieu) - 4: onbekend - 5. Andrea Callemin (dochter van Elisabeth Olieu) - 6: Albert Couckuyt - 7: Maria Ludovica Callemin - de rest is familie van de bruidegom
- Achterste rij: 1: Helena Maria Olieu - 2: onbekend - 3: Maria Zenobia Olieu - 4: Georges Olieu - 5: Paulina Helena Olieu - 6 :Omer Couckuyt (man van Paulina Helena) - 7: Dina Callemin (jongste dochter van Elisabeth Olieu) - rest familie van de bruidegom.
 

Albert Couckuyt en Maria Callemin openen na hun huwelijk een kruidenierswinkel in Heule.

Elisabeth Olieu - Maria Callemin met Albert Couckuyt en één van
hun 2 zoontjes - Heule jaren 50
 
Dochter Andrea blijft ongehuwd en de jongste Dina huwt op 10 juli 1957 met Urbain Vercouttere.Ze krijgen één zoon, Rik Vercoutere, geboren in 1961.
 
 
Camille Callemin en Elisabeth Olieu
Elisabeth Olieu
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Elisabeth overlijdt op 7 mei 1959 in Heule.Ze werd 65.Haar man Camille overlijdt 15 jaar later op 12 juni 1974 in Gent.
 
 
 
B.Helena Maria Olieu °1896
 
Helena Maria wordt 2 jaar na Elisabeth geboren.Op 11 mei 1921 huwt ze in Wevelgem met de 7 jaar oudere Maurits Rijkaard Pottie.Hij wordt in 1889 geboren als het achtste kind van Ivo Pottie en Virginie Daels.Na hem worden nog Alfons Alberic en Alice Marie geboren, maar die overlijden respectievelijk na 8 maanden en 3 jaar.Maurits groeit dus op als jongste van het gezin.Na het huwelijk gaan ze bij de ouders van Maurits wonen, in de Kortrijkstraat 140.Later krijgt het huis het nummer 150.(Omdat er steeds meer huizen bijgebouwd worden in Wevelgem verandert de nummering voortsdurend).Maurits werkt als vlaskoper en Helena werkt later als kokkin in Kortrijk.
 
Virginie Daels, de moeder van Maurits overlijdt in 1927 en haar man Ivo Pottie in 1932.In juni 1940 verlaten Charles Louis Olieu en Marie Louise Baekelandt hun huis op de Molenhoek, ondertussen Kapellestraat geworden en gaan bij hun dochter Helena wonen in de Kortrijkstraat.Charles Louis is dan 82 en Marie Louise 80.Charles Louis overlijdt er op 27 oktober 1941 en Marie Louise op 18 juli 1942.
 
Maurits Rijkaard Pottie en Helena Maria Olieu
 
 
 
 
 
Maurits Pottie overlijdt op 11 februari 1958 en Helena Maria 15 jaar later op 11 mei 1975.
 
Foto links:
Helena Maria Olieu met haar schoonbroer Camille Callemin (zijn vrouw Elisabeth, de zuster van Helena overleed in 1959) en zijn oudste dochter Maria Ludovica.
 
 
 
 
 
 
 
 
C.Paulina Helena Olieu °1896
 
 
 
 
De jongste van de drie zussen, Paulina Helena Olieu, huwt op 4 november 1922 met Omer Albert Couckuyt, geboren op 10 mei 1897 in Lauwe.Zijn vader is Adolphus Couckuyt geboren in Sint-Eloois-Winkel en zijn moeder Marie Louise Van Poucke, afkomstig van Moorsele.
 
 
 
 
Na hun huwelijk blijven ze nog een 6 tal jaar op de Molenhoek wonen, in de nabijheid van de ouders van Paulina Helena.Op 24 augustus 1925 wordt daar hun dochter Ginette Marie Louise geboren.In september 1928 vertrekken ze naar Lauwe, waar ze in de Kortrijkstraat 96 gaan wonen. Tien jaar later wordt op 30 september 1938 nog een zoon Marc Omer Georges geboren.
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Paulina Helena Olieu en Omer Albert Couckuyt in juni 1932
 
Na 1928 woont alleen nog Maria Zenobia, de oudste dochter van Charles Louis op de Molenhoek, ook omdat haar man daar is opgegroeid.De 3 andere zussen moeten hun man volgen.Elisabeth naar Heule, Paulina naar Lauwe en Helena naar de Kortrijkstraat in Wevelgem.Georges Olieu, in 1928, 21 geworden is de enige die nog 'thuis' woont.
 
Maria Zenobia is ook de enige van de dochters die nog vasthoudt aan de traditie van veel kinderen te wereld brengen.De 3 jongere zussen die begin jaren '20 huwen volgen haar voorbeeld niet.Velen herinneren zich hun jeugd in een groot gezin en kiezen voor minder kinderen.
 
In de jaren 1910-1913 is het geboortecijfer in België al met 8 procent gezakt sedert 1880.Begin jaren 20 is er een opwaartse trend, maar vooral omdat na de oorlog veel huwelijken werden uitgesteld.In 1935  zijn de geboorten zelfs met de helft verminderd in vergelijking met 1880.De 3 zusters volgen dus deze trend.Elisabeth en Paulina blijven nog thuis om de kinderen op te voeden en te zorgen voor het huishouden.Helena blijft echter kinderloos en werkt lange tijd als kokkin in Kortrijk.
 
 
 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten