vrijdag 3 maart 2017

Pierre Francois en Louis Dominique Olieu - Schouwvegen en desertie deel 5

In het vorig bericht zagen we hoe Pierre Francois Olieux op 5 januari 1838 in Gullegem huwt met Amelie Colete Tanghe, de halfzuster van zijn schoonzuster Barbe Therese Tanghe.
 
Op 19 maart 1838 wordt hun eerste kind, een zoon geboren.Pierre Francois doet samen met herbergier Livinus Ghesquière en veldwachter Eugenius Dumortier aangifte van de geboorte.Als voornamen wordt gekozen voor Pierre Francois, dezelfde als zijn vader.
 
 
 
Een jaar later zijn Pierre Francois en Amelie Colete verhuisd naar Kortrijk en wonen daar in de Rekolettenstraat in de wijk Overleie in  Kortrijk.Daar wordt op 7 mei 1840 een tweede zoon, Henri Vincent geboren.
 

In 1842 is Francois Olieux al terug met zijn gezin naar Gullegem verhuisd.Op 21 april overlijdt zijn oudste zoontje Pierre Francois.Hij is pas 3.We zijn nu in de jaren 40 van de negentiende eeuw.De omstandigheden in Vlaanderen worden steeds slechter (zie ook blogbericht 1847: Hongersnood en tyfusepidemie in Gullegem).In de zomer wordt op 6 augustus in Gullegem een derde zoontje geboren, het krijgt de voor die tijd minder gebruikelijke voornamem Theodorus Theophilus.Pierre Francois Olieux woont nu op de wijk Stampkot, genoemd naar de stenen oliemolen van Coucke. 
 
 
 

 
Hierboven: Drie postkaarten van de Stampkotwijk in het begin van de 20ste eeuw.De eerste kaart is een zicht vanuit de richting van de Kerk van Gullegem.De twee andere zijn foto's genomen in de richting van de kerk.Op de derde kaart zien we nog juist twee wieken van de molen.In de periode dat Pierre Francois Olieu er woonde liep de Stampkotstraat tot in het centrum.De straten lagen er 60 jaar later nog niet veel beter bij.In het midden lagen er wat hobbelige kasseien, verder was er links en rechts alleen aarde en grint, en bij mooi weer veel stof en zand en bij regen modder.Voor de huizen lag een stuk zandsteen.
 
Theodorus Theophilus overlijdt iets meer dan een jaar later op 28 september 1843.In de zomer van 1844 wordt op 31 augustus opnieuw een zoon geboren.Hij krijgt de voornamen Petrus Joannes.Over deze Petrus Joannes meer in dit blogbericht: Het trieste lot van Petrus Joannes Olieux (1844-1922)
 
Na de geboorte van Petrus Joannes verhuist het gezin naar de buurgemeente Wevelgem, waar op 21 juli 1847 hun laatste kind en enige dochter Barbara Coleta wordt geboren.
 
 

Acht maand later overlijdt Pierre Francois op zaterdag 25 maart 1848 in zijn huisje in Wevelgem,waarschijnlijk ook aan de gevolgen van ondervoeding, verzwakking en ziekte.Hij is maar 49.Amelie Colete blijft achter met de 4 kinderen die nog in leven zijn, Joannes Tanghe, 11 en de drie Olieux's, Henri Vincent, 8, Petrus Joannes, 4 en Barbara Coleta 8 maand.
 
 
 
Op 27 november 1849 huwt Amelie Colete Tanghe in Wevelgem met Petrus Franciscus Malfait, 39 jaar, geboeren in Wevelgem en nog vrijgezel.Amelie Colete is 34.Kort daarna gaan ze in Menen in de Kortrijkstraat wonen.Henri Vincent Olieux overlijdt er op 4 april 1851.Hij is dan net geen 11 jaar.
 
 
Hierboven: overlijdensakte Henri Vincent Olieux.Petrus Franciscis Malfait gaat samen met herbergier Spilliaert aangifte doen van het overlijden.Hij wordt in de akte vermeld als 'gehuwd vader'.
 
Op 15 september 1852 krijgen Joannes Tanghe, Petrus Joannes en Barbara Coleta Olieux een halfzus, Julia Maria Malfait.Petrus Franciscus Malfait wordt op vijftigjarige leeftijd een eerste keer vader.Voor Amelie Coleta Tanghe, nu 37 is het haar zevende kind.
 
Een aantal maand later moet Petrus Malfait in januari echter alweer twee overlijdens gaan aangeven.Op 7 januari 1853 overlijdt de 5 jarige Barbara Coleta Olieux en 10 dagen later Julia Maria Malfait.Ze is maar 4 maand geworden.In het voorjaar van 1854 is Amelie Colete Tanghe opnieuw in verwachting en op 18 januari 1854 wordt Petrus Joannes Malfait geboren.Ze is nu bijna 40 en krijgt daarna geen kinderen meer.Van de 8 kinderen zijn er maar 3 meer in leven, Joannes Tanghe, 18 en ondertussen al een viertal vertrokken naar Louis Dominique Olieux in Brugge (zie deel 4) , Petrus Joannes Olieux, als enige van de 5 kinderen die ze kreeg met Pierre Francois Olieux (11) en de pasgeboren Petrus Joannes Malfait.
 
Hieronder: Bevolkingsregister Menen 1857 - Petrus Malfait en Amelie Tanghe wonen met de 3 kinderen in de Esplanadestraat 23 in Menen, een zijstraat van de Brugsestraat.Rechts staat bij Jean Malfait vermeld 'absent'.Hij verbleef toen al10 jaar bij Louis Dominque Olieux in Brugge.
 
 
 
 
Hierboven: De Brugsestraat in Menen richting centrum.Rechts (aan de muur met de Liebig reclame) begon het smalle Esplanadestraatje waar Petrus Malfait en Amelie Tanghe woonden.Links was het Donkerstraatje.
 
In het vorig bericht zagen we hoe Joannes Tanghe, de oudste zoon van Amelie Colete in 1860 overlijdt in Brugge.Petrus Joannes Olieux blijft bij zijn moeder wonen en geraakt op het slechte pad.Meer over hem in het bericht:Het trieste lot van Petrus Joannes Olieux (1844-1922).Hij overlijdt in 1922 in de "Kolonie van Weldadigheid" in Hoogstraten.
 
Petrus Joannes Malfait overlijdt om middernacht op zaterdag 12 januari 1861 in het 'gevangenhuis' van Menen.De (politie)cellen bevinden zich in het stadhuis.Wordt Petrus Joannes dronken of na een gevecht opgepakt en opgesloten, waarna hij in een cel overlijdt?Is de ondertussen 17 jarige Petrus Joannes Olieux bij hem die avond?Er is niet meer informatie terug te vinden over wat er die nacht juist gebeurt.Misschien heeft dit een invloed op Petrus Joannes Olieux, die niks van politie moet weten, en talrijke keren wordt opgepakt en opgesloten.
 
 
Amelie Tanghe verliest in twee jaar tijd (1860-61) haar tweede man en oudste zoon.Ze blijft achter met haar twee zonen Petrus Joannes Olieux, 17 en Petrus Joannes Malfait, 6.Ze verhuizen rond 1867 naar het nummer 153 in dezelfde straat. Amelie Colete overlijdt 19 jaar later op 11 oktober 1888 in een Godshuis in de Ronde der Kerkstraat 12, bij de Sint-Vedastuskerk (nu Kerkomtrek).
 
De Meenenaar 13 oktober 1888

 
Hierboven: Henri Deplanque en Emile Waelkens, twee gemeentebediendes gaan het overlijden van Amelie Colete aangeven.Als geboortegemeente wordt Ledegem vermeld ipv Gullegem en de naam van haar moeder die ook een Olieux was wordt gespeld als Oluu.Amelie Colete geboren in 1815 is bij haar overlijden 73 en geen 85.Het geburde wel meer dat er in Menen fouten werden gemaakt.
 
Hieronder:De Sint-Vedastuskerk in Menen.Het Godshuis waar Amelie Colete overleed bevond zich in de straat links.
 
 
 
Zo eindigt het verhaal van Pierre Francois en Louis Dominique Olieux.Die laatste bleef na zijn vertrek naar Brugge op 10-jarige leeftijd, voor de rest van zijn leven in Brugge wonen.Na zijn huwelijk bleef hij kinderloos. maar er was altijd beweging in zijn huis.Leerjongens wisselden elkaar af en vooral met Ludovicus Bakker die nadat hij verlaten werd door zijn ouders, op zesjarige leeftijd naar Brugge kwam had hij een nauw contact.Er kwam ook familie bij hem wonen en werken.Dat Constantinus Olieux,de zoon van zijn broer Jean Louis, die na het overlijden van zijn beide ouders in mei 1847 bij Louis Dominique kwam wonen en werken, op 19 jarige leeftijd al overleed in Hasselt, zal hem ongetwijfeld verdriet gedaan hebben.Ook Joannes Tanghe, de stiefzoon van zijn andere broer Pierre Francois, die lange tijd bij hem woonde overleed al op 23 jarige leeftijd.Dan waren er nog de vele kinderen van zijn schoonzuster Marie Therese Opsomer en haar man Leonardus Simoens die schoenmaker was, en met wie hij veel contact had.Hij woonde bovendien dicht bij de Grote Markt van Brugge, waar het altijd druk was.Schoorsteenveger was geen gemakkelijke job, maar hij werd na het overlijden van zijn moeder goed opgevangen door de Coucogne broers, vooral door de oudste Cornelius, bij wie hij tot zijn huwelijk bleef wonen.We kunnen besluiten dat hij een beter leven had in Brugge dan hij in Gullegem zou gehad hebben.
 
Met zijn oudere broer Pierre Francois liep het anders.Hij had ook in Brugge kunnen blijven, maar zijn
militaire avontuur dat hem naar de gevangenis en zelfs tot in Java bracht veranderde alles.Na zijn ontslag uit het Nederlandse leger en zijn thuiskomst in 1831 was hij 9 jaar weggeweest.Hij keerde tenslotte terug naar Gullegem waar hij in 1838 huwde.Een donkere periode stond toen voor de deur, met hongersnood en ziekte.Hij kreeg 5 kinderen, waarvan 4 zonen.Drie daarvan overleden al op jonge leeftijd, 1, 3 en 10 jaar oud.Ook zijn dochter overleed wanneer ze pas 5 was.De enige overlevende Petrus Joannes, geraakte later zoals eerder vermeld op de dool.Hij werd vaak opgepakt in Menen en aanpalende gemeenten voor landloperij en dronkenschap, en opgesloten in de gevangenis of een tehuis.Hij bleef ongehuwd en kinderloos.De beide broers kregen dus geen kleinkinderen.
 
 
We kijken ook nog even naar Jean Louis Olieux, de broer van Pierre Francois en Louis Dominique die in Gullegem bleef en er werkte als schaarslijper.Hij huwt er op 6 juni 1827 met Barbe Therese Tanghe (de halfzuster van Amelie Colete - zie vorige delen).Jean Louis en Barbe Therese krijgen 3 zonen op rij, Ivo (1828), Joannes (1830) en Constantinus (1832).Ivo en Joannes overlijden beiden in 1833, 4 en 3 jaar oud.Constantinus overlijdt, zoals we zagen, in Hasselt op 19 jarige leeftijd.
 
Na de 3 zonen volgden 4 dochters, Barbara Amelia (1835), Theresia (1837) , Amelia Francisca (1840) en Philomena Constantia (1843).Amelia Francisca overlijdt in 1842.Ze is dan pas 2.
 
Hieronder: Bevolkingsregister Gullegem 1846 - gezin van Jean Louis Olieux.Vier van hun 7 kinderen zijn dan nog in leven.
 
 
 
Na het overlijden van hun ouders moeten de 4 minderjarige kinderen opgevangen worden.Constantinus vertrekt dus kort daarna naar zijn oom in Brugge.Dan zijn er nog de 3 meisjes.De oudste Barbara Amelia moet naar Kortrijk waar ze wordt  opgevangen door de zusters in het 'Etablissement Amerlinck' in de Sint-Jansstraat.Dit is een school voor behoeftige meisjes, die in mei 1768 gesticht wordt door Johanna Francisca Amerlynck.De meisjes krijgen er onderwijs in christelijke lering en goede zeden, en leren er lezen en schrijven, kantklossen en speldewerken.
 
Hieronder: Bevolkingsregister Kortrijk
 
 
 
 
Hierboven en- onder: Sint Jansstraat Kortrijk rond 1860-62.Het huis links met de kar voor de deur was de school Amerlinck.
 
 
 
Barbara Amelia blijft tot juni 1855 in het instituut.Ze is dan 20.Er wordt niet genoteerd in het BR van Kortrijk naar waar ze vertrekt, maar in 1877 vinden we haar terug als dienstmeid bij Josephus Bernardus Vansteenkiste, vlaskoopman in de Moorselestraat 45, Wevelgem.Hij is gehuwd met Lucia Dekyvere uit Heule.Barbara blijft bij de familie werken tot 1893.Ze woont daarna een paar jaar in Gullegem en keert begin 1897 terug naar Wevelgem waar ze op 16 oktober 1916 overlijdt in de Menenstraat.Ze is altijd ongehuwd gebleven.
 
Philomena Constantia de jongste dochter wordt na het overlijden van haar ouders in 1847 opgenomen door Romualdus Jacobus Vandoorne, wever en klokluider, en zijn vrouw Sophia Constantia Olieux, kantbewerkster.Sophia is de zuster van Barbara Theresia, de tweede vrouw van Petrus Josephus Tanghe, de grootvader langs moeders kant van Philomena Constantia Olieux.Ze is vier wanneer ze het in het gezin toekomt.Romualdus Vandoorne is in 1847 55, zijn vrouw Sophia Olieux 54 en van hun 7 kinderen is alleen nog de oudste zoon Joannes in leven.Hij is 22.Philomena zal er welgekomen zijn, maar ze overlijdt 6 jaar later op 27 september 1853 onverwacht op 10 jarige leeftijd in het huis van Romualdus Vandoorne in het Bouwstraatje.Romualdus gaat zelf de aangifte doen.
 
 

Dan is er tenslotte nog Theresia Olieux die ook in het bevolkingsregister van Gullegem 1846 wordt vermeld bij het egzin van Jean Louis Olieux..Ze is 10 en zou dus in 1836 moeten geboren zijn.
 
 
Als geboorteplaats wordt ook Gullegem ingeschreven, maar er is in de jaren 1836-37-38 geen geboorte van Theresia terug te vinden.Werd ze toch elders geboren? In de buurgemeenten is de geboorte ook niet terug te vinden.Deed Jean Louis Olieux geen aangifte.Dit zou vreemd zijn want hij gaf al zijn andere kinderen aan.Werd de akte na aangifte vergeten in te schrijven? In ieder geval moet Theresia ook ergens naartoe na het overlijden van haar ouders.Net als bij haar jonger zusje Philomena is er geen notitie dat ze uit de gemeente vertrokken is, wat er op wijst dat ze onderdak kreeg bij familie.Ze zou dan moeten terug te vinden zijn in de bevolkingsregisters van Gullegem in 1856, want tussen 1846 en 1856 is er ook geen overlijdensakte van Theresia in Gullegem ingeschreven.Ze is daar echter ook niet in opgenomen.In 1856 zou ze 19 of 20 zijn.Het is mogelijk dat ze kort voor het opmaken van het BR 1856 vertrokken is zonder dit te melden (dit gebeurde nog veel in die periode) en nooit meer terugkeert naar Gullegem.Ze duikt er in ieder geval niet meer op in huwelijks- of overlijdensaktes.Het blijft dus voorlopig een mysterie waar en wanneer Theresia geboren wordt en overlijdt. 
 

Geen opmerkingen:

Een reactie posten